Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Vigo.1.jpg
  • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
  • 20121114.vigo.3.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
  • 20120501.Ferrol.1.jpg
Luns, 22 Xullo 2019

Carreira profesional: o 29 de xullo remata o prazo de solicitude

O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a ...


Venres, 19 Xullo 2019

Concurso corpos xerais: segundo borrador de postos vacantes

Recibimos o segundo borrador de prazas vacantes para o concurso de traslados de corpos xerais. Neste listado xa están incluidas todas as consellerías.

O listado inclúe algunhas modificacións respecto do primeiro listado (consellerías do Mar, Política Social, Sanidade, Cultura, Educación, Economía e Infraestruturas), no sentido de que inclúen prazas novas, e engaden observacións a prazas que as consellereías queren retirar por ter prevista a súa amortización (son as que indican "PRESENTADA ...


Luns, 08 Xullo 2019

Reclamacións e problemas dos Equipos de Valoracións e Orientación de Política Social

As Organizacións Sindicais con presenza na Mesa Xeral de Empregados Públicos (CIG, CCOO, CSIF e UGT), poñemos de manifesto as distintas reclamacións e problemáticas dos Equipos de Valoracións e Orientación da Consellería de Política Social.

Os equipos de valoracións e orientación teñen por obxectivo primordial facilitar a axuda necesaria a todas as persoas con discapacidades a fin e efecto de que se afronte, dun mellor xeito, os diferentes ámbitos da vida.

O grao de discapacidade ...


Venres, 05 Xullo 2019

Xuntanza DXFP 04/07/2019: Concurso de traslados

O xoves 4 de xullo acudimos a unha xuntanza convocada polo director xeral de Función Pública para tratar basicamente o concurso de corpos xerais (fixemos mencións aos outros concursos), RPTs (ver resumo desta parte) e algunha cousa máis.

CONCURSOS DE TRASLADOS

Previsión de corpos xerais e veterinarios

A xuntanza céntrase nas bases do concurso de corpos xerais, sendo a previsión negocialo, e se cadra publicalo, en xullo, abrindo o prazo de solicitude en setembro. A semana que ven van ...


Xoves, 27 Xuño 2019

Listas de contratación temporal: recurso de alzada pola modificación do baremo da puntuación

A recente entrada en vigor do DECRETO 60/2019, do 23 de maio, modificou a puntuación do artigo 9.Baremo do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios/as e á contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza.

Ao abeiro desa modificación, a Administracion mudou con carácter retroactivo a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2018.

Dende a CIG ...


Martes, 25 Xuño 2019

Carreira profesional: recurso de alzada diante das resolucións desestimatorias

O director xeral de Función Pública está a enviar as primeiras resolucións desestimatorias das solicitudes de recoñecemento extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional presentadas polo persoal funcionario interino, laboral temporal ou indefinido, así como do persoal laboral fixo que non quere funcionarizarse.

Contra a resolución desestimatoria, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado a partir da ...


Mércores, 19 Xuño 2019

A CIG exixe o cese do Director Xeral de Función Pública

Traballadores/as concentráronse diante da Xunta de Galiza, para denunciar a súa “nefasta” xestión de persoal

Persoal da Administración Autonómica concentrouse a mañá do mércores 19 diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza en San Caetano para demandar o cese do Director Xeral de Función Pública pola súa "nefasta" xestión; a “chapuza” da funcionarización obrigatoria; as amortizacións de postos e o peche de servizos e exixir a convocatoria inmediata de concursos de traslado; ...


Martes, 18 Xuño 2019

Candidaturas da CIG aos comités de empresa de Medio Rural

Xoves 20 de xuño, vota CIG

Candidaturas da CIG ás eleccións sindicais aos comités de empresa do persoal laboral da consellería de Medio Rural en Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 


Martes, 18 Xuño 2019

A CIG recomenda solicitar a carreira profesional a todo o persoal

En previsión das futuras sentenzas que se produzan, a CIG convida a todo o persoal funcionario e laboral (independentemente do seu actual vínculo fixo/temporal), a solicitar por vía administrativa o complemento de carreira profesional.

O sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta ven a ser unha especie de retribución de sexenios, como xa teñen os docentes. E así como o dereito a cobrar os trienios depende unicamente do tempo traballado (non da relación contractual), o ...


Luns, 17 Xuño 2019

Concentración mércores 19 xuño: petición de concursos inmediatos e demisión do director xeral de Función Pública

A CIG-Autonómica convoca unha mobilización para denunciar a nefasta xestión de persoal de Función Pública; exixir a convocatoria inmediata de concursos de traslado; a “chapuza” da funcionarización obrigatoria; as amortizacións de postos e o peche de servizos; procesos de promoción interna; axilidade nos procesos selectivos; unha verdadeira carreira profesional, consolidada e universal .. Vai ser este mércores, día 19 de xuño, ás 11:00 horas, diante da consellaría de Presidencia, no edificio ...


 

Toma de posesión diferida

A Consellaría de facenda, segundo informa a propia resolución, acordou diferir os prazos posesorios ata que rematen os actos de elección de destino definitivo do persoal funcionario da Administración xeral en destino provisional (c1 consolidación 2008 e a2 libre 2009)

Son só dous os procesos selectivos pendentes de destino definitivo e por tanto, a toma de posesión conxunta co concurso non debería demorarse moito máis de 2 semanas. Porén, temos constancia que no c1 teñen dificultades para atopar vacantes suficientes para ofertar ás 60 persoas que agora mesmo se atopan en destino provisional. No A2 foron un total de 15 as persoas chamadas a elixir destino provisional.

Agardamos que para a semana comecen a chegarnos a proposta de postos a ofertar para función pública ás persoas que se atopan en provisional. A publicación no DOG da orde de toma de posesión estímaa Función Pública para finais deste mes de marzo se non houber ningún problema grave.

 

Suba das cotizacións dos postos de nivel e de servizos periféricos

Son días estes de moita alegría para compañeiras e compañeiros que conseguiron algún dos obxectivos que buscaban co concurso: ben obter un posto de nivel ou nalgunha localidade de servizos periféricos. Porén, foron moitas tamén as frustracións e prevense tamén bastantes recursos, canto menos na fase administrativa ante queixas na baremacións e algún que outro erro (se non lle poñen remedio antes).

Por exemplo, esta suba da nota de corte nos postos adxudicados foi de ata 2 puntos nas xefaturas de sección e de negociado. A causa da dita subida foi o aumento de participantes e a baixada de postos ofertados. Neste último caso, cómpre facer unha reflexión sobre as consecuencias das sucesivas amortizacións, non só sobre a prestación dos servizos públicos, senón tamén sobre a nosa carreira profesional.

Entramos nunha época de escaseza, onde parte destes postos van parar ao mercado negro das comisión de servizos, e máis adiante será do concurso específico o que restrinxa a oferta de postos públicos, un concurso específico que xa anunciaron no borrador da Lei de Emprego Público de Galiza. De feito, nun futuro, esta previsto desvincular a promoción profesional dos concursos de traslados e que o nivel se consolide a través dunha avaliación do desempeño moi polémica polo seu carácter 100% subxectivo que depende fundamentalmente do informe da xefatura da unidade.

 

Os números

O número total de aspirantes foi de 3.033 (fronte a 2.866 en 2010). O total de prazas ofertadas foi de 1.085 e 990 as finalmente adxudicadas en primeira fase (fronte 1.598 en 2010). Estes son os números que fixo pública a Administración a través de nota de prensa

Por outro lado, hai unha listaxe oficiosa dos postos da fase de resultas que se lle pasou ás consellarías na que había 441 postos. Na resolución adxudicaron 257 postos en resultas. Dá unha diferenza de 184 prazas.

Segundo Función Pública deses varios centos serían en números redondos só 55 os postos que non sacaron ás resultas polos seguintes motivos: 25 serían postos que se van “estatutarizar” e sobre 30 serían os postos a amortizar polas consellarías. Do resto, a maioría, serían prazas que que quedaron libres pero que non se adxudicaron na fase de resultas (postos base maioritariamente).

 

Concurso cada tres anos

O último concurso convocouse no 2010 e o anterior no 2007, iso a pesar de que a Lei de Función Pública, aínda en vigor, fala de concursos de traslados anuais. E menos mal que non conleva incremento orzamentario a realización dun concurso (como a Xunta recoñece na súa nota de prensa). Por desgraza non observamos moito interese en que isto se cumpra e, de feito, xa teñen pensado eliminalo do novo texto da Lei de Función Pública.

Se recorremos á hemeroteca, na resolución do concurso anterior, o director xeral comunicou publicamente o compromiso do Goberno galego de convocar o concurso con carácter anual e, de feito, comprometíase a convocalo antes de maio de 2011 (finalmente foi en febreiro de 2013).

 

Política de optimización e racionalización de recursos humanos

Unha das cuestións destacadas pola Xunta cada vez que resolve un concurso “nun momento de limitación de recursos financeiros” é a contención de gastos de persoal.

Evidentemente, os concursos de traslados ademais de responder a un dereito das traballadoras e traballadores públicos é unha ferramenta que ten a propia Administración para ordenar os seus recursos. Porén, as veces parece que teña máis interese en non ordenar estes ou en facelo só de cando en cando, preferindo as comisións de servizo eternas (con ou sen posto).

Desde a CIG defendemos os servizos públicos de calidade e para iso é preciso dotar de persoal estes servizos. O que vemos na actualidade é que recortan os cartos cos que dotan o capítulo I (persoal propio) e que logo derivan cara o capítulo VI (para privatizar os servizos). Con esta deriva política perde a cidadanía cando ve que aumenta o custo, aumenta a corrupción e se reduce a calidade do servizo público e perde o persoal propio que ve reducida as súas posibilidades de mobilidade e de promoción profesional.

 

Outra información de interese

  • LISTAXE de postos adxudicados no anexo I da orde de convocatoria nos que se modificou o seu código na relación de postos de traball. Descargar
  •  
  • LISTAXE de adxudicacións (formato excel). Descargar