Listas substitucións

No DOG do 29/05/2013, sae publicada a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2012 das listas de contratación da Xunta, reguladas polo Decreto 37/2006. Nos anexos I e II do DOG podes consultar os corpos e escalas de persoal funcionario e os grupos e categorías de persoal laboral que se ven afectadas. As listas entrarán en vigor a partir de mañá.

As listas poden consultarse na páxina web da Función Pública na seguinte ligazón e entrarán en vigor o 30 de maio.

A Consellería do Medio Rural e do Mar comunícanos que os resultados das probas físicas e de agudeza visual, celebradas os días 29 e 30 de abril e o 2 e 3 de maio de 2013, xa están aplicados ás correspondentes listas de contratación. Xa que logo, os integrantes destas poderán consultar o seu estado na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública.A Consellería do Medio Rural e do Mar informa que, ao longo do día 10 de maio de 2013, poderanse consultar na páxina web da Consellería do Medio Rural e do Mar os resultados das probas físicas e de agudeza visual celebradas os días 29 e 30 de abril e 2 e 3 de maio de 2013.

Estas probas foron convocadas ao abeiro do disposto no DOG do 17/04/2013, onde saiu publicada a convocatoria para a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga.

No DOG do 17/04/2013 publícase a convocatoria para a realización das probas físicas e de agudeza visual os integrantes das listas reguladas polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga.

As probas iniciaranse ás 8.30 horas do 29 de abril de 2013 nas capitais das catro provincias galegas. Os aspirantes poderán consultar o día e o lugar de realización das probas na páxina web da Consellería do Medio Rural e do Mar.

Os días 29 e 30 de abril e 2 e 3 de maio de 2013, a Consellaría de Medio Rural ten previsto realizar as probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 5/2007, do 2e de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 37/2006 do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais.

A data de realización das probas será determinada pola orde alfabética dos apelidos dos/as aspirantes e será a seguinte en cada provincia:

No DOG do xoves 21 de febreiro, públicase a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2012 das listas de contratación temporal da Xunta de Galiza. As listas pódense consultar no Rexistro Xeral, nas oficinas de rexistro dos edificios administrativos, nas oficinas comarcais e na páxina web da Xunta de Galiza.

O prazo para as posibles reclamacións é de 10 días hábiles a partires de mañá. Deberán presentarse ante a Comisión Permanente Central e axustarse ao modelo que figura no anexo IV da resolución. Xunto coa reclamación cómpre achegar as certificacións de servizos prestados que correspondan.

Na última xuntanza da Comisión Permanente Central de Listas de substitución, o pasado venres 18 de xaneiro, unha vez vistas e tratadas as reclamacións particulares, tratáronse os seguintes asuntos:

  • Actualización de méritos
  • Acordo de admitir nas listas pechadas as solicitudes de persoas que superasen algunha proba do último proceso selectivo antes da publicación do acto de elección de destino do persoal de novo ingreso.
  • Modificación do Decreto 37/2006.
  • Guía do Decreto.

Segundo informa a Dirección Xeral de Función Pública, o vindeiro 4 de decembro de 2012 van publicar as listaxes definitivas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. Estas listas están elaboradas en cumprimento do establecido no artigo 6.2 do Decreto 37/2006.

Segundo informa Función Pública, o vindeiro mércores, 10 de outubro, publicarase no DOG as listas provisionais para a cobertura de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal labroal da Xunta de Galicia. Accede á resolución.

Informan desde a Dirección Xeral de Función Pública que o vindeiro mércores 12 de setembro publicarase no DOG as listas provisionais para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario da escala de profesores numerarios de instituto politécnico marítimo-pesqueiro.