A publicación do mesmo na páxina web da Escola faise nas dúas linguas oficiais. A EGAP carece de equipo redactor e supervisor propios en relación aos presentes temarios, motivo polo que non se responsabiliza dos erros puntuais e/ou eventuais faltas de actualización normativa dos que aqueles poidan adoecer.

Podes consultar todos os temarios proporcionados pola EGAP neste enlace.