Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120501.Pontevedra.2.jpg
 • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
 • 20120511.gaias.13.jpg
 • 20120511.gaias.18.jpg
 • 20120501.Pontevedra.1.jpg
Domingo, 01 Setembro 2019

A CIG leva ao parlamento a escaseza de persoal nos centros de maiores da Xunta

A CIG-Autonómica vimos de tramitar, no Parlamento de Galiza, unha solicitude aos grupos parlamentarios para que demanden a comparecencia urxente da conselleira de Política Social pola situación das Residencias de Maiores da Xunta de Galiza.

Alertamos da situación de deterioro xeral nas prestacións que están a recibir as persoas maiores usuarios de residencias da terceira idade e centros de día xestionadas directamente pola Xunta de Galiza, fundamentalmente polas condicións laborais dos ...


Luns, 26 Agosto 2019

En vigor a Lei de Administración dixital de Galiza

No DOG núm. 141 do venres 26 de xullo de 2019 publicouse a LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia (LEDIXGA).

Esta lei ten por obxecto regular o modelo de administración dixital no sector público autonómico, procedendo a desenvolver a normativa básica estatal en materia de administración electrónica, a implementar e a fomentar a adopción das medidas precisas para incorporar o potencial das tecnoloxías dixitais no deseño das políticas públicas, na modernización do ...


Mércores, 28 Agosto 2019

A CIG esixe á Xunta a cotización requirida para os coeficientes redutores no SPIF

Dende a CIG vimos de rexistrar escrito para que a Xunta de Galiza execute as recomendacións técnicas do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais, que suporía o pago pola súa parte da cotización adicional regulamentada para que se apliquen os coeficientes redutores aos bombeiros forestais do SPIF.

Nos últimos anos adicamos moito esforzo á consecución do recoñecemento da categoría profesional 5932 Bombeiro forestal. Isto non foi casualidade, ...


Mércores, 28 Agosto 2019

A CIG esixe a Medio Rural que complete a formación específica para o persoal de incendios

A CIG-Autonómica solicitamos nun escrito dirixido á Consellería de Medio Rural que incorpore ao sistema formativo a cualificación profesional SEA 596_3 de grao superior xa que unha porcentaxe elevada do persoal superou o grao medio.

Con esta solicitude continuamos o traballo para a imprantación do nivel medio de formación que esta avalado polas recomendacións técnicas do "Grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais".

Así a CIG aposta pola ...


Venres, 23 Agosto 2019

A excelencia na mala fe negocial: o modus operandi con selo propio da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza ten obriga por lei de negociar cos sindicatos as condicións laborais do persoal empregado público, e sen sentar coa representación legal dos e das traballadores e traballadoras non pode aprobar cuestións que repercutan nesas condicións. Agora ben, parella a esta obriga, a Xunta pode adoptar unha boa fe negocial, ou pode facer que fai unha negociación, fixando xuntanzas para poder afirmar simplemente que as houbo.Si, efectivamente... Trátase desa segunda opción: as ...


Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Na CIG consideramos que hai moitas das nosas alegacións que non están recollidas no borrador, polo que nos reiteramos nas cuestións do escrito de alegacións presentado:

 • Nova casilla para expresar a dispoñibilidade a ser chamado para brigadas helitransportadas nas categorías ou escalas de bombeiros forestais.
 • Limitar o prazo para a elaboración das listas do 1 de xuño ao 30 de setembro.
 • Ampliación do tope de puntuación por chamamentos aceptados e rematados sen renuncia.
 • Artigo 9 bis: O tempo traballado en concellos e entes instrumentais nas categorías de incendios foresta is computará a razón de 0,20 puntos por mes traballado sempre que non exista encomenda ou convenios de colaboración.
 • Os chamamentos realizaranse cunha antelación máxima de 20 días á data de incorporación. A utilización de medios telemáticos para os chamamentos esixe comunicación formal a todas as persoas actualmente inscritas. A notificación realizarase sempre mediante o sistema notific@, SMS e correo electrónico. E o prazo
  para acceder á credencial será de 3 días.
 • O persoal que ocupe prazas de fixo-descontínuo de menos de 6 meses estará de alta no resto de categorías.
 • Propoñemos un texto alternativo nas excepcións á suspensión de chamamentos de oficio (apartados A e B): As persoas que estean ocupando prazas non vacantes serán chamadas para vacantes en calquera categoría, corpo, escala ou especialidade na que estean inscritos. En caso de renuncia non se lle volverán ofertar até pasados 4 anos.
 • Propoñemos a seguinte redacción para o artigo 17.2: "As persoas integrantes dunha lista que prestasen servizos durante trescentos sesenta días pasarán a ocupar a última posición na lista durante catro meses ao remate do nomeamento ou da contratación, excepto para postos vacantes, nos que manterá a súa situación na lista".
 • Que non se penalice excluíndo un ano das listas ás persoas que acrediten estar ocupando postos mediante listas de contratación en calquera administración pública.
 • Hai que ter en conta que as persoas que renuncien a un posto de menos de seis meses ou menos da metade da xornada non terán dereito ás prestacións por desemprego. Deberíase buscar unha solución para solventar este problema.
 • Dereito a optar a unha vacante nas baixas por maternidade ou paternidade.
 • Débese engadir unha disposición adicional co seguinte texto: "No momento que se aprobe a RPT que conteña os postos de traballo derivados da integración do Consorcio de Servizos Sociais abrirase un prazo para inscribirse nas categorías, corpos, escalas ou especialidades afectadas ou creadas no que se computará o tempo traballado no Corsorcio de Servizos Sociais na mesma proporción que na Xunta de Galicia".

O director de Función Pública resposta aceptando algunha das nosas propostas, como o do
Consorcio, comprométese a estudar algunhas das alegacións, e pídenos que enviemos as redaccións alternativas que propuxemos para estudalas e ver se se poden incluír no novo borrador, xa que teñen interese en acadar o máximo acordo neste Decreto.

Enviarán un novo texto o luns, día 21, e haberá un período curto para presentar alegacións ao mesmo. Haberá unha última reunión previa á Mesa Xeral e Comisión de Persoal. Teñen intención de rematar a negociación neste mes de xaneiro.