Información e funcionamento do Decreto 37/2006 polo que se regulan as listas de contratación. Inclúe modificacións do Decreto 124/2016.

- Procedemento de elaboración das listas: solicitudes, ámbitos, actualización de méritos, reclamacións, prazos, baremo, suspensión de chamamentos, situación nas listas, penalizacións, etc.


- Acordos da comisión permanente de listas.