Formación

No DOG do 4 de marzo de 2016 publícase a resolución pola que a EGAP convoca as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galiza.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, polo que comeza ás 8:00 horas do 5 de marzo e remata ás 14:00 horas do 14 de marzo de 2016.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.es/matricula.

O número máximo de actividades formativas que se pode solicitar limítase a tres.

No DOG do martes 1 de marzo, publicase unha resolución da EGAP pola que se convocan actividades de formación para o persoal das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas.

As actividades formativas obxecto desta convocatoria impartiranse en dúas modalidades: teleformación e presencial.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, polo que comeza o martes 2 de marzo e remata o venres 11 de marzo ás 14:00 h.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.es/matricula.

O número máximo de cursos que se pode solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco en todas as convocatorias cuxo prazo de matrícula sexa coincidente.

Convocadas probas para a obtención de determinados Carnés Profesionais e Habilitacións Profesionais no ano 2016 (Orde do 1 de Febreiro de 2016, DOG 11 de Febreiro de 2016).

Consulta na seguinte ligazón a información desta convocatoria, na que se indican os carnés e habilitacións convocadas, así como os requisitos a cumprir, documentación a aportar, prazos e o procedemento a seguir.

A EGAP convoca 197 actividades formativas destinadas aos empregados públicos ao servizo da Xunta de Galiza ainda que tamén poderán solicitalas empregadas e empregados públicos pertencentes a outras entidades, organismos e institucións públicas cando así se estableza na epígrafe Destinatario da actividade formativa. Ademais poderán acceder a todas as actividades formativas desta convocatoria nas que queden prazas vacantes.

A presentación de solicitudes estará aberta desde as 8 horas do 13 de febreiro ata as 14 horas do 22 de febreiro en http://egap.xunta.es/matricula

Para máis información podedes consultar a páxina da EGAP ou no na resolución publicada no DOG núm. 29 do 12 de febreiro.

No DOG do xoves 28 de xaneiro publícase a Resolución pola que se publica o Plan de formación do persoal das administracións e entes públicos da Comunidade Autónoma, das entidades locais e da Administración de xustiza de Galicia, así como do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas, para o ano 2016.

Esta resolución ten carácter informativo e a execución das accións recollidas nela queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e ao que se estipule en cada convocatoria. Isto quere dicir que poderán sufrir modificacións xa que non é a primeira vez que a Xunta utiliza a formación de xeito propagandístico e do que se anuncia ao que en realidade se fai pode haber un treito considerable.

Para acceder ás accións formativas recollidas neste plan os empregados públicos deberán formalizar a súa matrícula logo de que se publiquen no Diario Oficial de Galicia as correspondentes convocatorias.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a Resolución do 23 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convoan probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celta 1, 2, 3 e 4, no ano 2016.

As probas terán lugar en abril do 2016, en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

Máis información.

O 21 de setembro a EGAP publica na súa web anuncio de convocatoria de  “tres cursos dirixidos ao persoal informático funcionario ou laboral ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas no apartado a) do artigo 45 da LOFAXGA (Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico (DOG do 31)).” Dito anuncio foi comunicado a través do correo electrónico as contas corporativas a algúns dos posibles solicitantes o día 21/09/2015 e a outros chegoulle a través de correo o 23/09/2015. O anuncio da convocatoria é de data 21/09/2015. Por suposto, non se publicou ningunha convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Segundo o anuncio de convocatoria o prazo de inscrición é das 08.00 horas do día 22 de setembro ata as 23.55 horas do día 23 de setembro. Segundo a páxina da EGAP o prazo de inscrición é desde as 8 horas do día 22 de setembro ata as 14 horas do día 23 de setembro de 2015

Este xeito de “convocar” actividades formativas prexudica o persoal que se atopa de vacacións ou de permiso.

A CIG ven de dirixir dous escritos, un á EGAP e outro a Amtega, solicitando a publicación da convocatoria destas accións formativas no Diario Oficial de Galicia e apertura dun novo prazo de inscrición de mínimo de 15 días que garanta os dereitos de todo o persoal afectado.

O martes 14 de xullo tivo lugar unha xuntanza do Consello Reitor da EGAP, na que se trataron asuntos como: cesión do espazo da EGAP, pagamento por asistencia, problemas no acceso a cursos de sección e negociado, cursos de persoal directivo ..

Informáronos que van facer unha cesión de espazo de 1/3 dos locais da EGAP para que se instale alí tanto o persoal da Secretaría Xeral para o Deporte que se atopa no Estadio de San Lázaro, como o persoal da Dirección Xeral de Administración Local que se atopa na Praza Europa en Fontiñas (Área Central). Isto vai supoñer un recorte nas prestaciónda EGAP a nivel de aulas e tamén a nivel de cursos, curiosamente cando segundo datos da propia EGAP este ano quedaron sen prazas, e polo tanto sen acceso a cursos, a metade dos solicitantes, é dicir unhas 16000 solicitudes.

Fixemos fincapé no escrito presentado pola CIG en relación ao “Curso de especialización sobre dereito de patentes”, salientando que no citado curso había 30 prazas para empregados públicos, que tiña un custe de 250 € por alumno/a. A CIG oponse rotundamente a que cursos impartidos para calquera tipo de persoal que sexa empregado público teñan custe para dito persoal.

No DOG do 08/04/2015 faise pública a convocatoria das actividades de formación contínua de lingua inglesa e alemá para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autonóma de Galicia. As solicitudes de participación nas actividades formativas terán que realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da EGAP.

O número máximo de actividades formativas que se pode solicitar limítase a tres. O prazo de presentación de solicitudes comezará ás 8.00 horas do día 9 de abril e rematará ás 14.00 horas do 18 de abril de 2015.

 

No DOG do 19/3/2015 publícase unha convocatoria de cursos de idiomas (inglés, francés e portugués) dirixidos ao persoal ao servizo da Administración autonómica da Comunidade Autónoma galega.

Trátase da convocatoria de once cursos presenciais coa seguinte distribución: catro edicións de conversa en inglés de 50 h e 15 prazas por curso, un curso de inglés elemental (A2) de 100 h  e un curso de inglés intermedio (B2) de 100 h. de 20 prazas cada un. En canto á lingua francesa, convocáronse dous cursos presenciais de lingua francesa A1, dous cursos de lingua francesa A2 e un curso de lingua francesa B1-Atención ao público (Intermedio) de 50 h e 20 prazas por curso.