Compostela

Publicada no DOG do 21/06/2019 a Resolución pola que fan públicas as listlas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas ao persoal funcionario do corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza e escala operativa do servizo de Gardacostas de Galiza, especialidades de patrón e mecánico.

As listas están dispoñíbeis dende o web de Función Pública

Prazo de 10 días hábiles (dende o seguinte á publicación) para reclamacións.

No DOG do 21 de xuño de 2019  veñen de publicarse as Resolucións pola que se fan públicos a data, hora e lugar para a realización do segundo exercicio de dous procesos selectivos:

Os/as aspirantes deberán ir provistos de DNI ou de documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, lapis do nº 2 e goma de borrar.

Á Dirección Xeral da Función Pública hai que “tirarlle do aire”, pois como aqueles vellos Seat 124 senón lle tiras do starter van a golpes e ratean. Igual lle pasa a Barreiro que vai a bandazos e presentounos un acordiño con mestura de “todo un pouco” na Mesa Xeral do pasado martes 18 de xuño. Basicamente recolles seis puntos sobre diferentes dereitos a mellorar:

Punto 1. Aumento das contías do Fondo de Acción Social (FAS)

O persoal laboral pode optar a unha axuda no FAS de 180 euros mensuais e o persoal funcionario ten unha contía menor no actual FAS aprobado polo que se incrementa a cantidade dos pagos para igualar ao persoal funcionario e laboral. A equiparación vaise facer entre as anualidades de 2019 e 2020. Recordemos que o FAS só contempla a axuda por discapacidade e maior a cargo.

Traballadores/as concentráronse diante da Xunta de Galiza, para denunciar a súa “nefasta” xestión de persoal

Persoal da Administración Autonómica concentrouse a mañá do mércores 19 diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza en San Caetano para demandar o cese do Director Xeral de Función Pública pola súa "nefasta" xestión; a “chapuza” da funcionarización obrigatoria; as amortizacións de postos e o peche de servizos e exixir a convocatoria inmediata de concursos de traslado; procesos de promoción interna; procesos selectivos e unha verdadeira carreira profesional, consolidada e universal.

A CIG responsabiliza a José María Barreiro de levar máis de 11 anos demostrando unha continuada e manifesta ineptitude na xestión do persoal da Xunta de Galiza. Por iso presentou un escrito formal dirixido ao Presidente da Xunta e outro ao conselleiro de Facenda para que se proceda de inmediato ao seu cese.

Boletín Bombeiro forestal. Primavera 2019

 • Modo eleccións "on".
 • Principais accións sindicais da CIG no SPIF nestes catro anos.
 • Plan de formación para o SPDCIF. Acadámolo!
 • Cadernos técnicos: o manexo da auga nos incendios forestais (II).
 • Prevención e demáis.
 • Propostas da CIG cara o vindeiro ciclo.

Xoves 20 de xuño, vota CIG

Candidaturas da CIG ás eleccións sindicais aos comités de empresa do persoal laboral da consellería de Medio Rural en Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 

CORUÑA

Colexio de técnicos

 1. Ana María Aranda González
 2. Francisco González Iglesias
 3. Obdulia María Varela manso
 4. Mónica Pérez Cibeira
 5. Francisco Ovies García
 6. Francisco Javier jiménez Leo
 7. Rosario Estévez Tenorio

En previsión das futuras sentenzas que se produzan, a CIG convida a todo o persoal funcionario e laboral (independentemente do seu actual vínculo fixo/temporal), a solicitar por vía administrativa o complemento de carreira profesional.

O sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta ven a ser unha especie de retribución de sexenios, como xa teñen os docentes. E así como o dereito a cobrar os trienios depende unicamente do tempo traballado (non da relación contractual), o dereito á carreira (ou sexenio), non llo quixeron recoñecer ao persoal funcionario interino, laboral temporal ou indefinido. Tampouco ao persoal laboral fixo que non quera funcionarizarse.

En marzo do 2019 o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza admitiu a trámite o recurso contencioso-administrativo presentado pola CIG contra a Orde do 15/01/2019 do Acordo de Concertación do Emprego Público de Galiza pactado pola Consellería de Facenda e os sindicatos CCOO e UGT. Ademais están en trámite os recursos contra a Orde do 28/03/2019 do acceso ao grao I do sistema de carreira profesional e a Orde do 08/04/2019 de confección de nóminas.

A CIG busca cos seus recursos unha declaración de anulabilidade ou nulidade parcial das ordes, que permita a extensión do dereito a todo o persoal.

Dado que non é posíbel solicitar o complemento de carreira por vía do aplicativo de xestión establecido pola Xunta de Galiza, reservado só ao persoal funcionario de carreira e ao laboral fixo que se comprometa a funcionarizar, o resto dos colectivos só poderían solicitalo persentando unha instancia no rexistro da Xunta, con copia selada para o interesado/a. A data límite para solicitalo é o 29/07/2019.

Tráase dunha modificación puntual, centrada na D.X. de Xustiza e na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP):

 • Opoñémonos as amortizacións que implican un saldo negativo de perda de 10 postos de traballo, trasladando parte da contía económica para a creación de estrutura. A Administración volve os seus camiños de destruír postos pola base para financiar postos de estrutura.
 • En relación a rpt de AGASP indicóuselles o erro no código A20(10), que procederán a correxir. Van correxir tamén o de XORNADA PARTIDA dunha xefatura de servizo.
 • Solicitamos que quede constancia na necesidade de abrir un proceso negociador económico para os postos de funcionarios que aparecen con XORNADA PARTIDA.
 • Solicitamos que se lle poña o complemento de condución ao subalterno que fai tarefas de condución.
 • Estamos en contra da creación dos postos como "Auxiliar de Arquivos e Bibliotecas", por canto existe unha escala de arquivos de persoal funcionario. Pero a maiores e un absurdo crear nestes intres postos de laborais, cando por parte da Dirección de Función Pública comezouse unha funcionarización destes postos.
 • Solicitamos que o persoal de limpeza dos edificios xudiciais que teñen xornada inferior á ordinaria, se lle incrementen as horas de traballo.
 • Os dous postos de Xefatura de Sección Secretariado do Goberno solicitamos novamente que sexan de CONCURSO.

Se queres trasladarnos algo, podes contactar coa CIG.

A CIG-Autonómica convoca unha mobilización para denunciar a nefasta xestión de persoal de Función Pública; exixir a convocatoria inmediata de concursos de traslado; a “chapuza” da funcionarización obrigatoria; as amortizacións de postos e o peche de servizos; procesos de promoción interna; axilidade nos procesos selectivos; unha verdadeira carreira profesional, consolidada e universal .. Vai ser este mércores, día 19 de xuño, ás 11:00 horas, diante da consellaría de Presidencia, no edificio administrativo da Xunta en San Caetano.

Queremos a dimisión do actual director xeral de Función Pública. Sobran os motivos. Se estás cabreada ou cabreado, ven a protestar connosco.

A CIG denuncia que Función Pública non convoca os concursos de traslados porque non lle dá a gana, atrasándoos con escusas absurdas (os últimos foron: para persoal laboral en 2011; para administración especial en 2012 e para administración xeral en 2015). Por que se nega a convocar un concurso anual como si hai en ensino?

Ante a falta de concursos, obrigan ao persoal a buscarse a vida mediante comisións de servizo, figura que deixou de ser extraordinaria para converterse na forma ordinaria de moverse o persoal na Xunta, sen criterios obxectivos nen transparencia. Tal é así que en 2018 contabilizaron 984 comisións e 1.301 renovacións, o que dá un total de 2.285, e no que vai de ano 2019 van xa 380 novas máis 760 renovacións, o que dá un total de 1.140. Engadimos que detectamos e denunciamos 414 comisións de servizos ilegais (sen contar as ocultas e cruzadas), que deron xa lugar a recursos administrativos e probablemente acabe en contenciosos.

Na Comisión de Persoal do 17 de xuño de 2019 aprobáronse as RPTs de Medio Ambiente, IGVS e GAIN. A maiores diso, CIG fixo varias preguntas:

Modificación RPT Medio Ambiente: Aprobada cos votos en contra de CIG e CSIF e a abstención de CCOO e UGT.

Modificación RPT IGVS: Aprobada co voto en contra de CIG, a favor de CSIF e a abstención de CCOO e UGT.

Modificación RPT GAIN: Antes de proceder á votación, informa o DXFP que a negociación do cadro de persoal do persoal non integrado será no prazo máximo de 15 días para quedar aprobado antes das vacacións do mes de agosto. En relación á RPT da GAIN, a CIG denuncia de novo que FP pretende aprobala sen ter previamente modificado o decreto de estrutura. Segundo expón o representante da consellería, o decreto de estrutura e a RPT levarana ao Consello Reitor da GAIN o 25 de xuño para ser aprobados ambos antes da publicación no DOG. CIG en contra, CSIF a favor, CCOO e UGT abstención.