Formación

O DOG do 27/07/09 publica a convocatoria por parte da EGAP en colaboración coa consellería de Cultura e turismo de varios cursos para o persoal da Rede de Bibliotecas de Galicia.

Cursos: 15
Prazo: ata ás 14:00 horas do 07/08/09
Solicitudes: hai que cubrilas de forma telemática na páxina http://egap.xunta.es

Abrese o prazo de matrícula para unha convocatoria extraordinaria de cursos de formación contínua.

Dende as 14:00h do día 15 de maio está aberto o prazo de matrícula para os cursos da 3ª convocatoria de formación continúa da EGAP. A matrícula realizarase a través da “zona de matrícula” da súa páxina web e o prazo rematará ás 24:00h do 23 de maio. Podedes atopar a relación dos cursos ofertados nesta terceira edición no seguinte enlace. A oferta desta convocatoria quedou un tanto escasa (14 cursos), sendo a maioría deles para colectivos específicos. Coma sempre, o límite máximo de matrícula é de 5 cursos.

Dende as 9:00h do día 20 de marzo está aberto o prazo de matrícula para os cursos da 2ª convocatoria de formación continúa da EGAP. A matrícula realizarase a través da “zona de matrícula” da súa páxina web e o prazo rematará ás 14:00h do 30 de marzo. Podedes atopar a relación dos cursos ofertados nesta segunda edición no seguinte enlace. A convocatoria oferta un total de 43 cursos nas diferentes modalidades de teleformación e presencial, agrupados en diferentes áreas de coñecemento. Coma sempre, o límite máximo de matrícula é de 5 cursos.