Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120501.Pontevedra.2.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20121114.vigo.3.jpg
 • 20120511.gaias.15.jpg
 • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
Luns, 22 Xullo 2019

Carreira profesional: o 29 de xullo remata o prazo de solicitude

O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a ...


Venres, 19 Xullo 2019

Concurso corpos xerais: segundo borrador de postos vacantes

Recibimos o segundo borrador de prazas vacantes para o concurso de traslados de corpos xerais. Neste listado xa están incluidas todas as consellerías.

O listado inclúe algunhas modificacións respecto do primeiro listado (consellerías do Mar, Política Social, Sanidade, Cultura, Educación, Economía e Infraestruturas), no sentido de que inclúen prazas novas, e engaden observacións a prazas que as consellereías queren retirar por ter prevista a súa amortización (son as que indican "PRESENTADA ...


Luns, 08 Xullo 2019

Reclamacións e problemas dos Equipos de Valoracións e Orientación de Política Social

As Organizacións Sindicais con presenza na Mesa Xeral de Empregados Públicos (CIG, CCOO, CSIF e UGT), poñemos de manifesto as distintas reclamacións e problemáticas dos Equipos de Valoracións e Orientación da Consellería de Política Social.

Os equipos de valoracións e orientación teñen por obxectivo primordial facilitar a axuda necesaria a todas as persoas con discapacidades a fin e efecto de que se afronte, dun mellor xeito, os diferentes ámbitos da vida.

O grao de discapacidade ...


Venres, 05 Xullo 2019

Xuntanza DXFP 04/07/2019: Concurso de traslados

O xoves 4 de xullo acudimos a unha xuntanza convocada polo director xeral de Función Pública para tratar basicamente o concurso de corpos xerais (fixemos mencións aos outros concursos), RPTs (ver resumo desta parte) e algunha cousa máis.

CONCURSOS DE TRASLADOS

Previsión de corpos xerais e veterinarios

A xuntanza céntrase nas bases do concurso de corpos xerais, sendo a previsión negocialo, e se cadra publicalo, en xullo, abrindo o prazo de solicitude en setembro. A semana que ven van ...


Xoves, 27 Xuño 2019

Listas de contratación temporal: recurso de alzada pola modificación do baremo da puntuación

A recente entrada en vigor do DECRETO 60/2019, do 23 de maio, modificou a puntuación do artigo 9.Baremo do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios/as e á contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza.

Ao abeiro desa modificación, a Administracion mudou con carácter retroactivo a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2018.

Dende a CIG ...


Martes, 25 Xuño 2019

Carreira profesional: recurso de alzada diante das resolucións desestimatorias

O director xeral de Función Pública está a enviar as primeiras resolucións desestimatorias das solicitudes de recoñecemento extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional presentadas polo persoal funcionario interino, laboral temporal ou indefinido, así como do persoal laboral fixo que non quere funcionarizarse.

Contra a resolución desestimatoria, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado a partir da ...


Mércores, 19 Xuño 2019

A CIG exixe o cese do Director Xeral de Función Pública

Traballadores/as concentráronse diante da Xunta de Galiza, para denunciar a súa “nefasta” xestión de persoal

Persoal da Administración Autonómica concentrouse a mañá do mércores 19 diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza en San Caetano para demandar o cese do Director Xeral de Función Pública pola súa "nefasta" xestión; a “chapuza” da funcionarización obrigatoria; as amortizacións de postos e o peche de servizos e exixir a convocatoria inmediata de concursos de traslado; ...


Martes, 18 Xuño 2019

Candidaturas da CIG aos comités de empresa de Medio Rural

Xoves 20 de xuño, vota CIG

Candidaturas da CIG ás eleccións sindicais aos comités de empresa do persoal laboral da consellería de Medio Rural en Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 


Martes, 18 Xuño 2019

A CIG recomenda solicitar a carreira profesional a todo o persoal

En previsión das futuras sentenzas que se produzan, a CIG convida a todo o persoal funcionario e laboral (independentemente do seu actual vínculo fixo/temporal), a solicitar por vía administrativa o complemento de carreira profesional.

O sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta ven a ser unha especie de retribución de sexenios, como xa teñen os docentes. E así como o dereito a cobrar os trienios depende unicamente do tempo traballado (non da relación contractual), o ...


Luns, 17 Xuño 2019

Concentración mércores 19 xuño: petición de concursos inmediatos e demisión do director xeral de Función Pública

A CIG-Autonómica convoca unha mobilización para denunciar a nefasta xestión de persoal de Función Pública; exixir a convocatoria inmediata de concursos de traslado; a “chapuza” da funcionarización obrigatoria; as amortizacións de postos e o peche de servizos; procesos de promoción interna; axilidade nos procesos selectivos; unha verdadeira carreira profesional, consolidada e universal .. Vai ser este mércores, día 19 de xuño, ás 11:00 horas, diante da consellaría de Presidencia, no edificio ...


Punto primeiro: proxecto de acordo polo que se aproba a RPT da Axencia Tributaria de Galicia e proxecto de RPT de Facenda.

 • Rexeitamos de plano que se perfilen os postos de traballo da RPT da Axencia motivándoo na hipotética creación dunha escala que deberá aprobarse por Lei do Parlamento. Tamén estamos en desacordo pola total ausencia de negociación.
 • As prazas da Xefatura Territorial de Facenda da Coruña que traballan na Intervención Territorial Delegada pasan a depender da Intervención Xeral, constándonos a oposición dos afectados. O resto das prazas de servizos periféricos pasan á RPT de Facenda.
 • A praza de Xefatura de Sección de Facenda en Pontevedra á que lle ían engadir tres méritos adicionais queda ao final co mérito que xa tiña orixinalmente (segundo informou Función Pública, o de engadir os tres méritos foi un erro)

A CIG vota en contra. CCOO en contra, UGT en contra, CSIF en contra.


Punto segundo: Convenio AMTEGA-EGAP-OOSS

Trátase dun convenio para que os traballadores e traballadoras que fixeron cursos de informática a través das organizacións sindicais dentro do plan AFCAP poidan convalidalos polo título de certificación en competencias dixitais a través dunha proba homologada.

A CIG vota a favor. CCOO a favor, UGT abstención, CSIF a favor.

As outras OOSS na mesma liña que a CIG: houbo unha negociación real e aceptáronse as alegacións presentadas. UXT abstense porque a Administración omitiu convocalos a unha das xuntanzas sobre o convenio.


Punto terceiro: Criterios xerais para a OPE 2012

Dan os seguintes datos, hoxe si, sobre o que serán as novas prazas da OPE 2012 e mais aclaran as que retiran das OPEs anteriores para o proceso extraordinario de consolidación de corpos especiais.

NOVAS:

Acceso libre:

Escala superior de finanzas (A1): 3 prazas

Escala técnica de finanzas (A2): 7 prazas)

Total: 10 prazas


Promoción interna:

Subgrupo A1: 10 prazas

Subgrupo A2: 15 prazas

Subgrupo C1: 50 prazas

Subgrupo C2: 39 prazas

Total: 114 prazas


CONSOLIDACIÓN CORPOS ESPECIAIS:

Consolidación:

Enx. Téc. Industriais(2009):       1 praza

Biólogos (2011):                         3 prazas

Enx. Téc. Agrícolas(2009):        10 prazas

Enx. Téc. Industriais(2011):       3 prazas

Arqu., Bibli. e Museos(2011):    1 praza

Total:    18 prazas

A CIG vota en contra porque non houbo negociación e non achegaron os anexos previamente, sendo a proposta en realidade unha refundición das OEPs anteriores. CCOO en contra, UGT en contra, CSIF en contra.

 Varios

 • Preguntamos polas información sobre novos recortes que apareceron na prensa de hoxe: non se desminte a veracidade desas informacións, comentando Función Pública que estes días se falou coa Dirección Xeral de Orzamentos en relación a interinos sustitutos pero sen dar ningún tipo de dato de cal podería ser a natureza do recorte. Dísenos que non se achegará documentación até a mesa xeral.

 • Sobre o tratamento dos días 24 e 31 de decembro para o persoal sanitario da Lei 17, se nos informa que Sanidade considera que son días laborables para todos os efectos para todo o persoal sanitario, independentemente de que nas Xerencias se poida chegar a acordos.

 • Preguntamos se hai perspectivas de concurso de traslados para o persoal sanitario da Lei 17 e se o organizará a Dirección Xeral da Función Pública ou Sanidade. Se nos contesta que consultarán con Sanidade.

 • No primeiro trimestre de 2013 comezarase a traballar polo proceso de funcionarización do persoal laboral en posto de persoal funcionario.

 • O proceso de consolidación tamén se trataráno primeiro trimestre de 2013.

 • A modificación do decreto de listas tamén se abordarán no primeiro trimestre, que achegarían un borrador probablemente en xaneiro.

 • As instrucións de permisos, vacacións e licenzas en xaneiro adaptaranse á normativa do Estado.

 • O decreto de xornada laboral e teletraballo, sobre o 31 de xaneiro poderíase presentar xa un proxecto que debería aprobarse antes do 31 de marzo.

 • Vaise modificar o decreto de provisión dos concursos de traslados en canto á adaptación aos prazos que marca a normativa estatal, modificaríase o artigo 14.

 • Concurso de traslados da corpos xerais en febreiro.

 • Concurso do persoal do ISSGA, estudarano.