Formación

Traballo en solitario da CIG deste últimos anos para acadar a formación necesaria para o SPDCIF produce os seus froitos. A Dirección Xeral de Defensa do Monte convócanos para abordar o Plan Formativo 2019/2020 para o SPDCIF. Foron necesarias dúas Proposicións Non de Lei (PNL) presentadas pola CIG no Parlamento de Galiza, recorrer á inspección de traballo e unha chea de traballo sindical para chegarmos a este punto.

Dende fai uns meses tiñamos constancia de que ao aparecer a proposta da CIG, íntegra, no ditame da comisión de incendios que se creara no Parlamento ao abeiro dos lumes de outubro do 2017, antes ou despois chegaría este momento. Pois ben, fomos citados por parte da Dirección Xeral de Defensa do Monte para unha xuntanza onde se abordará o plan formativo para o SPDCIF para os anos 2019/2020.

Cumpre agora rematar esta parte do proceso coa formación axeitada e inherente aos traballadores e traballadoras do SPDCIF que se comezou a ancorar coa consecución da categoría profesional 5932 Bombeiro forestal. Como traballadoras/es da familia profesional de "seguridade e medio ambiente" esiximos a formación que por lei nos correspondía, recollida no decreto 624/2013 de 2 de agosto, onde fixa os módulos formativos correspondentes ao certificado de profesionalidade "operacións de vixilancia e detección de incendios..".

No DOG do 6 de febreiro publícase a Resolución da EGAP pola que convocan actividades de formación continua dirixidas ao persoal ao servizo da Administración xeral de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

En total son 178 actividades formativas, coas modalidades de teleformación, presencial e mixta. A presentación de solicitudes é ata o día 15 de febreiro en https://egap.xunta.gal/matricula. O número máximo de cursos que se poden solicitar é de cinco.

Non fai tantos anos que non existía teleformación, e a participación a cursos da EGAP era sistemáticamente denegada a numeroso persoal (por exemplo, a dos centros de ensino). Tamén temos numeroso persoal laboral sen formación. Así que queremos aproveitar para lembrar que o acceso aos graos anticipados I e II da carreira profesional, require o cumprimento dalgún criterio a maiores da antigüidade, e que un dos criterios propostos é ter 40 horas de formación (no texto do Acordo non hai límite temporal). E non esquezamos que para os demáis graos diferentes do I e II anticipados, non se coñecen os criterios a cumprir).

Desde CIG denunciamos en reiteradas ocasións a discriminación aos traballadores de Ourense. Mentres nas outras delegacións provincias da Xunta teñen aulas con espazo suficiente para un total de 21 postos informáticos completos, en Ourense témonos que conformar cun burato estreito onde só hai espazo para 10 postos informáticos máis o do docente.

Este burato estreito, sen luz e ventilación natural, con mesas e cadeiras amoreadas, é unha discriminación para o persoal de Ourense. A cousa aínda é máis grave para as persoas con mobilidade reducida.

Dende a CIG levamos anos reclamando unha verdadeira formación do persoal que se presenta as probas de promoción interna; formación de calidade, axeitada e gratuita.

Como sabes a EGAP abriu o pasado novembro un ciclo de formación online, na que os contidos non se axeitan aos temarios (polo menos no caso do C2 onde transciben as leis completas e non os títulos específicos); os test son un mero corta e pega de academias de formación, chegando incluso a colgar esquemas con logos de academias, e os titores son persoal externo.

Non se pode mercadear coa formación dos empregados, se Feijoo decía “quero aos mellores” terá primeiro que prestar unha formación de calidade e proporcionada por empregadas/os públicos.

Así dende este sindicato darémoslle visibilidade as queixas que nos chegan do persoal opositor requirindo tanto a EGAP como a Consellería da Presidencia, para que proporcione unha verdadeira formación de Promoción Interna, nos seguintes termos:

  • Formación de calidade, axeitada nos seus termos e contidos ao temario de cada grupo.
  • Impartición das clases por persoal público, experto nos temas dos exámenes.
  • Adecuación das clases e material ás probas a efectuar na oposición.
  • Reforzo das clases on line con clases presenciais, facendo unha formación mixta que permita un mellor coñecemento.

A directora da EGAP manifestou no último consello reitor da escola a súa preocupación por non facer a “competencia ás academias”, e ao que debe atender é a “non contratar academias para a formación interna e a prestar unha formación de calidade”.

A formación entra definitivamente na axenda do SPDCIF tal e como esiximos na PNL presentada pola CIG o pasado 9 de abril.

A proposta de En Marea, vía emenda adicional, o PP inclúe no ditame final da comisión especial de incendios a proposta de formación rexistrada pola CIG en Abril e comprométese ao seu cumprimento.

A CIG continúa pechando o círculo da formación que comezou a percorrer coa presentación vía PNL- proposición non de lei- en Febreiro de 2016. Daquela, a PNL esixindo formación para o SPDCIF desembocara na primeira convocatoria dos certificados de profesionalidade aos que poido optar o persoal do SPDCIF.

No DOG 224 do venres 23 de novembro publícase a RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2018 pola que se convocan actividades formativas en liña de apoio á preparación das probas selectivas para o acceso, pola quenda de promoción interna, a diversos corpos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza.

As actividades van dirixidas a preparación do acceso aos seguintes corpos:

  • Corpo auxiliar (subgrupo C2)
  • Corpo administrativo (subgrupo C1)
  • Corpo de xestión (subgrupo A2)
  • Corpo superior (subgrupo A1)

Prazo de inscrición: 7 días naturais a partires da publicación no DOG

Comenzo das actividades: 5 de decembro de 2018

A EGAP anunciounos que o venres 23 de novembro sairá publicada no DOG a convocatoria de cursos on-line para que as persoas que se presenten a promoción interna a corpos xerais poidan inscribirse e preparar o acceso aos subgrupos C2, C1, A2 e A1.

Unha vez publicado no DOG haberá sete días naturais para inscribirse. A EGAP confrontará a petición dos curso coa listaxe de admitidos de Función Pública para conceder o acceso.

Os cursos darán comezo no mes de decembro, poñendo a disposición dos interesados as leis referidas nos temarios, así como distintas probas autoevaluativas. Tamén porán a disposición do alumnado durante tres meses titores para a resolución de dúbidas.

Como ben se nos recoñeceu dende a EGAP, esta é unha reivindicación que dende fai varios anos leva a CIG poñendo enriba da mesa do Consello Reitor da EGAP.

Agora ben, a cousa chega un pouco tarde, pois segundo as bases das convocatorias a realización do primeiro exercicio non tería lugar antes dos dez meses posteriores á data da convocatoria, o que equivale a falar do día 8 de xaneiro. Así que non cadra que comecen os cursos en decembro e manteñan titorías durante tres meses. Acaso teñen xa previsto atrasar o primeiro exercicio?

O martes 24 de xullo asistimos ao Consello Reitor da EGAP. Despois de que a directora lera os informes e aprobasen a conta anual do exercicio 2017, a CIG manifestou:

  • Lembramos o compromiso adquirido pola directora de EGAP recollido na acta aprobada en relación ao uso do sistema de videoconferencia, ao que resposta que o compromiso está aí e que están traballando niso.
  • Informamos que os accesos ás aulas de formación nas xefaturas territoriais seguen sen cumplir a normativa vixente e a resposta que dan é que non é do seu ámbito competencial, ao que interpelamos que aínda que non sexa a EGAP a responsábel directa da adecuación dos accesos, entendemos na CIG que si debe interceder na instancia que corresponda para que esa situación se corrixa. Din que xa o fixeron.

A EGAP publica no DOG do 26/06/2018 a Resolución pola que convocan actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

O prazo para presentar solicitudes é de dez días naturais dende o seguinte á publicación (ata o 6 de xullo, inclusive).

A solicitude ten que facerse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñíbel no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula

A EGAP vén de convocar no DOG, ao abeiro do convenio subscrito con Vicepresidencia e a Amtega, unha formación práctica nas principais novidades do Sistema de Notificación Electrónica de Galicia (Notifica.gal) e da Recepción electrónica do Sistema Único de Rexistro (Rexel).

O curso está dirixido a persoal empregado público que preste servizo na Administración pública da comunidade autónoma, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional de Galicia, é de modalidade mixta (8h de teleformación e 4h presenciais a impartir 2h en dous días da mesma semana) e consta de 11 edicións, cuxas datas, horarios e lugares de celebración poden consultarse na resolución adxunta. Para cada edición hai un total de 25 prazas.

As solicitudes só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática da web da EGAP.Atención: aínda que a convocatoria fala dun prazo de 8 días naturais desde o seguinte á publicación no DOG e remataría xa que logo o 5 de xuño, na páxina web da EGAP poñen que o límite no 8 de xuño.