Formación

O pasado 13 de xuño de 2012, a EGAP publicaba unha resolución na súa páxina web pola que se comunicaba a anulación da maior parte da oferta formativa correspondente ao segundo semestre do presenta ano.

A xustificación esgrimida pola Administración é a desaparición dos fondos de formación os recursos procedentes do Fondo Social Europeo e as achegas públicas do Estado. Porén, esta redución de fondos non foi para todos: para as empresas privadas acrecentaron os fondos de formación.

Na Comisión Xeral de Formación Continua para as Administracións Públicas, reducíronse os fondos nun 53%. Isto conleva un riso adicional, pois o diñeiro, que corresponde as achegas para o fin explícito, a formación , é moi superior a cantidade que finalmente vai a formación dos empregados públicos.

Por medio de escrito presentado o 11 de maio de 2012, a CIG solicitoulle á EGAP a apertura dos contidos das accións formativas de ofimática, para os efectos de favorecer a preparación das probas libres convocadas pola Resolución da EGAP do 24 de abril de 2012 pola que se convocan as probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 02/05/2012).

Atendendo a esta solicitude da CIG, os traballadores seleccionados para as probas libres de ofimática xa poden acceder aos correspondentes contidos a través da plataforma de teleformación da EGAP.  

O 24 de abril de 2012 (DOG 02/05/2012), a EGAP convocou novas probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan Formativo Ofimático para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

A pesar de que a EGAP dispón de cursos de teleformación para todas as accións formativas que se esixen de cara á obtención da certificación de competencias dixitais de Galicia, no marco do Plan Formativo Ofimático de Galicia, na actualidade os contidos correspodentes aos correspondentes cursos só están dispoñibles para as persoas que resultan seleccionadas para realizar os mesmos na modalidade de teleformación. Porén, os contidos da plataforma de teleformación da EGAP non están dispoñibles para os empregados públicos que se presentan ás citadas probas de avaliación de carácter libre.

Na Resolución do 24 de abril de 2012 (DOG 02/05/2012), a EGAP convocan novas probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

A superación das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia, na modalidade presencial, teleformación ou acceso libre, permitie obter certificación galega de competencias dixitais en ofimática, nos termos previstos no Decreto 218/2011, do 17 de novembro, polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Nunha xuntanza do 12 de abril a CIG tratou coa dirección da EGAP varias problemáticas: cursos on-line, formación do persoal sanitario da lei 17, cursos específicos das consellarías, reclamacións do persoal de xustiza, formación de linguas e temarios.

Cursos on-line con varias edicións

A CIG comenta a problemática das solicitudes de cursos on-line separadas en varias edicións cando logo se produce a actividade formativa de xeito simultáneo. O problema radica en que a edición que se pida é determinante na selección e o resultado paradoxal é que para dúas persoas con parecidas ou idénticas condicións o factor diferenciador para ser selecionado pode ser a "edición" na que se apunte.

No DOG 06/03/2012 publícase a convocatoria de dúas edicións de teleformación dos cursos de perfeccionamento de xefatura de negociado e xefatura de sección para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes comezará ás 8.00 horas do día da publicación desta resolución no DOG e rematará o 16 de marzo de 2012 ás 14.00 horas.

Un dos aspectos polémicos destes cursos é a preferencia na selección para as persoas que xa ocupan unha xefatura de negociado ou sección. Segundo nos informa a propia EGAP, primeiro seleccionarase aos alumnos entre as persoas que acrediten que desempeñan estes postos e despois entre o resto. Isto quere dicir que para estes casos prima o posto antes que, por exemplo, o tempo sen realizar cursos ou a antigüidade na Administración (criterios: DOG 10/01/2008)

Xa están convocadas as probas para a obtención dos Certificados de Lingua Galega (CELGA Nivel 1, 2, 3 e 4) no ano 2012. Estas probas están dirixidas a aquelas persoas que precisen certificar o seu coñecemento de lingua galega para acceder a un posto de traballo ou a unha actividade de formación.

O prazo de solicitude permanecerá aberto ata o 3 de abril de 2012.

Infórmate sobre os requisitos, a documentación necesaria, e o procedemento a seguir para participar nestas probas, consultando o seguinte documento. Tamén tes á túa disposición o apartado da plataforma www.forga.org correspondente a esta convocatoria, no que atoparás a solicitude de incrición e o modelo de taxas.

As organizacións sindicais mantivemos xuntanza coa Dirección Xeral da Función Pública e un funcionario da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica (SXMIT), para informar sobre os efectos do Decreto de competencias dixitais.

Na xuntanza, informóusenos de que a aprobación deste decreto corresponde tanto a necesidade de esixirlle ao persoal formación ofimática de calidade, como a intención de eliminar as probas selectivas de informática nas oposicións, polo elevado custe que lle supon en en loxística a Administración.

Para este fin, o que fixo a Administración é inspirarse nos requisitos para obter a certificación profesional de competencias en ofimática, regulada a nivel do Estado, e crear unha certificación "ad hoc"que so tería efectos "oficiais" dentro da Xunta, pero que esta aberta a toda a cidadanía e contan que sexa tomada en conta polas empresas como referencia da competencia ofimática do persoal.

Segundo o acordado na xuntanza do xoves, 15 de decembro, presentamos por escrito as nosas consideracións sobre o Decreto de Competencias Dixitais ante o director xeral de Función Pública. Estas consideracións serán estudadas nunha vindeira xuntanza que terá lugar previsiblemente este mércores e na que tamén estará presente a Secretaría Xeral da Modernización Tecnolóxica.

En primeiro lugar, dada a complexidade e relevancia dos efectos deste decreto e a ausencia de negociación coas organizacións sindicais, consideramos que cómpre a súa retirada, así como a mora na súa aplicación mentres non sexan negociados coas organizacións sindicais todos os aspectos que afectan aos empregados públicos, deixando constancia da nosa disposición para recorrer contra o dito decreto ante os tribunais de xustiza se non se acada unha solución satisfactoria

Na xuntanza convocada por pedimento da CIG o xoves 15/12/2011 para demandar aclaracións sobre o Decreto 218/2011 sobre competencias dixitais, a Dirección Xeral de Función Pública informou que ese departamento non tivo coñecemento da súa aprobación e comunicoulles ás organizacións sindicais que, unha vez manifestadas as súas consideracións, realizarase unha nova xuntanza o vindeiro mércores 21 de decembro para informar de todas as cuestións técnicas que implica a entrada en vigor do dito decreto.

A consecuencia da xuntanza, e constada a absoluta falta de información sobre as condicións de validación e realización das probas, a Administración resolveu ampliar o prazo de inscrición das probas libres até o día 23 de decembro de 2011 ás 15.00 h. Esta ampliación de prazo aínda non foi publicada no DOG pero xa é aplicable na páxina web da EGAP, permitindo o apartado "Zona de Matrícula" inscribirse até o día 23 e non até o día 16 de decembro como se anunciou nun principio.