Concursos de traslado

Na Mesa Xeral do pasado luns 5 de setembro Función Pública comunica que a toma de posesión para os funcionarios da Administración Xeral que concursaron será para a primeira semana de outubro.

En anteriores novas dicían que sería para primeiros de setembro aínda que, claro está, non había data para as eleccións ao Parlamento.

E agora que hai data... é mellor esperar a ver os resultados xa que os coleguillas do PP están en postos de libre designación e, se perden as elección, sempre poden tomar posesión no posto do concurso e, senón, poden quedar como están. O PP sempre xogando con vantaxe!

E isto, claro está, para aqueles que teñen a sorte de ter un concurso de traslados resolto posto que outras escalas e corpos xerais así coma o persoal laboral non tiveron esa sorte de ter un.

Os grupos I, II, III e IV do persoal laboral da Xunta tiveron o seu derradeiro concurso convocado en maio do 2012 e resolto en novembro do 2012 e os do grupo V convocado en abril do 2011 e resolto en xullo do 2012. E, por tanto, incrible que levemos máis de catro anos sen concurso de traslados e que sigamos o mesmo camiño que o anterior que tardara seis anos.

Os traballadores da Xunta xa estamos fartos de ser moeda de cambio deste goberno, xogando cos nosos cartos e cos nosos postos de traballo cada vez que hai eleccións.

Á clásica retirada de postos vacantes dos concursos por "vindeira amortización" ou "modificación substancial" previa á convocatoria, uniuse desta volta un par de ocasións de amortizacións adicionais unha vez xa convocado o concurso. Agora, trala resolución, a Administración fai uso da base da convocatoria que permite retirar postos das resultas que vaian ser tamén amortizados. Parece que isto non ten fin, así como outras polémicas que rodean os concursos de traslados, por non falar, dese concurso permanente que non dá chegado, ou do resto de concursos que fican na cuneta.

Informou o director xeral que na adxudicación definitiva foron liberados da fase de resultas un total de 564 postos dos que suprimiron 14 polo que cree que "usou moderadamente" a facultade de retirada de postos das resultas por vindeira amortización. Non informan dos postos concretos. Estes son os datos:

  • Adxudicacións postos Fase inicial: 756
  • Postos liberados da Fase de resultas: 564
  • Postos adxudicados en Fase de resultas: 371
  • Suprimidos: 14 (Educación, 11; Vicepresidencia, 1; Política Social, 1; Mar, 1)
  • Ratio suprimidos/liberados: 2,48%
  • Total de adxudicacións: 1127

O luns 26 de xullo publicouse no DOG a resolución do concurso de provisión de postos de traballo na Administración xeral da Xunta de Galiza.

A CIG ten coñecemento de que foron retiradas algunhas prazas da fase de resultas do concurso de traslados de corpos xerais da Xunta de Galiza sen que se dera ningún tipo de razón que explique esa retirada de postos.

A CIG ven de remitir un escrito a Función Pública no que esiximos explicacións a este feito polo que solicitamos unha relación de prazas retiradas na fase de resultas xunto co motivo, de ser o caso, que se aduce para a dita retirada.

No DOG nº 140 do martes, 26 de xullo de 2016 publícase a Resolución do 20 de xullo do 2016, da Dirección Xeral de Función Pública, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 19 de maio de 2015.

Nesa resolución pódense consultar os listados de asignacións ás persoas que solicitaron postos tanto na primeira fase como na fase de resultas.

A orde indica que se procederá a diferir o prazo de toma de posesión ata que se publique no DOG unha resolución na que se indique a data de inicio dos ditos prazos.

Os destinos adxudicados serán irrenunciables, agás que con anterioridade á finalización dos prazos posesorios se obteña outro destino mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ou por concurso, en cuxo caso poderá optar por un dos dous.

As persoas funcionarias adxudicatarias están obrigadas a comunicar por escrito a opción realizada á Dirección Xeral da Función Pública dentro dos tres días seguintes ao da publicación da resolución da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se abran os prazos posesorios.

A Dirección Xeral de Función Pública acaba de facer público no seu web o listado de adxudicacións de prazas do concurso de traslados de corpos xerais, tanto da primeira como da fase de resultas.

Comunica tamén que a publicación da resolución e anexos no Diario Oficial de Galiza será o día 26 de xullo.

Informan de Función Pública, que a resolución do concurso de traslados de corpos xerais publicarase no DOG do martes 26 de xullo.

A toma de pose quedaría para setembro.

Pasaron máis de tres semanas dende que rematou o prazo para facer alegacións ás puntuacións provisionais do concurso e a Xunta de Galiza aínda non convocou a comisión que as resolverá.

Parece que o goberno de Feijoo está a xogar novamente coa vida do persoal funcionario en función dos tempos electorais que manexa o Partido Popular sen importarlle que, polos seus intereses, se poida ver retrasado un concurso do que están pendentes máis dun milleiro de persoas.

Dende a CIG esixímoslle a Función Pública que deixe de cumprirlle os caprichos electorais ao PP e comece a actuar con profesionalidade e eficiencia e proceda a convocar, con carácter inmediato, a Comisión de valoración do concurso de méritos co fin de proceder resolver as reclamacións das persoas aspirantes e así proceder á resolución do Concurso de traslados de corpos xerais antes do verán deste ano.

No DOG do venres 18 de marzo publicouse a resolución da Dirección Xeral da Función Publica, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais dos participantes admitidos no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.

A información atópase á disposición dos interesados na web da Xunta de Galicia á que podedes accedes nesta ligazón.

As pesoas interesadas poderán formular reclamacións contra as puntuacións provisionais no prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.

O mércores 16 de marzo xuntouse por primeira vez a comisión de valoración do concurso, prevista na base VIII da convocatoria e no artigo 12 do Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna.

Segundo a información que recibimos, e se non hai ningún atranco informático, a valoración provisional dos méritos sería na maior brevidade posíbel aínda que hai voces que apuntan que podería ser o venres 18 (queremos supoñer que de marzo).

Respecto do tratado na comisión de valoración, temos que dicir que as persoas representantes da Administración entregaron unha proposta de criterios innegociables. Foinos entregado como proposta, pero non aceptaron nin unha soa das propostas manifestadas polo representante nomeado pola CIG que fixo un voto particular á proposta.

A Dirección Xeral de Función Pública remitiu escrito aos sindicatos presentes na Mesa Xeral o martes día 1 de marzo para que, en relación ao concurso de traslados de funcionarios e funcionarias dos corpos xerais, no prazo de cinco días designasen dous representantes na Comisión de valoración prevista no artigo 12 do regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna de Galiza.

Tal e como recollen as bases do concurso no seu punto VIII é a comisión a que fai a proposta de valoración provisional dos méritos. Así pois que ata que non estea constituída non vai saír publicada esa valoración provisional da que estaban depurando erros dado que se obtén informáticamente; con sorte poderemos vela na semana do 7 ao 11 de marzo.

Recordamos que inicialmente falaban de febreiro, logo de finais de febreiro e ao final vai resultar case mediados de marzo.