Falsa austeridade

Traballo e Benestar ten o Gabinete de persoal asesor de confianza mais inflado de Xunta de Galicia e ten tamén o primeiro posto en recortes de postos de traballo de persoal de atención directa en residencias da terceira idade e centros de menores.

Beatriz Mato necesita o asesoramento de 6 persoas, a outras 4 encargadas de facer  notas de prensa laudatorias e publireportaxes (pagados con fondos públicos)  e a 1 mais para actuar de Xefa desta nutrida nómina de asesores dos que maior salario percibe, cobra 54.378 euros do erario publico e o resto unha media de 30.000 euros anuais. Son un total de 11 persoas contratadas polo libre albedrío de Beatriz Mato e para asesorala a ela mesma, polo que parece ser en numerosas facetas de coñecemento e experiencia das que carece a conselleira nin lle poden axudar nengun dos funcionarios e persoal laboral do seu departamento.

A ampliación do crédito actual de 540.000 € súmase aos 1.135.000 € xa aprobados en marzo.

O 14 de marzo publicouse no DOG a convocatoria da axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión por valor de 1.135.000 €. Nin 2 meses despois publícase no DOG unha ampliación de crédito por valor de 540.000 €, o que supón unha ampliación do 47% do crédito inicial. Isto fai un total de 1.675.000 € para este ano. Cómpre recordar que o ano pasado foron destinados 1.550.000 €.

Os gastos públicos en medios de comunicación xa son polémicos de por si. Porén, tórnanse máis polémicos no momento actual ao ser considerado como un gasto totalmente prescindible fronte ao mantemento dos servizos públicos. Iso por non falar de que esta ampliación de crédito chega en plena campaña eleitoral ao Parlamento europeo.

A Xunta continúa así coa fomalización de contratos con consultoras que incide na privatizacións dos servizos e que, aínda por riba, carece de xustificación.

A seguinte é unha desas consultoras das que o propio persoal do centro non ten nin idea da súa existencia, xa que logo, non se sabe a que se dedica.  A Axencia Galega de Infraestruturas formalizou o 7 de marzo de 2014 un contrato para a para realización de "consultoría funcional de procedementos administrativos competencia desta Axencia". Este contrato foi finalmente adxudicado a E-TECNIA GEOSISTEMAS E INGENIERIA, S.L. por un valor de 79.073,83 € (sen IVE) e cun prazo de execución de 18 meses.

O obxecto deste contratro de servizos é algo que no resto de centros ou departamentos da Xunta se fai con traballadoras e traballadores públicos e cordinado pola Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa (que para iso esta). Estas son esas "complicadas" funcións descritas polo contrato que xustifican aumentar o gasto público cunha privatización TOTALMENTE INNECESARIA.

En plena “racionalización do gasto público do persoal propio”, ao Goberno da Xunta non se lle ocorre mellor cousa que crear un posto de libre designación en Montevideo dos máis caros. Para conseguir o crédito orzamentario amortizan 3 postos base (conductor/a, telefonista e limpador/a) que se suman aos máis de 100 postos de traballo que xa eliminaron nunha recente reforma anterior (DOG 24/01/2014).

Por se fóra pouco, esta creación de secretario/a de Delegación da Xunta no exterior únese ao xa existente en Bos Aires e en ambos postos realizan a modificación substancial de permitir a súa cobertura por persoal funcionario dos concellos.

A CIG-Autonómica vén de ter coñecemento de que a Consellería de Traballo e Benestar, a través da Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración de Discapacidade, vén de ofertarlle a parte do persoal funcionario a realización de horas extras para axilizar a tramitación de recursos de alzada.

É de coñecemento público que a Consellería de Traballo e, en particular a área de Dependencia, vén distinguíndose nos últimos tempos polas amortizacións de postos de traballo e despedimentos de persoal. Agora, de xeito pouco comprensible, despois da supresión de postos de carácter administrativo nos servizos de Dependencia, a consellería atópase necesitada de persoal e recorre á realización de horas extras para poder cumprir co seu cometido ante a cidadanía.

Todo un "éxito" de xestión e planificación, verificable por exemplo co que se afirmaba pola Consellería de Traballo na memoria funcional da RPT que suprimiu tres postos en Vigo, onde agora se demandan horas extras aos traballadores:

A este aguinaldo en forma de subvencións únese o previo de máis de medio millón de euros en forma de convenios de colaboración.

No DOG do 12/09/2013 publicábanse os convenios de colaboración da Secretaría Xeral de Medios con diferentes editoriais de xornais galegos. No DOG do 29/11/2013 está secretaría xeral publica as subvencións concedidas ás empresas xornalísticas e de radiodifusión. Estas resolucións veñen publicándose cada ano e supoñén un desenvolso total de máis de dous millóns de euros.

Ademais deste departamento, as diferentes consellarías asinan convenios anuais cos principais medios galegos que consinsten en pagar centos de miles de euros a cambio de que estes lle publiquen o que lle mandan (Industria, Presidencia, Medio Rural…). Iso sen deixar de lado o gasto da Xunta coas campañas de publicidade institucional millonarias de dubidosa utilidade como a que anima o espírito emprendedor ou o espírito reproductivo.

En 2012, canda a lei de medidas, a Xunta aseguraba que co recorte salarial aos empregados públicos galegos en caso de baixa por IT aforraría unos 80 millóns de euros ao ano.

A finais do ano pasado, cando se aprobou nos orzamentos o recorte nas dúas pagas extras en 2013, a Xunta anunciaba un aforro de 125 millóns de euros no ano.

En contraste con isto, e a pesar das recomendacións do Consello de Contas desde 2010, a Xunta está a actuar como avalista de empresas privadas en risco de falencia (quebra) por máis de 154 millóns de euros, dos que xa leva desembolsados 19 millóns. Nin que dicir ten que, tratándose dun goberno do ex partido de Bárcenas, podemos confiar sen o menor atisbo de dúbida na ausencia de calquera consideración política ou cadea de favores na concesión deses avais.

Resulta reconfortante comprobar que os salarios expropiados aos traballadores públicos galegos están tan ben empregados, seguindo criterios de austeridade, competitividade e libre mercado.

Ligazón: [Faro de Vigo]

Para tramitar as bolsas de estudos contratan traballadores a través de Infojobs e outros parados que seguen cobrando o desemprego.

Nas unidades de bolsas de estudos das xefaturas territoriais da Consellaría de Educación,  todos os anos se contratan a persoas pagadas polo Ministerio de Educación para que durante un período de entre 3 e 6 meses, tramiten as axudas de libros e bolsas de estudos.

Tradicionalmente se ven facendo a través do INEM, aínda que o lóxico sería que se fixese a través do sistema de listas de substitución propio da Xunta de Galiza, ou ben por acúmulo de tarefas ou por calquera outra modalidade, aínda que as retribucións corran a cargo do Estado.

Dende o ano pasado vense recorrendo a outra fórmula. En vez de ter un contrato de traballo se recurre á fórmula da “colaboración social”, consistente en que o parado segue cobrando o paro ou o subsidio, e esgotándoo, e se lle complementa a parte que lle falta ata o salario, co cal o Ministerio aforra unha parte substanciosa que paga o INEM.

No DOG do 01/10/2013 publicase a listaxe de subvencións concedidas a fundacións, asociacións e institucións culturais, para a realización de programas culturais no noso país. Entre a listaxe de entidades beneficiarias destaca unha moi coñecida na Xunta pero non precisamente pola súa labor cultural: a Fundación de Estudios e Análises (FESAN) da que tempo atrás denunciabamos a súa vinculación ao Opus Dei.

FESAN é unha desas consultoras omnipresentes na Xunta que vale para un roto ou para un descosido: tramitar expedientes de Traballo, xestionar escolas infantís, centros de día de persoas maiores, organiza accións formativas nos centros de formación profesional para o emprego, obradoiros itinerantes para o fomento do consumo de conservas, programas de turismo social, cursos de coperativismo... todo a cambio de millonarios contratos de servizos preferentemente co departamento de Traballo e Benestar e tamén co Consorcio Galego de Igualdade e Benestar.

Nestes últimos días están sendo publicados no DOG os convenios do segundo cuadrimestre deste ano de diferentes departamentos e organismos da Xunta. Destacan, por exemplo, os da Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ou os da Secretaría Xeral de Medios. Para máis INRI, a EGAP remata a xogada convocando, precisamente, un curso de publicidade institucional aberto directivos e axentes de publicidade, directivos de medios de comunicación, representantes de axencias e medios.

Xa levamos denunciando de xeito reiterado o mantemento deste tipo de gastos mentres se recortan e privatizan os servizos públicos. Consideramos necesario que a cidadanía coñeza este tipo de gasto por parte dun goberno que recorta no público “porque non hai diñeiro”; outra cousa é que tampouco se preocupe demasiado en buscalo alí onde está: entre as grandes contas que evaden impostos ou teñen unha presión fiscal inferior ao resto da UE, por exemplo.