Dereitos, deberes, permisos, excedencias..

O día antes de aprobarse no Consello da Xunta do 31 de marzo, e cando o ruxe-ruxe xa levaba máis dun mes circulando na prensa, a secretaría xeral da Consellaría de Presidencia e máis o director xeral da Función Pública reuníronse coas centrais sindicais para dar unhas breves pinceladas do programa Kronos. O dito programa ten como obxectivo a acreditación dixital do empregado público que permitirá o control horario universal e homoxéneo, a flexibilidade horaria e a implementación do teletraballo.

Neste proxecto están involucradas a Secretaría Xeral da Consellaría de Presidencia, a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, a Dirección Xeral de Función Pública e a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. Coméntanos que existen dificultades tecnolóxicas e que a implementación total non se fará efectiva ata finais de 2012. Os avances serán progresivos e irán facendo puntuais experiencias piloto nalgúns centros (sen citar exemplos). Para a súa entrada en vigor resultará imprescindible o desenvolvemento de certa normativa.

Desde a dirección do ISSGA nos achegan  a proposta do acordo entre a Administración da Xunta de Galicia e as organizacións sindicais sobre determinadas condicións de traballo para o establecemento das gardas dos técnicos dos centros do ISSGA. Posteriormente fixaríase unha data para a discusión da dita proposta. As persoas interesadas poden acceder á proposta do acordo e deixarnos as súas consideracións, entre outras, a través dos nosos foros.

Descargar a proposta do acordo

O luns 7 de xuño houbo unha xuntanza entre entre a Secretaría de Facenda e as organizacións sindicais pola xornada de verán. Dende a CIG solicitamos que se  ampliara a todo o persoal ao servizo da Xunta de Galiza, de xeito que naqueles centros onde resultase imposíbel a súa aplicación polo seu tipo de horario se lle compensara aos traballadores e traballadoras con dias libres. As outras OOSS estiveron na mesma liña. O asunto vai ir a unha vindeira Mesa Xeral.

Na Mesa Xeral do venres 12 de xuño vaise discutir a xornada de verán. A proposta de Función Pública consiste en establecer unha xornada de 8.30 a 14:30, de luns a venres, dende o 23 de xuño até o 23 de setembro, para aquel persoal que xa viña tendo esa xornada.

A CIG quere máis flexibilidade dentro do horario obrigadorio de 9 a 14 horas, así como a compensación a todo aquel persoal que, por necesidades de servizo, non se poda acoller á presente reducción.

En virtude do previsto na Lei Orgánica 5/1985 de Réxime electoral xeral, do Real Decreto 605/1999 de regulación complementaria dos procesos electorais, e demáis disposicións concordantes, o persoal ao servizo da administración pública de galiza, gozará de permiso acolléndose ás seguintes normas: