Falsa austeridade

A consellaría de Medio Ambiente publica no DOG do 24/09/2013 os convenios subscritos no último cuatrimentres no que destacan as elaboracións dos máis diversos "plans": estratéxicos, directores, especiais... Pola súa banda, Medio Rural sacou a concurso no DOG do 10/09/2013 a campaña publicitaria do Plan de Desenvolvemento Rural. Total: varios centos de miles de euros para consultorías, asesorías e axencias de publicidade.

Xa se sabe que con esto da austeridá non hai cartos para o público; os traballadores e traballadoras públicos o sabemos de primeira man nas nosas nóminas e mesmo nos nosos postos de traballo que minguan e minguan. O que sempre hai son cartiños é para o sector privado, o de confianza por suposto, o dos sobres. Vémolo todos os días nos diarios oficiais e vémolo todos os días nos nosos centros de traballo onde pululan cada día máis asistencias técnicas.

Hai unha cantinela ou mantra repetido constantemente polo Partido Popular e aplicado con man de ferro polo actual Presidente da Xunta da Galiza: a xestión dos servizos públicos por empresas privadas é mellor e máis barata que a xestión con persoal propio. Utilizan expresións como eficiencia, externalización, mellora da xestión, austeridade… Todo para encubrir a realidade: a xestión privada dos servizos públicos empeoraos e encarecelos.

Dende a CIG levamos moito tempo denunciando esta realidade e mobilizándonos contra a privatización e o desmantelamento dos servizos públicos. Unha das campañas que levamos a cabo foi a denuncia da eliminación e privatización dos comedores escolares, coa merma da calidade que isto supón para a alimentación das nosas nenas e nenos. E un dos lugares onde concentramos as mobilizacións foi no CEIP de Doiras, onde en colaboración coa AMPA fixemos concentracións, peches e festas reivindicativas.

O 24 de xullo de 2013 ven de saír publicado no Diario Oficial da Unión Europea a formalización dun contrato de Augas de Galicia coa empresa Adantia, S.L. cuxo obxecto refírese a ....actividades de asesoramento, colaboración, asistencia e apoio auxiliar, técnico e legal a Augas de Galicia na xestión dos expedientes de calquera dos tributos referidos ao canon da auga, coeficiente de vertedura e canon de saneamento, este último ata a súa total extinción [....] O importe total do contrato ascende á cantidade de 871.926 € e conta cun prazo de execución de 24 meses.

A maquinaria mediática do PP leva meses funcionando e transmitindo que estamos saíndo da crise, a pesar de que a clase traballadora notemos todo o contrario nas nosas condicións laborais, no custo dos produtos básicos e no deterioro dos servizos públicos.

Esta alegría está baseada en certos parámetros macroeconómicos asociados en boa parte a fenómenos conxunturais como a campaña de verán da hostelaría e o turismo. No noso ámbito interno tamén a Xunta trata de producir alegría sen gastar demasiado coa convocatoria de varios procesos selectivos, concursos, xornada de verán, flexibilidade horaria e teletraballo.

Porén, parece que non importa se nos recuperamos, se imos mellor, o que importa é que “pareza” que estamos ben e para iso é moi importante a publicidade e os medios de comunicación. Neste tema, a Xunta de Galiza de Feijóo está resultando un alumno avantaxado e en época de austeridade segue gastando cartos a varrer en publicidade institucional.

Desta volta a Xunta trata de animarnos a confiar nesa recuperación e a emprender en dous ámbitos diferentes pero relacionados: no económico e no reproductivo.

Pero non estaba suspendido o plus dos altos cargos? Pois si, pero hai outro.

O mércores, 17 de xullo, rebentou na prensa a existencia dun plus b dos altos cargos, que non en b. O plus ao que nos referimos aparece recoñecido no artigo 19 da Lei galega de Orzamentos para 2013 e chámase “complemento de persoal”. Este complemento trata de compensar a “perda retributiva” do persoal funcionario que pase a formar parte da élite de altos cargos e, sensu estricto, retribúe un traballo que non se está realizando. Semella unha brincadeira pero non o é:

Artigo 19. Complemento persoal

No DOG do 3 de xullo de 2013 publícase a formalización dun contrato de Augas de Galicia con Aquática Ingeniería Civil S.L. para elaborar os mapas de perigosidade e risco de inundación para Galicia-Costa: zona hidrográfica de Galicia Centro. O importe total é de 559.296,94 € e o prazo de execución é de 18 meses.

Chama a atención que o órgano responsable da xestión dos recursos hídricos do noso país teña que andar subcontratando cuestións estratéxicas das súas competencias como son a elaboración de mapas de perigosidade e risco de inundación. Estes mapas entran dentro do ámbito do coñecemento da xeoloxía pero tamén de certas ramas de enxeñería ou ciencias ambientais, especialidades que podemos atopar entre as categorías laborais ou escalas da nosa Administración autonómica. Xa que logo, e vendo que existen cartos (559.296,94 €), a pregunta clave é a seguinte: por que este traballo estructural non se fai con recursos propios e poder así encargarse Augas de Galicia de xeito directo e autónomo deste tema?

Mentres o goberno de Feijoo destrue emprego público, traspasa diñeiro a empresas privadas para realizar, cun maior custe, os servizos que podería realizar o persoal propio.

O concurso de traslados do persoal funcionario das escalas de informática da Administración Autonómica de Galiza está a piques de ser publicado, e o persoal afectado xa sabe que non vai poder optar a 15 postos porque a Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica, AMTEGA, decidiu eliminalos segundo xustifica a Dirección Xeral da Función Pública. Mentres o goberno de Feijoo continúa coa súa política de destrución de emprego público, non cesa o traslado de recursos ás empresas privadas, ás que se lles encomendan traballos cun altísimo custe e baixa creación de emprego, para maior glora das contas de beneficio.

No Diario Oficial da Unión Europea dos días 26 de abril e 16 de maio deste ano atopamos dous exemplos: a Xunta pretende contratar, por un total de 871.200 € en dous anos (prorrogábeis), dous servizos para os que o goberno galego non exixe máis que a creación de oito postos de traballo de persoal informático.

Axustar o déficit, controlar o gasto, austeridade... pero á hora de ter de man os medios de comunicación aparecen as partidas orzamentarias e referencias normativas que sexan necesarias.

Subvención aos medios de comunicación da Secretaría Xeral de Medios

No DOG do 22/05/2013 publícase a polémica convocatoria de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a empresas xornalísticas e medios de radiodifusión radicados en Galiza para o ano 2013. Desta volta o financiamento total ascende a 1.550.000€.

Os gastos públicos en medios de comunicación xa son polémicos de por si. Porén, tórnanse máis polémicos no momento actual ao ser considerado como un gasto totalmente prescindible fronte ao mantemento dos servizos públicos. Iso por non falar de que o que se está facendo é fomentar o "status quo" do actual escenario informativo, no que os grandes grupos volverán a arrasar levándose cartos das arcas públicas; algún dos cales é xa de sobra coñecido pola súa teima nos ataques á dignidade do colectivo das traballadoras e traballadores públicos e a súa desaforada defensa das políticas da Xunta de Galiza.

No DOG do 14/05/72013 publícase a licitación dun contrato de servizos informáticos do Instituto Galego de Vivenda e Solo. No Prego de claúsulas técnicas descubrimos que se trata fundamentalmente de obter os servizos de 4 informáticos/as: 1 xefe/a de proxecto, 1 analista e 2 programadores/as. Na RPT actual do IGVS pode comprobarse que o Servizo de Informática componse actualmente de 5 postos nos que xa existen estes perfís profesionais.

Porén, a Xunta continúa coa súa teima de amortizar postos de persoal informático cando contratos como este demostran que son necesarios. Estas necesidades existen e tamén existen os profesionais sen necesidade de irse a buscalos fóra da Xunta e se houbera necesidade de reforzar o persoal para iso están as listas de contratación. Pero o máis importante, contratos como estes demostran que si que hai cartos: 400.000 € máis IVE. O que nos da a impresión é que hai cartos para privatizar pero non os hai para contratar persoal propio.

No DOG do 25/04/2013 saen publicadas as licitacións dun total de 11 contratos da AMTEGA por valor de 8.250.000€. Esta axencia leva licitados nos últimos dous anos un total de 200 contratos sen transparencia algunha sobre cal destes traballos puideran ser desempeñado por persoal propio e as asistencias técnicas con risco de indefinición que están provocando.

A pesar da nosa proposta de Comisión de control, á Xunta non lle interesa para nada a participación allea que poña en dúbida o que é privatizable ou que aumente a transparencia das contratacións públicas que erosionan o emprego público, máis nos contratos tan cuantiosos como os relacionados coas novas tecnoloxías. Non lle intersa o control nin dos traballadores e traballadoras públicas, nin das organizacións sindicais, nin do Parlamento... en fin, unha mostra máis da prepotencia no xeito de xestionar os recursos humanos públicos, outra mostra máis da prepotencia absoluta no xeito de gobernar do "señor das neves".