Boletíns

- Incendios de sexata xeración, e Medio Rural..!?
- Reestruturación do SPDCIF.
- PNL formación.
- Rotativos emerxencias.
- Seguridade nos incendios forestais.
- Cadernos técnicos: o manexo da auga.
- Prevención.
- O eucalipto coloniza as terras agrarias.
- Temporalidade no SPDCIF.

Pomos á túa disposición a "guía de conciliación" da CIG, actualizada a xullo/2018, coa inclusión dos cambios no permiso de paternidade.

No documento inclúense os seguintes apartados:

 • Permisos, xestións relacionados coa maternidade.
 • Permisos, xestións relacionados coa paternidade.
 • Permiso de lactación.
 • Redución de xornada por coidado de fillas/os e familiares.
 • Redución de xornada por coidado de menores afectados/as por candro e enfermidade grave
 • Excedencia por coidado de crianzas e familiares.
 • Permisos para coidado de familiares con enfermidade.
 • Flexibilidade horaria e outros permisos para conciliar a vida familiar, laboral e persoal.
 • Risco no embarazo e na lactación natural.
 • Acoso sexual e por razón de sexo.
 • Violencia de xénero.
 • Plans, protocolos e medidas de igualdade.
 • Modelos de solicitudes.
 • Propostas da CIG en materia de negociación colectiva con perspectiva de xénero.

Os contidos desta guía están referenciados á lexislación básica. A Lei do emprego público de Galiza mellora algúns puntos concretos. Por poñer un só exemplo, a duración do permiso por parto (16 semanas no Estatuto dos traballadores, 20 semanas na LEPG).

Poñemos a túa disposición o Boletín CIG Saúde Laboral, nº 28, publicación en materia de prevención de riscos laborais e saúde laboral elaborado polo Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega.

Descargar boletín.

 • OIT. Informe inicial para a Comisión Mundial sobre o futuro do traballo.
 • Proxecto do novo regulamento da lei de mutuas: un novo paso na destrución de dereitos dos/as traballadores/as.
 • Control da Incapacidade Temporal e Prestacións Económicas.
 • O po de sílice libre entra no cadro de enfermidades profesionais.
 • Avaliación da aplicación práctica das directivas de seguridade e saúde no traballo (SST) no marco da UE.
 • T+55: seguridade e saúde laboral para traballadores/as maiores de 55 anos.

Poñemos a túa disposición en formato electrónico o folleto informativo que elaborou a CIG-Autonómica con información do réxime de vacacións, permisos, licenzas, reducións de xornada e incapacidade temporal na Xunta de Galiza. Descargar folleto.

A información está esquematizada e organizada para unha doada consulta, incluíndo os tipos de permisos, licenzas .. , a súa duración, e diferentes observacións de interese.

Información e funcionamento do Decreto 37/2006 polo que se regulan as listas de contratación. Inclúe modificacións do Decreto 124/2016.

- Procedemento de elaboración das listas: solicitudes, ámbitos, actualización de méritos, reclamacións, prazos, baremo, suspensión de chamamentos, situación nas listas, penalizacións, etc.


- Acordos da comisión permanente de listas.

Poñemos a túa disposición un Boletín sobre a Folga Xeral do día 29 de xuño 2018, feito polos compañeiros de Ourense:

 • Pola recuperación dos nosos dereitos
 • Mesmo traballo, retribucións moi inferiores
 • Fondo de Acción social inexistente
 • O radón
 • Polos dereitos laborais e os servizos públicos.Pola dignidade na función pública
 • Ourense: a única provincia sen edificio administrativo
 • Estamos fartos e fartas: A folga xeral é a nosa resposta

Boletín Folga Xeral 19 de xuño 2018 - Edición de Ourense

Poñemos a túa disposición o Boletín de Servizos Centrais do verán de 2017, cos seguintes contidos:

 • Función Pública subtrae postos do futuro concurso xeral e da elección de destino.
 • A CIG dí NON á derradeira proposta de acordo da segunda actividade para o persoal do SPDCIF.
 • 29 de xuño: Manifestación en Compostela de Axentes Medioambientais.
 • Concentración de rexeitamento aos orzamentos do Estado o día 28 de xuño na Coruña.
 • Campaña de verán de alto risco. Reinicio da actividade laboral do persoal fixo descontinuo de 3 meses.
 • Nota informativa sobre o horario de verán.
 • Renovación do convenio da CIG-Administración Pública coa Academia Postal para a aplicación de descontos á afiliación.
 • Novas de última hora.

Poñemos a túa disposición o boletín da CIG-Autonómica en servizos centrais de maio do 2017, co seguinte contido:

- Fondo de acción social 2016: a Xunta de Feijoo continúa cos recortes aos empregados/as públicos.
- Aniversario de AMTEGA: 5 anos de externalizacións.
- Máis emprego estrutural e menos horas extras do persoal médico do SERGAS en Política Social.
- O PP en contra da ampliación do contrato do persoal de reforzo do SPDCIF.
- Reservas para fillos/as do persoal da Xunta nas escolas infantís.
- Última hora.

O Bombeiro Forestal, boletín da sección sindical da CIG de Medio Rural de Ourense. No número de primavera podedes ler os seguintes artigos:Bombeiro Forestal nº 5

 • Editorial: Hai alguén aí...?
 • Máis medios privados para a extinción
 • Campaña: Plans de acción
 • PNL fixos discontinuos de 3 meses
 • O eucalipto na Picota
 • Certificado de competencias profesionais
 • Cadernos técnicos: os ventos
 • Prevención: Traballo a quendas
 • Datos lumes 2016
 • Comisión de seguimento acordo Bombeir@s forestais
 • Taboleiro de breves

Podedes descargar o boletín premendo na imaxe e tamén facendo click nesta ligazón

Tes a túa disposición o Boletín CIG-Saúde Laboral, nº 23, de marzo do 2017, publicación en materia de prevención de riscos laborais e saúde laboral elaborada polo Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG.

Contido:

 • Seguridade e Saúde Laboral dos/as traballadores/as de ETT: boas prácticas en coordinación empresarial e formación.
 • A dixitalización e o futuro do emprego.
 • Estratexia "visión cero".
 • Radón, un risco para ter en conta.
 • Formaldehido: canceríxeno de categoría 1B.