Formación

No DOG do 27/02/2014 publícase a Resolución do 20 de febreiro de 2014 pola que se convocan as probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia.

O certificado expedido pola Escola Galega de Administración Pública que acredite a superación das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia, na modalidade presencial, de teleformación ou de acceso libre, permitirá obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática, nos termos previstos no Decreto 218/2011, do 17 de novembro, polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 9 de marzo ás 14:00 horas e ten que facerse a través do portal da EGAP (http://egap.xunta.es/matricula).

 

No DOG do 24/01/2014 publícase a Resolución do 20 de xaneiro de 2014 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. O número máximo de cursos que se pode solicitar limítase a cinco

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.es/matricula, desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Ligazón á convocatoria de cursos no DOG do 24/01/2014

No DOG do 26/12/2013, vén de se publicar a Resolución da EGAP do 18 de decembro de 2013 pola que se publica o Plan de formación do persoal ao servizo da Administración autonómica, da Administración local e da Administración de xustiza de Galicia para o ano 2014.

Os cursos formativos dispoñibles, cuxa listaxe pode consultarse nesta ligazón, ofertaranse nas sucesivas convocatorias ao longo do ano 2013, pero cunha importante observación que recolle a propia Resolución da EGAP: esta resolución ten carácter informativo e que a execución das accións recollidas nela queda condicionada á existencia de crédito orzamentario

Non deixa de ser exemplificativo de como se está a gobernar a Administración, cando unha Resolución publicada no DOG prevé a posibilidade de ser incumplida por falta de crédito. 

Acceder á Resolución da EGAP

No DOG do 07/10/2013 publicase unha mricro-convocatoria de cursos de idiomas (alemán e francés) dirixidos ao persoal ao servizo da Administración autonómica da Comunidade Autónoma galega.

Trátase da convocatoria dun curso de alemán de 70h en modalidade de teleformación e dous cursos de francés (básico e intermedio) de 50h cada un. Hai 200 prazas no de alemán e 40 prazas en cada un dos cursos de francés divididas en dúas edicións presenciais en Compostela de 20 prazas cada unha. Os cursos comezarían a finais deste mes e extenderíanse ata decembro.

O Padroado da EGAP é un deses recunchos da Administración nos que teñen presencia formal as organizacións sindicais. Desde el podemos facer que se escoite a voz das traballadoras e traballadores, denunciar e tratar de mellorar o funcionamento deste órgano de formación das empregadas e empregados públicos galegos. Na CIG non deixamos pasar esta oportunidade.

Nesta 1ª reunión do Padroado (que xa se tiña que ter realizado en xuño) falouse de diversos temas: os incumprimentos da EGAP co noso idioma, a progresiva externalización da formación, o aumento de convenios escuros, a fusión coa INAP, a RPT, a elaboración de temarios dos procesos selectivos ou a deriva política na actividade formativa.

A APLU (Axencia de Protección da legalidade Urbanística) convocou unha xornada de formación (a celebrar no Gaiás) sobre os efectos que ten para Galiza a nova Lei de Costas.

Desde a CIG lle manifestamos á Consellaría de Medio Ambiente, Infraestruturas e Territorio (da que depende a APLU) o noso mais absoluto desacordo e estupor ante o feito de que as empregadas e empregados públicos que tiveren interese e/ou necesidade de participación na actividade formativa tiveran que facer o aboamento de 20 euros de matrícula.

Cremos que a propia consellaría estará de acordo en que a formación no cadro normativo que introduce a polémica nova lei, en materia de protección de costas, debe ser ben coñecido por parte das empregadas e empregados públicos que poidan precisalo no seu traballo profesional. De aí o absurdo de que lle for reclamado o aboamento da matrícula.

No DOG do 17/07/2013 publícase a Resolución do 4 de xullo de 2013 pola que se convoca a terceira edición das probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, a través do portal da EGAP (http://egap.xunta.es/matricula).

Os exames realizaranse entre o 11 e o 20 de novembro de 2013. Pódense consultar as probas libres ofertadas no DOG.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de estimar a demanda presentada pola CIG contra o Decreto 218/2011, do 17 de novembro, polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática (DOG nº 229 do 30/11/2011). 

Este decreto foi aprobado no seu momento sen previa negociación coas organizacións sindicais, apesar de incidir directamente no "acceso, carreira, provisión, sistemas de clasificación de postos de traballo, e plans e instrumentos de planificación de recursos humanos" da Función Pública, materias que deben ser obxecto de negociación colectiva obrigatoria ao abeiro do artigo 37.1.c) do Estatuto básico do emprego público. 

Neste sentido, o artigo 4 do Decreto 218/2011, agora declarado contrario a Dereito e anulado polo TSXG, establecía que a certificación de competencias dixitais "poderase valorar como mérito ou establecer como requisito de participación nos procesos de provisión de postos de traballo ou de selección de persoal e como base obxectiva para a promoción profesional, nos termos que estableza a normativa reguladora da función pública da Xunta de Galicia".

A nulidade do artigo 4 do Decreto 218/2011 implica que a Certificación de Competencias Dixitais en Ofimática da Xunta (CÓDIX) sigue existindo, pero deberán negociarse coa representación legal dos traballadores e traballadoras os termos nos que incidiría nos concursos de traslados, nos procesos selectivos e na promoción profesional do persoal da Administración da Xunta de Galicia.

Por outro lado, rexeitamos con contundencia o contumaz xogo suxo da Xunta, que nos últimos tempos viña poñendo atrancos na participación da CIG no convenio para a homologación dos cursos de ofimática impartidos por ForGA como entidade colaboradora en materia de formación dos empregados públicos.

Curiosamente -ou non-, os impedimentos que se lle veñen poñendo á CIG no convenio para a homologación dos cursos de ofimática non foron experimentados polas demais organizacións sindicais representativas, que non presentaron recurso ante os Tribunais de Xustiza contra o Decreto 218/2011, apesar da ilegalidade palmaria do artigo 4, como vén agora a recoñecer o TSXG. 

Na sentenza, por último, o TSXG rexeita todos e cada un dos argumentos esgrimidos pola Administración en defensa da legalidade do referido artigo 4 do Decreto, impoñéndolle á Xunta as custas do proceso. Na práctica, isto significa que a cidadanía acaba pagando as custas dos despropósitos dos responsables políticos do Partido Popular na Xunta de Galicia, que defendeu nos xulgados con cartos públicos unha disposición de meridiana ilegalidade.

Sentenza do TSXG sobre o Decreto 218/2011 de competencias dixitais

Tralo curso organizado pola EGAP sobre o "futuro da función pública" chega agora o "futuro do Estado autónomico". Desta volta, e nun novo alarde de hipocresía, a Xunta non se priva de utilizar cartos públicos autonómicos para atacar a propia configuración autonómica galega que lle permite dispoñer deses cartos.

Nesta época de austeridade chama a atención que se detraian cartos da finalidade fundamental da EGAP, formar as empregadas e empregados públicos, para organizar cursos monográficos de adoutrinamento político aos que invitar aos amigos do partido. Entre tantas personalidades do mundo da Universidade e catedráticos destacan Carlos Negreira, Alcalde da Coruña, e Romay Beccaria, actualmente presidende do Consello de Estado. E dicimos amigos porque curiosamente, entre os 11 ponentes, non figura nin unha soa muller.

Entre resto de ponentes de "diversidade ideolóxica" atopamos na conferencia inugural a Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, catedrático emérito da Complutense, coñecido por andar en todos os programas da TDT-party falando sobre a necesidade da reforma da constitución no título VIII, para reconducir  as autonomias e retirar competencias "excesivas" que lles foran transferidas. Tamén está xa un clásico entre este tipo de cursos da EGAP, como é Roberto Blanco Valdés, unha persoa coñecida polos seus ataques á función pública galega pero que non lle fai noxos a cobrar dela.

No DOG 30/05/2013 publicase a convocatoria dos cursos de formación continua da EGAP correspondentes ao 2º semestre do ano 2013 para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario, sempre que non desempeñen postos na Administración xeral.

As solicitudes realizarase vía telemática na área de matrícula da páxina web da EGAP: http://egap.xunta.es. O prazo de presentación de solicitudes comezará o ás 8:00h do 31 de maio e rematará ás 14:00h do 18 de xuño.

Podedes consultar o listado de cursos ofertados e as condicións da convocatoria na seguinte ligazón.