Ferrol

A Consellería de Política Social pretende contratar servizos privados de catering en vez de substituír ao persoal de cociña.

A CIG tivo coñecemento de que a Xunta de Galiza en troques de substituír ao persoal de cociña dalgunhas escolas infantís mediante as listas de contratación da Xunta está a contratar cátering para substituír as baixas e as licencias por permiso deste persoal. Esta situación acaba de producirse na Escola Infantil de Santa Susana de Santiago de Compostela. Non é a primeira vez que se lle pon problemas ao persoal para gozar dos permisos que lles corresponden, por mor da falta de persoal no centro.

A semana pasada dábase a coñecer tralo Consello da Xunta a dimisión “por motivos persoais” do director xeral de Traballo e Economía Social, Odilo Martiñá. Ese mesmo día, traballadores do edifico administrativo San Lázaro puxéronse en contacto coa CIG para amosar a súa preocupación porque estivera a policía rexistrando as dependencias de Traballo. Comentáronos que, xunto coa marcha de Odilo, cesaran tamén ao xefe de servizo de Formación e mostraban o seu malestar pola situación de falta de información.

Posteriormente, a prensa daba a coñecer que o director xeral fora a declarar ante a policía sobre a trama de falsa axudas para cursos de formación sobre a que hai un proceso xudicial aberto no xulgado de instrución nº6 da Coruña. Curiosamente, e semella que o Gabinete que nos custa a todas e todos 350.000€/ano non ten ben informada á conselleira, pois ao día seguinte Beatriz Mato aseguraba non saber nada deste tema.

Aínda así, resulta difícil de crer que non saiba nada pois Odilio Martiñá era home de máxima confianza da conselleira de Traballo e Benestar. Cómpre recordar que antes de ser director xeral de Traballo e Economía Social ocupara o cargo de director xeral de Relacións Laborais, tamén con ela. Porén, foi de 2003 a 2005 cando exerceu o cargo de director xeral de Formación e Colocación.

Cremos que a conselleira debe acudir a dar explicacións ao Parlamento, que debe cumprir a Lei de Transparencia e boas prácticas, pero cremos que tamén lle debe unha explicación aos seus traballadores e traballadoras públicas.

Os cargos directivos nomeados a dedo por Beatriz Mato, cobran complementos salarias por especial responsabilidade, dedicación exclusiva e funcións pero NON TRABALLAN COMO O RESTO DO PERSOAL LABORAL DOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA OS DOMINGOS E FESTIVOS.

 
O Comité de Empresa da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galiza, presentou no día de hoxe unha petición a Beatriz Mato para que,  igual que o fan coidadores, auxiliares de enfermeria, camareiros-limpadores, ordenanzas, enfermeiros ou persoal de cociña das Residencias de Maiores, Centros de Menores ou do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade, o persoal directivo e de libre designación  traballe tamén en domingos e festivos,rematando así cunha discriminación e privilexio laboral que se ve ademais agravado ao non considerar a Xunta de Galicia que estes días deben ser compensados especificamente.

Beatriz Mato impuxo quendas de traballo estresantes e abusivas

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de declarar deserto o recurso de casación entablado pola Consellería de Traballo e Benestar contra a sentenza que declaraba ilegais as carteleiras impostas pola Consellaría de Traballo e Benestar para o persoal laboral que presta servizos nos centros de atención a persoas con discapacidade, residencias de menores, residencias de maiores e complexo xuvenil da provincia da Coruña.  

O Comité de Traballo e Benestar da Coruña, interpuxo no seu momento conflito colectivo contra as quendas de traballo impostas pola Xefatura Territorial, ao considerar que eran abusivas e desequilibradas. Estas carteleiras se negociaban coa representación social, mesmo centro por centro, mais o pasado ano a Consellaría “aludindo á austeridade” impuxo unhas quendas “abusivas e escravistas”.

As carteleiras deste ano 2014 dos Centros de Traballo e Benestar que teñen quendas rotativas, son idénticas ás do ano 2013 que foron declaradas ILEGAIS
polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E foron declaradas ILEGAIS porque a Consellería non as negociou co Comité de empresa, senón que as impuxo, e o que impuxo foron unhas QUENDAS DESEQUILIBRADAS no cal unhas persoas traballan máis fins de semana ca outras, outras traballan menos festivos, etc.

POR QUÉ OCORRE ISTO? Por unha simple custión económica de aforrar diñeiro público en gasto social.

Por culpa do Governo español de Rajoy, que impuxo un recorte de diñeiro nos gastos sociais, política seguida polo Goberno de Feijoó, ao darse conta hai anos de que o persoal era escaso, decidiron exprimilo quitándolle o descanso compensatorio por traballar en domingo e festivos, e facéndoo traballar máis, pasando de ter dous días ininterrumpidos de descanso semanal a ter un día e medio, traballar dous fins de semana sí, un non, dous sí,un non, sete días seguidos ou tres noites consecutivas.

O Comité provincial chama a Xefatura Territorial a elaborar unhas quendas equilibradas e que garantan a mellor calidade asistencial
 
O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de declarar ilegais as carteleiras impostas pola Consellaría de Traballo e Benestar para o persoal laboral que presta servizos nos centros de atención a persoas con discapacidade, residencias de menores e residencias de maiores da provincia da Coruña. A sentenza recoñece que a elaboración das quendas de traballo obrigaba a unha negociación coa representación do persoal, principio que a Xefatura Territorial non levou a cabo.

Á Xefa Territorial da Coruña da Consellería de Traballo e Benestar non lle gusta que o persoal cualificado en Servizos Sociais atenda a tramitación de expedientes en atención social. Por que será?

Primeiro foi a amortización de postos na Dependencia e o despedimento de parte do seu persoal técnico en servizos sociais substituído por persoal administrativo, sen que a día de hoxe saibamos para que valeu todo iso máis que para desincentivar pouco a pouco as solicitudes de prestación e para que tiveran que pagar horas extras para resolver as reclamacións polos retrasos nas tramitacións.

Agora lle toca a quenda a UTA da Risga (Unidade de Tramitación administrativa da Renda de integración social), de ámbito provincial e ubicado na cidade da Coruña. Nesta unidade prestan servizo de forma continuada dende fai máis de 7 e de 14 anos dúas traballadoras sociais. Foron informadas de que debían de trasladarse a outros servizos que xa están dotados de persoal técnico e abandonar a súa unidade: unha foi trasladada de hoxe para mañá e a outra o fará en breve pois tan siquer foron notificadas por escrito nen houbo memoria xustificativa algunha de tal decisión, só alegaron unhas
supostas necesidades de servizo, en base a potestade organizativa (que non discreccional) da propia xefa territorial.Non queda,pois, persoal técnico especializado en servizos sociais na mencionada unidade, o que incumpre a Lei de inclusión social de Galiza no seu Art. 39 e tamén no Art. 52.2 do Anteproxecto de Decreto polo que se desenvolve a lei de inclusión social.

O xuízo será o 20 de febreiro no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG). Desde o Comité de empresa convocan concentración de apoio ás 11.15h.

O Comité de Empresa de Traballo e Benestar da Coruña presentou CONFLICTO COLECTIVO en defensa da NEGOCIACIÓN E CONTRA A DISCRIMINACIÓN.

A Xefatura Territorial e as direccións dos Centros impoñen quendas de traballo e xornadas abusivas sen respectar os dereitos do persoal, a conciliación da vida laboral e familiar e a propia saúde das traballadoras e traballadores. Contra este tipo de quendas impostas sen a obrigada negociación, que é un dereito da representación sindical, interpuxeron Conflito Colectivo, porque din "non están dispostos a calar e aceptar que a Xefatura Territorial e as direccións dos Centros cometan un abuso de poder que vai contra da saúde do persoal, dos dereitos das traballadoras e traballadores públicos e da calidade dos servizos que prestan".

Nunha nota de prensa emitida polo Comité de empresa de Traballo e Benesar da Coruña, considera un privilexio inadecuado aos tempos actuais e fóra de lugar que se manteña o uso de intalacións públicas para vivenda privada do director da Residencia de Maiores da Xunta en Oleiros, Javier Lope de Toledo.

O dito comité ten solicitado da Secretaria Xeral da Consellería de Traballo e Benestar, que se tomen as medidas oportunas para o CESE INMEDIATO DO USO  COMO VIVENDA PARTICULAR, por parte do Director, das instalacións públicas anexas á Residencia de Maiores de Oleiros.

Así mesmo, entende que o uso como vivenda particular dunhas instalacións públicas, neste caso para disfrute privado do director da R.M. de Oleiros, conlevando ademais os gastos para o erario público de mantemento da vivenda é unha situación obsoleta sen xustificación laboral.

Estamos vendidos... Estamos vendidos... Este é o sentimento xeralizado no persoal de atención directa no CAPD A Coruña.

Cada vez que hai un incidente serio cos rapaces e algún rapaz sae lastimado, o Director, a Médica, as Responsabeis de Área inmediatamente buscan as culpabilidades no persoal de atención directa.

Todo isto ocorre cando o persoal de atención directa ten que lidiar sos con situacións tremendamente difícis e perigosas.

Todo isto ocorre cando o persoal de atención directa sofre continuamente agresións dos rapaces conflitivos.

Todo isto ocorre cando o Director despreza as insistentes peticións do Comité de que a Dirección teña xuntanzas co persoal de atención directa para tratar sobre os casos problemáticos.