Ferrol

No DOG do martes 20 de febreiro de 2018 publícase unha resolución da EGAP pola que se convocan, as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula, desde as 8.00 horas do 21 de febreiro de 2018  e ata as 23.55 horas do 2 de marzo de 2018. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

A central sindical anima a participar nas concentracións convocadas a prol da diversidade sexual e dos dereitos das persoas LGTBI

A CIG denuncia a hipocrisía do goberno do Partido Popular, quen aprobou hai un ano o Protocolo educativo para garantir a Igualdade de xénero, a non discriminación e a liberdade de Identidade de xénero dxs menores trans", mais permite e consinte que a organización ultracatólica Hazte Oír pasee o bus polas rúas de Compostela e en vindeiras datas noutros lugares de Galiza.
 
Non é casual que o bus se desprace ao noso país o día anterior a que as organizacións ARELAS, AMIZANDO e ULTREIA se reúnan no Parlamento para achegar aos grupos políticos a iniciativa de poñer en marchar unha Lei galega de Identidade de Xénero que recoñeza os dereitos do colectivo trans, e ás portas da conmemoración dun novo 17 de maio Día internacional de combate da LGTBI fobia.
 
É preciso abordar a diversidade afectivo sexual desde un enfoque global que axude a previr calquera discriminación homofóbica e transfóbica e revisar a cultura  heteronormativa que existe na sociedade. Poñer en marcha políticas reais antidiscriminación e antiacoso que especifiquen a orientación afectivo sexual e a expresión de xénero; formación do profesorado, dos servizos sociais e de saúde para saber cómo actuar  naquelas situacións de acoso e vitimización relacionadas   coa   orientación   afectivo sexual   e   a   expresión   de   xénero; introdución no currículo de información acerca das diferentes orientacións afectivo sexuais e expresión de xénero. En definitiva: normalizar, educar na aceptación e normalización de calquera tipo de mostra de afecto entre persoas, independentemente da súa orientación ou identidade sexual o cal significa aceptar sen prexuízos a diversidade.
 
Non hai espazo nas rúas da Galiza para a LGTBI fobia. Por iso facemos un chamamento a participar nas mobilizacións convocadas en Compostela en repulsa ao bus da xenreira, contra a discriminación e a prol da diversidade:
 

Xoves, quinta feira, 4 de maio ás 20 horas na praza 8 de marzo

 
Venres, sexta feira, 5 de maio ás 12 horas na Praza do Obradoiro

Queremos denunciar, unha vez mais o abandono administrativo e de servizos públicos por parte da Xunta de Galiza na nosa comarca.

Unha comarca tan castigada económica e socialmente como é Ferrolterra, necesita unha verdadeira e profunda atención sociocomunitaria, e uns servizos públicos que faciliten sáidas á profunda crise social que padecen numerosos colectivos; ou cando menos que non empeoren a súa situación con voltas e reviravoltas administrativas, que crean expectativas que non van a ser satisfeitas na realidade.

A CIG-Autonómica convoca a todo o persoal laboral (fixo, indefinido e temporal) a asistir ás seguintes asembleas informativas:

  • Mércores 1 de febreiro, ás 17:30, C.E.E. Terra de Ferrol.
  • Xoves 2 de febreiro, ás 11:00, Menores Ferrol 1.
  • Xoves 2 de febreiro, ás 14:30, R.M. Caranza.
  • Mércores 8 de febreiro, ás 17:00, local da CIG.
  • Xoves 9 de febreiro, ás 11:00, local da CIG.
  • Xoves 9 de febreiro, ás 14:00, Edificio Administrativo.
 
Orde do día:
 
1. Análise da Lei de acompañamento dos orzamentos para o ano 2017 e o seu impacto nos traballadores públicos. Funcionarización.
 
2. Propostas e debate sobre as medidas de presión a realizar.
 
3. Varios.

A Consellería de Política Social pretende contratar servizos privados de catering en vez de substituír ao persoal de cociña.

A CIG tivo coñecemento de que a Xunta de Galiza en troques de substituír ao persoal de cociña dalgunhas escolas infantís mediante as listas de contratación da Xunta está a contratar cátering para substituír as baixas e as licencias por permiso deste persoal. Esta situación acaba de producirse na Escola Infantil de Santa Susana de Santiago de Compostela. Non é a primeira vez que se lle pon problemas ao persoal para gozar dos permisos que lles corresponden, por mor da falta de persoal no centro.

A semana pasada dábase a coñecer tralo Consello da Xunta a dimisión “por motivos persoais” do director xeral de Traballo e Economía Social, Odilo Martiñá. Ese mesmo día, traballadores do edifico administrativo San Lázaro puxéronse en contacto coa CIG para amosar a súa preocupación porque estivera a policía rexistrando as dependencias de Traballo. Comentáronos que, xunto coa marcha de Odilo, cesaran tamén ao xefe de servizo de Formación e mostraban o seu malestar pola situación de falta de información.

Posteriormente, a prensa daba a coñecer que o director xeral fora a declarar ante a policía sobre a trama de falsa axudas para cursos de formación sobre a que hai un proceso xudicial aberto no xulgado de instrución nº6 da Coruña. Curiosamente, e semella que o Gabinete que nos custa a todas e todos 350.000€/ano non ten ben informada á conselleira, pois ao día seguinte Beatriz Mato aseguraba non saber nada deste tema.

Aínda así, resulta difícil de crer que non saiba nada pois Odilio Martiñá era home de máxima confianza da conselleira de Traballo e Benestar. Cómpre recordar que antes de ser director xeral de Traballo e Economía Social ocupara o cargo de director xeral de Relacións Laborais, tamén con ela. Porén, foi de 2003 a 2005 cando exerceu o cargo de director xeral de Formación e Colocación.

Cremos que a conselleira debe acudir a dar explicacións ao Parlamento, que debe cumprir a Lei de Transparencia e boas prácticas, pero cremos que tamén lle debe unha explicación aos seus traballadores e traballadoras públicas.

Os cargos directivos nomeados a dedo por Beatriz Mato, cobran complementos salarias por especial responsabilidade, dedicación exclusiva e funcións pero NON TRABALLAN COMO O RESTO DO PERSOAL LABORAL DOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA OS DOMINGOS E FESTIVOS.

 
O Comité de Empresa da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galiza, presentou no día de hoxe unha petición a Beatriz Mato para que,  igual que o fan coidadores, auxiliares de enfermeria, camareiros-limpadores, ordenanzas, enfermeiros ou persoal de cociña das Residencias de Maiores, Centros de Menores ou do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade, o persoal directivo e de libre designación  traballe tamén en domingos e festivos,rematando así cunha discriminación e privilexio laboral que se ve ademais agravado ao non considerar a Xunta de Galicia que estes días deben ser compensados especificamente.

Beatriz Mato impuxo quendas de traballo estresantes e abusivas

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de declarar deserto o recurso de casación entablado pola Consellería de Traballo e Benestar contra a sentenza que declaraba ilegais as carteleiras impostas pola Consellaría de Traballo e Benestar para o persoal laboral que presta servizos nos centros de atención a persoas con discapacidade, residencias de menores, residencias de maiores e complexo xuvenil da provincia da Coruña.  

O Comité de Traballo e Benestar da Coruña, interpuxo no seu momento conflito colectivo contra as quendas de traballo impostas pola Xefatura Territorial, ao considerar que eran abusivas e desequilibradas. Estas carteleiras se negociaban coa representación social, mesmo centro por centro, mais o pasado ano a Consellaría “aludindo á austeridade” impuxo unhas quendas “abusivas e escravistas”.

As carteleiras deste ano 2014 dos Centros de Traballo e Benestar que teñen quendas rotativas, son idénticas ás do ano 2013 que foron declaradas ILEGAIS
polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E foron declaradas ILEGAIS porque a Consellería non as negociou co Comité de empresa, senón que as impuxo, e o que impuxo foron unhas QUENDAS DESEQUILIBRADAS no cal unhas persoas traballan máis fins de semana ca outras, outras traballan menos festivos, etc.

POR QUÉ OCORRE ISTO? Por unha simple custión económica de aforrar diñeiro público en gasto social.

Por culpa do Governo español de Rajoy, que impuxo un recorte de diñeiro nos gastos sociais, política seguida polo Goberno de Feijoó, ao darse conta hai anos de que o persoal era escaso, decidiron exprimilo quitándolle o descanso compensatorio por traballar en domingo e festivos, e facéndoo traballar máis, pasando de ter dous días ininterrumpidos de descanso semanal a ter un día e medio, traballar dous fins de semana sí, un non, dous sí,un non, sete días seguidos ou tres noites consecutivas.

O Comité provincial chama a Xefatura Territorial a elaborar unhas quendas equilibradas e que garantan a mellor calidade asistencial
 
O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de declarar ilegais as carteleiras impostas pola Consellaría de Traballo e Benestar para o persoal laboral que presta servizos nos centros de atención a persoas con discapacidade, residencias de menores e residencias de maiores da provincia da Coruña. A sentenza recoñece que a elaboración das quendas de traballo obrigaba a unha negociación coa representación do persoal, principio que a Xefatura Territorial non levou a cabo.