A Xunta ven de publicar no DOG do 8 de xullo a resolución pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galiza (ver anexo II).
 
O número máximo de actividades que se poden solicitar son cinco.  O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ás 8:00h e remata o 18 de xullo ás 14:00h. 
 
As solicitudes de participación nas actividades formativas teñen que facerse telemáticamente a través do formulario de matrícula dispoñible na web da EGAP