Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
  • 20120501.Vigo.1.jpg
  • 20120501.Ferrol.1.jpg
  • 20120511.gaias.15.jpg
Mércores, 13 Novembro 2019

Política Social desatende a problemática laboral que afecta a calidade asistencial dos centros que xestiona

A CIG obrigou a conselleira a dar explicacións no Parlamento galego

A conselleira de Política Social fixo o martes 12 caso omiso das advertencias a respecto da problemática laboral que repercute negativamente na calidade asistencial dos centros da súa competencia, entre eles os de maiores e os de menores. A comparecencia de Fabiola García produciuse a petición dos grupos parlamentarios da oposición, aos que a CIG-Autonómica lles trasladou a situación real dos cadros de persoal e da ...


Xoves, 07 Novembro 2019

A CIG reclama a xestión pública das cociñas nas Galiñas Azuis

Dende a CIG Autonómica queremos denunciar a mala calidade da alimentación e intoxicacións continuadas que se están a dar nas escolas infantís do Consorcio galego de servizos de igualdade e benestar da Xunta de Galiza. Coa nova intoxicación que se produce na Galiña azul de Carral volve a evidenciarse o risco que sofren os nosos pequenos polos “servizos de catering” en vez de cociñas própias.

Estas casos de intoxicacións estan a ser moi numerosos e xa denunciamos e que aconteceron a semana ...


Xoves, 07 Novembro 2019

Promoción interna, estabilización .. A Xunta convocando oposicións sen criterio

A Xunta esixe máis dereito administrativo para ser conserxe que para ser dalgún corpo superior.

  • A inexistencia de criterios xerais fai que procesos equiparables teñan convocatorias diferentes.
  • As diferencias entre convocatorias constitúen unha discriminación e unha desigualdade segundo que corpos e escalas se convoquen.

A nada que comparemos entre si algunhas convocatorias de procesos selectivos dos últimos anos, sexan de acceso libre, de promoción interna ou de consolidación, ...


Domingo, 03 Novembro 2019

A CIG gaña as eleccións sindicais na Xunta de Galiza

O venres 31 de outubro veñen de rematar os procesos electorais aos comités de empresa da distintas consellerías da Xunta que comezaron en decembro de 2018 na Consellaría de Facenda e no comité de empresa de Servizos Centrais, e remataron o venres coas eleccións aos comités de empresa de Economía, Emprego e Industria.

Os resultados en número de delegados/as tanto en persoal funcionario como en persoal laboral son:


Venres, 25 Outubro 2019

A CIG gaña as eleccións sindicais en Política Social

O 24 de outubro tiveron lugar as eleccións sindicais aos comités de empresa de persoal laboral da consellería de Política Social, no que desta vez se elixían catro comités que suman 94 delegadas e delegados.

Cun ámbito de máis de 6.000 persoas traballadoras e unha grande participación, o número de votos para a a CIG foi o maior, o que avala o noso traballo de defensa dos dereitos das persoas empregadas públicas e o rexeitamento dos acordos lesivos asinados por outros sindicatos.

A CIG ...


Martes, 22 Outubro 2019

Quen ten que atender os centros de ensino para probas CELGA, CEFORE, oposicións, eleccións..?

Un ano tras outro algunhas directivas de centros de ensino poñen dos nervos a compañeiras e compañeiros que se ven sometidos a caprichos, chantaxes ou caramelos para que abran o centro e atendan oposicións de docentes, cursos de CEFORE, probas de CELGA, xornadas da consellaría de traballo e xornadas de votacións políticas.

Atopámonos moitas veces estas preguntas de “se teño a obriga de atendelos, porque me dí o dire que o teño que facer por ser no centro onde traballo…”.

Pois non, non tes ...


Martes, 22 Outubro 2019

A xubilación parcial anticipada: o cinismo de Función Pública

A disposición transitoria 10ª da Lei xeral da Seguridade Social establece o acceso á xubilación parcial anticipada para o persoal laboral que reúna os requisitos de idade, anos de cotización e a celebración simultánea dun contrato de remuda. Para este ano, 2019, xa poderían obter o dereito a este sistema de xubilación aqueles traballadores cunha idade de 61 anos e 8 meses e unha carreira de cotización de 34 anos e 9 meses.

Con esta disposición normativa plenamente en vigor, o pasado mes de ...


Luns, 21 Outubro 2019

Eleccións sindicais aos comités de empresa de Política Social

O xoves 24 de outubro van ser as votacións para formar os comités de empresa de política social de Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 

Boletín nacional

Coruñaboletín e candidatura.

Lugoboletín e candidatura.

Ourenseboletín e candidatura

 Pontevedraboletín e candidatura


Luns, 21 Outubro 2019

A CIG solicita formación específica para o persoal do SPIF

A CIG solicita ao conselleiro do Medio Rural e á Dirección Xeral de Defensa do Monte que implante os módulos formativos correspondentes á cualificación profesional SEA596_3 “Coordinador de operacións en incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural” e rural. Estes módulos formativos van dirixidos aos bombeiros/as forestais xefes/as de brigada, axentes forestais e persoal técnico, así coma  a todo o persoal do SPIF que xa obtivera o certificado do nivel 2 do SEA 595_2. 

Mércores, 16 Outubro 2019

Orzamentos da Xunta e suba salarial: o conto da leiteira

Seguimos cunha suba raquítica pactada en Madrid que non axuda a recuperar o poder adquisitivo perdido nos últimos 10 anos, sen xornada de 35 horas, e co resto dos recortes consolidados neste anteproxecto de Orzamentos Xerais.

Na Mesa Xeral celebrada o mércores 16 de outubro o director xeral de Planificación e Orzamentos infórmanos que espera que a suba salarial se sitúe ao redor do 2,2%, o 2% derivado do acordo de Madrid e o 0,2% a maiores tendo en conta os datos do cadro macro do goberno ...


 

Toma de posesión diferida

A Consellaría de facenda, segundo informa a propia resolución, acordou diferir os prazos posesorios ata que rematen os actos de elección de destino definitivo do persoal funcionario da Administración xeral en destino provisional (c1 consolidación 2008 e a2 libre 2009)

Son só dous os procesos selectivos pendentes de destino definitivo e por tanto, a toma de posesión conxunta co concurso non debería demorarse moito máis de 2 semanas. Porén, temos constancia que no c1 teñen dificultades para atopar vacantes suficientes para ofertar ás 60 persoas que agora mesmo se atopan en destino provisional. No A2 foron un total de 15 as persoas chamadas a elixir destino provisional.

Agardamos que para a semana comecen a chegarnos a proposta de postos a ofertar para función pública ás persoas que se atopan en provisional. A publicación no DOG da orde de toma de posesión estímaa Función Pública para finais deste mes de marzo se non houber ningún problema grave.

 

Suba das cotizacións dos postos de nivel e de servizos periféricos

Son días estes de moita alegría para compañeiras e compañeiros que conseguiron algún dos obxectivos que buscaban co concurso: ben obter un posto de nivel ou nalgunha localidade de servizos periféricos. Porén, foron moitas tamén as frustracións e prevense tamén bastantes recursos, canto menos na fase administrativa ante queixas na baremacións e algún que outro erro (se non lle poñen remedio antes).

Por exemplo, esta suba da nota de corte nos postos adxudicados foi de ata 2 puntos nas xefaturas de sección e de negociado. A causa da dita subida foi o aumento de participantes e a baixada de postos ofertados. Neste último caso, cómpre facer unha reflexión sobre as consecuencias das sucesivas amortizacións, non só sobre a prestación dos servizos públicos, senón tamén sobre a nosa carreira profesional.

Entramos nunha época de escaseza, onde parte destes postos van parar ao mercado negro das comisión de servizos, e máis adiante será do concurso específico o que restrinxa a oferta de postos públicos, un concurso específico que xa anunciaron no borrador da Lei de Emprego Público de Galiza. De feito, nun futuro, esta previsto desvincular a promoción profesional dos concursos de traslados e que o nivel se consolide a través dunha avaliación do desempeño moi polémica polo seu carácter 100% subxectivo que depende fundamentalmente do informe da xefatura da unidade.

 

Os números

O número total de aspirantes foi de 3.033 (fronte a 2.866 en 2010). O total de prazas ofertadas foi de 1.085 e 990 as finalmente adxudicadas en primeira fase (fronte 1.598 en 2010). Estes son os números que fixo pública a Administración a través de nota de prensa

Por outro lado, hai unha listaxe oficiosa dos postos da fase de resultas que se lle pasou ás consellarías na que había 441 postos. Na resolución adxudicaron 257 postos en resultas. Dá unha diferenza de 184 prazas.

Segundo Función Pública deses varios centos serían en números redondos só 55 os postos que non sacaron ás resultas polos seguintes motivos: 25 serían postos que se van “estatutarizar” e sobre 30 serían os postos a amortizar polas consellarías. Do resto, a maioría, serían prazas que que quedaron libres pero que non se adxudicaron na fase de resultas (postos base maioritariamente).

 

Concurso cada tres anos

O último concurso convocouse no 2010 e o anterior no 2007, iso a pesar de que a Lei de Función Pública, aínda en vigor, fala de concursos de traslados anuais. E menos mal que non conleva incremento orzamentario a realización dun concurso (como a Xunta recoñece na súa nota de prensa). Por desgraza non observamos moito interese en que isto se cumpra e, de feito, xa teñen pensado eliminalo do novo texto da Lei de Función Pública.

Se recorremos á hemeroteca, na resolución do concurso anterior, o director xeral comunicou publicamente o compromiso do Goberno galego de convocar o concurso con carácter anual e, de feito, comprometíase a convocalo antes de maio de 2011 (finalmente foi en febreiro de 2013).

 

Política de optimización e racionalización de recursos humanos

Unha das cuestións destacadas pola Xunta cada vez que resolve un concurso “nun momento de limitación de recursos financeiros” é a contención de gastos de persoal.

Evidentemente, os concursos de traslados ademais de responder a un dereito das traballadoras e traballadores públicos é unha ferramenta que ten a propia Administración para ordenar os seus recursos. Porén, as veces parece que teña máis interese en non ordenar estes ou en facelo só de cando en cando, preferindo as comisións de servizo eternas (con ou sen posto).

Desde a CIG defendemos os servizos públicos de calidade e para iso é preciso dotar de persoal estes servizos. O que vemos na actualidade é que recortan os cartos cos que dotan o capítulo I (persoal propio) e que logo derivan cara o capítulo VI (para privatizar os servizos). Con esta deriva política perde a cidadanía cando ve que aumenta o custo, aumenta a corrupción e se reduce a calidade do servizo público e perde o persoal propio que ve reducida as súas posibilidades de mobilidade e de promoción profesional.

 

Outra información de interese

  • LISTAXE de postos adxudicados no anexo I da orde de convocatoria nos que se modificou o seu código na relación de postos de traball. Descargar
  •  
  • LISTAXE de adxudicacións (formato excel). Descargar