Formación

No DOG do 16/04/2019 publican a Resolución da EGAP pola que se convocan dous cursos para o persoal das entidades locais e do sector público autonómico. O prazo de solicitudes son dez días a partir do seguinte ao da publicación no DOG.

Estes son os cursos:

  • Curso práctico sobre responsabilidade patrimonial das entidades locais. 27 horas.
  • Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015. 21 horas.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística convocou no DOG do 25/03/2019 a Resolución pola que convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019.

O prazo para a presentación de solicitudes vai do 26 de marzo ao 25 de abril, inclusive. As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

Resumo da xuntanza celebrada o día 27 de febreiro na AGASP na que se fai a proposta para axentes medioambientais para o 2019 no marco dos compromisos acadados no Acordo de condicións de traballo asinado logo da folga de axentes do 2018, convocada pola CIG e UGT.

A esta xuntanza asistiron representantes da consellería de Medio Rural e das consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e delegados de todas as organización sindicais, coa ausencia da CSIF.

A EGAP convocou o programa de autoformación correspondente ao ano 2019, dirixido a todo o persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma.

Os contidos dos cursos estarán dispoñíbeis dende o 19 de febreiro ata o 20 de decembro. A matrícula estará dispoñíbel ata o día 18 de marzo en https://egap.xunta.gal/matricula

Máis información: DOG do 18/02/2019

A EGAP publica no DOG do 19/02/2019 a Resolución pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais, nivel básico, para persoal empregado público e outros colectivos.

Os cursos serán realizados mediante a modalidade de teleformación, e serán os seguintes:

  • Prevención de riscos laborais. Nivel básico. Issga (60 horas de duración).
  • Prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre-nivel básico (60 horas de duración).

A solicitude hai que facela do 20 ao 28 de febreiro, e será cumprimentando o formulario de matrícula telemática dispoñíbel en https://egap.xunta.gal/
matricula

No DOG do 12 de febreiro foron publicadas as accións formativas da EGAP dirixidas a persoal empregado público, tanto de ofimática como de idiomas. O prazo de matrícula remata o 20 de febreiro. Como sempre a través da zona de matrícula da EGAP.

As accións van dirixidas a persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Traballo en solitario da CIG deste últimos anos para acadar a formación necesaria para o SPDCIF produce os seus froitos. A Dirección Xeral de Defensa do Monte convócanos para abordar o Plan Formativo 2019/2020 para o SPDCIF. Foron necesarias dúas Proposicións Non de Lei (PNL) presentadas pola CIG no Parlamento de Galiza, recorrer á inspección de traballo e unha chea de traballo sindical para chegarmos a este punto.

Dende fai uns meses tiñamos constancia de que ao aparecer a proposta da CIG, íntegra, no ditame da comisión de incendios que se creara no Parlamento ao abeiro dos lumes de outubro do 2017, antes ou despois chegaría este momento. Pois ben, fomos citados por parte da Dirección Xeral de Defensa do Monte para unha xuntanza onde se abordará o plan formativo para o SPDCIF para os anos 2019/2020.

Cumpre agora rematar esta parte do proceso coa formación axeitada e inherente aos traballadores e traballadoras do SPDCIF que se comezou a ancorar coa consecución da categoría profesional 5932 Bombeiro forestal. Como traballadoras/es da familia profesional de "seguridade e medio ambiente" esiximos a formación que por lei nos correspondía, recollida no decreto 624/2013 de 2 de agosto, onde fixa os módulos formativos correspondentes ao certificado de profesionalidade "operacións de vixilancia e detección de incendios..".

No DOG do 6 de febreiro publícase a Resolución da EGAP pola que convocan actividades de formación continua dirixidas ao persoal ao servizo da Administración xeral de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

En total son 178 actividades formativas, coas modalidades de teleformación, presencial e mixta. A presentación de solicitudes é ata o día 15 de febreiro en https://egap.xunta.gal/matricula. O número máximo de cursos que se poden solicitar é de cinco.

Non fai tantos anos que non existía teleformación, e a participación a cursos da EGAP era sistemáticamente denegada a numeroso persoal (por exemplo, a dos centros de ensino). Tamén temos numeroso persoal laboral sen formación. Así que queremos aproveitar para lembrar que o acceso aos graos anticipados I e II da carreira profesional, require o cumprimento dalgún criterio a maiores da antigüidade, e que un dos criterios propostos é ter 40 horas de formación (no texto do Acordo non hai límite temporal). E non esquezamos que para os demáis graos diferentes do I e II anticipados, non se coñecen os criterios a cumprir).

Desde CIG denunciamos en reiteradas ocasións a discriminación aos traballadores de Ourense. Mentres nas outras delegacións provincias da Xunta teñen aulas con espazo suficiente para un total de 21 postos informáticos completos, en Ourense témonos que conformar cun burato estreito onde só hai espazo para 10 postos informáticos máis o do docente.

Este burato estreito, sen luz e ventilación natural, con mesas e cadeiras amoreadas, é unha discriminación para o persoal de Ourense. A cousa aínda é máis grave para as persoas con mobilidade reducida.

Dende a CIG levamos anos reclamando unha verdadeira formación do persoal que se presenta as probas de promoción interna; formación de calidade, axeitada e gratuita.

Como sabes a EGAP abriu o pasado novembro un ciclo de formación online, na que os contidos non se axeitan aos temarios (polo menos no caso do C2 onde transciben as leis completas e non os títulos específicos); os test son un mero corta e pega de academias de formación, chegando incluso a colgar esquemas con logos de academias, e os titores son persoal externo.

Non se pode mercadear coa formación dos empregados, se Feijoo decía “quero aos mellores” terá primeiro que prestar unha formación de calidade e proporcionada por empregadas/os públicos.

Así dende este sindicato darémoslle visibilidade as queixas que nos chegan do persoal opositor requirindo tanto a EGAP como a Consellería da Presidencia, para que proporcione unha verdadeira formación de Promoción Interna, nos seguintes termos:

  • Formación de calidade, axeitada nos seus termos e contidos ao temario de cada grupo.
  • Impartición das clases por persoal público, experto nos temas dos exámenes.
  • Adecuación das clases e material ás probas a efectuar na oposición.
  • Reforzo das clases on line con clases presenciais, facendo unha formación mixta que permita un mellor coñecemento.

A directora da EGAP manifestou no último consello reitor da escola a súa preocupación por non facer a “competencia ás academias”, e ao que debe atender é a “non contratar academias para a formación interna e a prestar unha formación de calidade”.