Fondo Acción Social

Recibimos o borrador do Fondo de Acción Social do ano 2018, e como no ano anterior, inclúe unicamente a axuda para a atención de persoas con discapacidade. 

O Fondo de Acción Social foi unha das cousas que o goberno de Feijoo recortou coa  Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. Pasaron os anos, pero os recortes temporais continúan.

Onde está a recuperación do FAS no Acordo de concertación que asinaron Feijoo, CCOO e UGT? A CIG non renuncia a recuperar os dereitos roubados.

As alegacións da CIG (prazo ata o venres 8 de marzo), están claras: para comezar a falar, recuperar todas as medidas e importes do FAS anterior aos recortes.