Se isto o aderezamos con dous ingredientes moi do gusto desta Administración, como son o darlle solución a varios casos particulares de amiguetes que se ven desprazados, por unha banda, e xustificar que ao saltar o persoal interino teñen a desculpa perfecta para privatizar certos servizos, contratando varias empresas externas para o CAU (Centro de Atención de Usuarios), por outra, pois xa temos o prato ao gusto destes caciques.

Repetición da xogada perfecta:

  • O persoal funcionario concursa e salta o persoal interino (Efecto aforro e, ao tempo, destrucción de emprego público)
  • O persoal que concursa non se move do seu posto  porque á AMTEGA “failles falta alí”. (Efecto mobilidade virtual)
  • A uns amiguetes que lles saíu mal isto do concurso, resolvémoslle a situación (Efecto Gurtel)
  • Aproveitamos que os servizos non se prestan porque os/as interinos/as saltaron e os/as funcionarios/as non ocupan os seus postos para contratar empresas de colegas para o CAU (Efecto sobre ou efecto Bárcenas)