Listas substitucións

No DOG do 26/01/2012 fanse públicas as listas definitivas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. As listas atópanse á disposición das persoas interesadas na seguinte ligazón da páxina web de Función Pública.

As persoas solicitantes excluídas disporán do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación no DOG para solicitar a devolución das taxas por dereitos de inscrición. Do mesmo prazo disporán as que desexen interpoñer un recurso de alzada contra a dita resolución.

No DOG do 30/11/2011, publícase a resolución pola que se fan públicas as listas provisionais das solicitudes presentadas no prazo comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza.

As listas atópanse á disposición das persoas interesadas na seguinte ligazón da páxina web de Función Pública.

As reclamacións contra as listaxes provisionais pódense facer no prazo de 10 días hábiles ante a Comisión Permanente Central da Dirección Xeral da Función Pública.

Segundo nos informa Función Pública, o vindeiro mércores, 30 de novembro, publicarase no DOG as listas provisionais das solicitudes de listas de contratación temporal e nomeamento de funcionarios interinos presentadas entre o 1 de marzo e o 15 de xullo de 2011.

O prazo para presentar alegacións rematará o 14 de decembro.

No DOG do 28/11/2011 publicase a resolución pola que se abre o prazo para inscrición de aspirantes para o acceso ás vinculacións temporais no Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellaría de Sanidade nas seguintes categorías:

  • Grupo auxiliar da función administrativa

  • Persoal de servizos xerais

  • Celador/a

As solicitudes deberán rexistrarse no prazo comprendido entre o 1 de decembro de 2011 e o 15 de xaneiro de 2012. Os méritos computábeis serán os causados ata o 31 de decembro de 2011.

Como xa informamos con anterioridade, Función Pública nos manifestara a súa intención de introducir cambios substanciais na xestión das listas regulamentadas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo,  polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Déronnos de prazo ata o 15 de setembro para achegar as suxestións que consideremos que se deban ter en conta nesta modificación. Podedes achegarnos as vosas consideracións ao noso correo autonomica@cigadmon.gal

Na última xuntanza da Comisión de listas, ademáis dos asuntos de trámite, a Administración puxo data ao que xa nos viña informando desde vai tempo: en setembro abordarán unha reforma importante do actual Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

A próxima reunión a teremos o 13 de setembro. Agardamos que para de aquela xa teñamos un borrador no que traballar.

O día 17 de xuño publicase no DOG a resolución pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2010 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario (anexo I) e a contratación temporal de persoal laboral (anexo II) da Xunta de Galicia.

As listas entrarán en vigor a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Podes consultalas no seguinte enderezo web.

Consultar resolución e anexos


Para o PLADIGA (Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia) no  2011 a Xunta contratará 2.720 persoas traballadoras fronte as  2.216 do SEAGA.

As listas para cubrir prazas nas categorías de Peón V-014, Peón Conductor V-014A e de Xefe de Brigada III-100 a través do PLADIGA están abertas para novas incorporacións ata o vindeiro 15 de Xullo. Porén, tódalas contratacións  do PLADIGA 2011 das categorías  V-014 Peón, 975 traballadores, Peón Conductor V-014A, 595 traballadores e de Xefe de Brigada III-100, 415 traballadores, serán feitas a través de SEAGA.

Desde a CIG-Autonómica consideramos que se está a enganar ás persoas desempregadas galegas que pagan unhas tasas para incorporase a unhas listas de persoal do SPDCIF e que se presentan e deben superar  unhas probas físicas, sen ter ningunha posibilidade real de traballo.

O vindeiro 10 de xuño de 2011 publicarase no DOG  a reapertura do prazo de presentación de solicitudes para o grupo II categoría 104 (intérprete de linguaxe de signos). Por outra banda, tal e como reclamou a CIG, publicarase tamén a apertura para as Escalas de urbanismo e de consumo.

Na xuntanza da Comisión de Listas de Substitución do 24 de maio tratáronse, entre outros, os seguintes temas: actualización definitiva de méritos e chamamentos de orientadores laborais.

  • A publicación da actualización definitiva de méritos será probablemente o día 13 de xuño.

  • Preguntouse polos chamamentos de orientadores laborais e contestaron que van comezar de xeito inmediato. Fixeron fincapé  en que é un tema que leva directamente a consellaría de Traballo e que estes chamamentos quedan fóra do ámbito desta comisión.

De xeito informal falouse dunha probable modificación do Decreto nos seguintes puntos: posibilidade de acurtar os prazos de suspensión así como de que esta sexa automática desde que se solicita.

A seguinte reunión quedou fixada para o día 30 de xuño.