Fondo Acción Social

O xoves 6 de maio sairá publicada no DOG a Orde que regula a adxudicación de prazas en escolas infantís 0-3 para fillas/os do persoal de Servizos Centrais e do Complexo Administrativo da Xunta en Vigo. Esta orde fundaméntase nas necesidades de facilitar a conciliación da vida familiar, persoal e laboral das traballadoras e traballadores destes centros. Porén, dende a CIG-Autonómica somos conscientes de que esta necesidade afecta ao resto do colectivo de persoal da Xunta ubicado en centros que polo seu tamaño fan non só posible senón tamén necesario este tipo de servizos sociais. De todas e todos é coñecida a vella reivindicación desta central sindical de conseguir unha gardería no propio complexo administrativo de San Caetano que cubra a enorme demanda que hoxe por hoxe desborda na gardería de Vite.

Publicado no DOG do 12/01/2010 a resolución pola que se publica o acordo do Fondo de Acción Social do 2009. Solicitudes electrónicas na páxina web de F.P. 

  • Prazo de solicitude en persoal até o 26/02/2010.
  • Devolución das solicitudes conformadas até o 18/03/2010.
  • Presentación das solicitudes conformadas até o 30/04/2010.

O día 16/09/09 publicarase no DOG a Resolución do 7 de setembrto de 2009, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axuda aprobadas e denegadas do Fondo de Acción Social do exercicio 2008 para o persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia.

A partir dese mesmo día, a través da páxina http://www.xunta.es/dxfp/fas.htm as persoas interesadas poderán acceder á situación concreta  das súas solicitudes. Para iso é necesario  introducir nos recadros correspondentes o DNI, código de impresion da solicitude, ano do FAS (2008) e  os díxitos que aparecen nunha imaxe de control.

As cantidades que aparecen agora son as mínimas que se asignan a cada unha das categorías e págaranse con carácter inmediato. As cantidades a maiores se publicarán coas listaxes definitivas e se ingresará a diferenza.

No DOG de 29 de maio de 2009 sáe publicada a resolución pola que se fixa o procedemento, lugar e prazo de presentación de solicitudes para a concesión de axudas de acción social do ano 2008. É necesario cumprimentar a solicitude a través da páxina web, e posteriormente imprimila e asinala para enviala ás correspondentes unidades de persoal.