Formación

Desde o 6 de maio e ata a data de comezo de cada curso está aberto o prazo para inscribirse no Plano de Formación Interadministrativo. Esta oferta formativa está dirixida ao colectivo de persoal laboral, funcionario e estatutario en activo das Administracións Públicas. Na páxina de forGA atoparedes esta oferta formativa subvencionada dividida por áreas: Administración Pública, Sanidade e Ensino; tedes que premer no botón da oferta formativa de "Administración".

Na seguinte ligazón, ademais da oferta de cursos subvencionados de Administracións públicas, atoparedes toda a oferta específica para persoas desempregadas. En ambos os dous casos, tedes información sobre como se solicitan os cursos, como se selecciona ao alumnado e como se desenvolverán estes. A solicitude se fai premendo no botón de "solicitar praza" que aparece no recadro de cada curso.

A Consellaría de Educación, a través da súa Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, ven de mandar unha circular na que se lle prohíbe ao persoal de administración e servizos a matrícula nas probas de certificación de idiomas. Dita circular, que non foi negociada cas representantes das traballadoras e traballadores, atenta claramente contra tratados internacionais firmados polo estado que contemplan o dereito fundamental á educación. Pero isto ao PP dalle igual e sigue na súa teima de transformar o ensino nun recurso elitista. A isto únese que ao persoal non docente tamén se lle retirou a subvención da matrícula nos centros públicos mentres que ao persoal docente, cun poder adquisitivo dúas e tres veces maior, se lle mantén. Isto é, trabas e máis trabas para impedir a formación do persoal.

No DOG do 29/04/2013 a EGAP publica a resolución pola que se convoca un toal de 1.000 prazas a través da segunda edición das probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia.

Os contidos das accións formativas deberían estar abertos para os efectos de favorecer a preparación das probas libres, atendendo á solicitude da CIG para a primeira edición. As traballadoras e traballadores seleccionados para as probas libres de ofimática deberían poder acceder aos correspondentes contidos a través da plataforma de teleformación da EGAP. 

Deixámosvos unha táboa cos cursos de formación continua que se van realizar no ano 2013. A medida que se vaia confirmando e ampliando a oferta formativa iremos actualizando a dita táboa para mantervos informados.

Se precisades ampliar información podedes facelo nos locais da CIG das vosas respectivas localidades e nas dependencias de forGA na que vos informarán sobre a forma de inscrición, prazos,... e calquera outra dúbida que poidades ter.

Curso Horas Data Comarca
Axentes Xudiciais Forestais 30 horas 13 de maio - 23 de maio Compostela
Linguaxe administrativa - Nivel Medio 75 horas 3 de xuño - 5 de xullo Compostela
Medios técnicos de protección e defensa contra incendios 30 horas 6 de maio - 23 de maio Ourense
Linguaxe administrativa galega - Nivel Medio 75 horas 13 de maio - 25 de maio Ourense
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet e correo electrónico   9 de setembro - 20 de setembro Pontevedra
Aplicacións informática de tratamento de texto   30 de setembro - 11 de outubro Pontevedra
Aplicación informáticas para presentacións: Gráficas de información   18 de novembro - 29 de novembro Pontevedra

 O prazo de preinscripción abrirase en breve a través da plataforma telemática do Forga.

 

No DOG do 11/03/2013 vense de publicar a convocatoria de dúas actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o persoal da Administración autonómica de Galicia:

  • Cursos de linguaxe administrativa galega en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística. Accede á convocatoria

  • Probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia. Accede á convocatoria

O prazo de presentación de ambas solicitudes comezará ás 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 22 de marzo de 2013 ás 14.00 horas. O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP http://egap.xunta.es/matricula

Os cursos son convocados pola EGAP na modalidade íntegra de teleformación

No DOG do 07/02/2013 publicase a convocatoria de 2 edicións do curso de perfeccionamento de xefatura de sección e 4 do curso de perfeccionamento de xefatura de negociado.

Os cursos van dirixidos para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia pero existe un criterio de preferencia na selección para o persoal que xa ocupa un posto de sección ou negociado respectivamente. Este polémico criterio non impide pero si dificulta o exercicio da promoción profesional do persoal que non se atopa nun posto desas características.

No DOG 30/01/2013 publicase a convocatoria dos cursos de formación continua da EGAP correspondentes ao 1º semestre do ano 2013 para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

As solicitudes realizarase vía telemática na área de matrícula da páxina web da EGAP: http://egap.xunta.es. O prazo de presentación de solicitudes comezará o 31 de xaneiro ás 8:00h e rematará o 9 de febreiro ás 14:00h.

Podedes consultar o listado de cursos ofertados e as condicións da convocatoria na seguinte ligazón.

No DOG do 31/12/2012 publicouse o Plan de formación do persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.  Existirán diferentes contornos de aprendizaxe e metodoloxías, entre os que se atopan a autoformación, a teleformación e a docencia presencial.

A novidade este ano vén da man da autoformación. A diferenza, con respecto das actividades formativas en teleformación, é que o proceso de aprendizaxe non estará guiado pola figura do titor. Cómpre destacar que os coñecementos que se adquiran poderán certificarse mediante a superación dunha proba presencial voluntaria.

No DOG do 11/09/2012 publicouse a convocatoria da EGAP das probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Trátase dun total de 600 prazas que se dividen entre as diferentes accións formativas conducintes a obtención do título.

O prazo de presentación de solicitudes comezará ás 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, hoxe 12 de setembro, e rematará o 17 de outubro de 2012 ás 14.00 horas. A matrícula realizarase por medios telemáticos na páxina web da EGAP.

A oferta formativa específica INTERADMINISTRATIVA 2012 (dirixida a traballadores/as da Área Pública) acaba de abrir o seu prazo de preinscricións na plataforma www.forga.org.

Podes consultar a previsión de datas e lugares de execución dos cursos premendo na seguinte ligazón

Para preinscribirte nos cursos presenciais que che interesen da Federación correspondente, preme nas seguintes ligazóns: