Proxecto de Decreto polo que se aproban os estatutos do IGAPE

Estivemos en contra da LOFAXGA, e tamén do decreto de integración, polo que non nos gusta o modelo de entes seguido pola Administración. Votamos en contra. Os outros sindicatos votan a favor.


RPT de Traballo e Benestar

Seguimos a pedir a retirada da totalidade da proposta. Non seremos complices dos despedimentos, da destrución do emprego público, do empobrecemento. Votamos en contra. Os demáis sindicatos tamén.


Suxestións e preguntas

Xubilación parcial: informa o director xeral da Función Pública (dxFP) que xa está publicado no DOG. Nos vindeiros días contactarán coa Seguridade Social para establecer criterios. Negociarán cos sindicatos.

Permisos, licenzas, vacacións: informa o dxFP que, no referente á súa aplicación ao persoal laboral, esta semana enviarán o primeiro texto aos sindicatos.

Convocatorias de procesos selectivos: informa o dxFP que entre o día de realización desta comisión de Persoal e o xoves, 2 de maio, enviarán información relativa ás convocatorias de oposicións que serán antes do verán. Noutro momento da xuntanza mencionou que serían arredor de 15 procesos; o proceso da escala superior de finanzas da OPE 2011 será unha das que convocarán antes do verán.

Laboratorios de saúde pública: informa o dxFP que o venres enviarán información. Adianta que queren facer un plan de reorganización de efectivos (sería a primeira vez que se fai na Xunta). Asegura que teñen a intención de negocialo, están a elaborar a proposta e que ningunha das persoas perderá a praza. Haberá traslados voluntarios ou obrigatorios. Negociarán a finais de maio ou primeiros de xuño e que o proceso será en varias etapas. Non se mollou co futuro de cada laboratorio.

Limpeza no centro sociocomunitario de Ourense: denuncia a CIG que suprimiron un posto de limpedor/a de media xornada e no seu lugar contrataron a unha empresa por un importe de 2.200 euros/mes. Entendemos que inda que discrepemos cos actuais resposábeis políticos da administración autonómica sobre a privatización e desmantelamento dos servizos públicos, non é lóxico que en casos como este o fagan para, por riba, aumentar o gasto. Non hai resposta, limitándose o representante da consellaría de Traballo a tomar nota.

Criterios de amortizacións de prazas: a CIG pregunta, e solicita que a resposta quede en acta, por cales son os criterios que segue a administración cando quere amortizar un posto de entre dous nos ocupados por persoas que teñen exactamente a mesma antigüidade. A resposta é que neste caso conservan o posto á persoa de maior idade. As persoas representantes da administración aseguran tamén que este criterio é igual para persoal laboral e funcionario.

Concurso informática e finanzas: a CIG pregunta pola situación destes concursos que se están a retrasar respecto das previsións de Función Pública. Informa o dxFP que no mes de maio negociarán e publicarán. Adianta que introducirán unha novidade: haberá dous prazos de solicitude de xeito que a xente poida valorar nunha segunta fase as prazas que van quedar vacantes. A representación da CIG, sen entrar no fondo do asunto (xa se verá o que nos poñan enriba da mesa), critica as formas do dxFP quen nos di o que van facer, o que xa teñen decidido, utilizando modos verbais imperativos de decisións xa tomadas pendentes de executar, o que amosa a súa consideración sobre o que son unhas negociacións que inda deben ter lugar.

Prazas ocultas na RPT de Educación: aproveitando que nesta comisión de persoal está presente a representación de Educación, a CIG volve demandar algo que noutras mesas anteriores xa manifestamos pero nas que non había representación da consellaría. Exiximos da consellaría que corrixa, e a Función Pública que non permita, que Educación manteña centros abertos durante anos, con persoal traballando, e os postos non existan na RPT. É o caso, por exemplo, do último IES de Ponteareas, que levando catro ou cinco anos con persoal traballando estes non existen e por tanto os postos non puideron ser solicitados no concurso de traslados.

Días adicionais de vacacións por antigüidade: informa o dxFP que estes non son de aplicación porque así o establece a normativa base do estado.