Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120511.gaias.3.jpg
 • 20120501.Compostela.4.jpg
 • 20120501.Pontevedra.1.jpg
 • 20121114.vigo.3.jpg
 • 20120501.lugo.1.jpg
Mércores, 16 Outubro 2019

Orzamentos da Xunta e suba salarial: o conto da leiteira

Seguimos cunha suba raquítica pactada en Madrid que non axuda a recuperar o poder adquisitivo perdido nos últimos 10 anos, sen xornada de 35 horas, e co resto dos recortes consolidados neste anteproxecto de Orzamentos Xerais.

Na Mesa Xeral celebrada o mércores 16 de outubro o director xeral de Planificación e Orzamentos infórmanos que espera que a suba salarial se sitúe ao redor do 2,2%, o 2% derivado do acordo de Madrid e o 0,2% a maiores tendo en conta os datos do cadro macro do goberno ...


Mércores, 02 Outubro 2019

Plan de igualdade exprés e sen garantías para o persoal da Xunta de Galiza

A dirección xeral de Función Pública e a secretaría xeral de Igualdade pretenden sacar un documento ás présas saltándose os requisitos que marca a lei para a súa elaboración.

Xa van 12 anos da entrada en vigor da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, a Xunta de Galiza segue sen Plan de Igualdade para o seu persoal, a pesar de ser obrigatorio para as empresas e entidades de máis de 250 traballadores.

Arredor de 20.000 persoas empregadas ...


Luns, 30 Setembro 2019

A CIG solicita a convocatoria da Comisión de Seguimento do Servizo de Incendios do V Convenio

A CIG ven de solicitar a xuntanza da comisión de seguimento que está recollida no apartado 3.16 do Acordo de condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galiza, no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da Xunta. Esta comisión é o órgano encargado de velar polo cumprimento de dito acordo.

Desta forma preténdese activar unha ferramenta básica para a negociación de Epis, mellorar os accesos ás casetas de ...


Luns, 30 Setembro 2019

A saúde da poboación en risco pola xestión da sanidade ambiental

A Xunta de Galiza pon en risco a saúde da poboación galega pola pésima xestión da sanidade ambiental. A Consellería de Sanidade négase a instaurar un sistema de alertas para controlar e xestionar mellor os brotes hídricos de gastroenterine como o de Corme.

CIG, CCOO, CSIF e UGT denuncian que o brote hídrico de gastroenterite que se ven producindo dende o 26 de setembro en Corme, que afectou a deceas de veciños da localidade, con vómitos e diarreas, foi xestionado incorrectamente polos ...


Venres, 27 Setembro 2019

A CIG segue loitando para que o SPIF sexa un servizo de emerxencias

Dende a CIG levamos moito tempo loitando polo recoñecemento da categoría profesional de Bombeiro/a forestal e por converter ao SPIF nun servizo de emerxencias versátil para o medio natural e rural, sen perder de vista a prevención coma unha función básica dun servizo de bombeiros forestais.

Os piares sobre os que se asentou a acción da CIG todo este tempo son a formación, operatividade e estabilidade laboral vinculada á atemporalidade dun servizo de emerxencias.

Tamén fomos pioneiros na ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Si para o 2020 só che suben un 2% o teu salario, pídelle o outro 1% a CCOO

CCOO informa que para o ano 2020 as retribucións das persoas empregadas públicas van subir un 3% grazas ao acordo de mellora de emprego asinado por CCOO, UGT e CSIF en Madrid no 2018.

Non contan que o único comprometido nese acordo é unha suba do 2% e que para chegar ao 3% hai un condicionante que é que o PIB medre un 2,5%.

Como xa vos contamos nesta nova de marzo de 2018, cando asinaron o acordo de concertación xa sabían que era moi improbable que o incremento do PIB fose do 2,5%, porque ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Contratación de 188 orientadores/as laborais

O día 17 de setembro publicouse no BOE a Orde TMS/941/2019, de 6 de setembro, pola que se distribúen territorialmente para o exercicio económico de 2019, para a sua xestión polas comunidades autónomas con competencias asumidas, subvencións adicionais do ámbito das políticas activas de emplego financiadas con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, incluíndo aqueles destinados á execución do Plan de Choque polo Emprego Xove 2019-2021.

No anexo V desta orde se recolle a asignación do número ...


Mércores, 25 Setembro 2019

Sae ou non sae o concurso de corpos xerais?

A incógnita podería quedar despexada o martes 1 de outubro, día en que estamos convocados para discutir sobre as prazas a ofertar.

As bases do concurso quedaron aprobadas na Comisión de Persoal do 2 de agosto (coa abstención de CIG e CSIF, e o voto a favor de CCOO e UGT). A previsión nese momento era que se publicaría en setembro, unha vez que se pechase a discusión da oferta de postos. 

Xa non vai ser en setembro, pois a xuntanza para pechar os postos está convocada para o martes 1 de ...


Luns, 23 Setembro 2019

Suspéndese temporalmente o primeiro xuízo contra as limitacións da carreira profesional

A CIG defende que todo o persoal teña carreira profesional

O xoves 19 de setembro suspendeuse o xuízo previsto no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza pola demanda de Conflito Colectivo de CSIF e CIG (adherímonos) contra o acordo de carreira profesional asinado por CCOO e UXT coa Xunta de Galiza xa que outros sindicatos sen representación solicitaron personarse.

O Conflito Colectivo é unha vía xudicial do “social” que só afecta ao persoal laboral. A maiores, a CIG ten interposta outra ...


Xoves, 19 Setembro 2019

Grupo de expertos de apoio a comisión do Parlamento sobre incendios forestais

Comunicado da CIG sobre o informe do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais

O mércores 18 presentouse na Comisión de Agricultura do Parlamento de Galiza o documento de respostas ás cuestións recollidas no Ditame da comisión parlamentaria sobre incendios forestais de 2017 elaborada polo grupo de expertos.

En liñas xerais a CIG valoramos positivamente o contido deste informe xa que pon en valor moitas das recomendacións e propostas que son ...


O DXFP conclúe con:

 • Para a semana que ven remitiranos un novo borrador e teremos outra xuntanza.
 • Para funcionarios van darlle unha volta á actual valoración das áreas funcionais.
 • Tentará que cheguemos a acordo no máximo posíbel, deixando cuestións mínimas nas que non haxa acordo para unha futura comisión de seguimento (esa será a chantaxe, pois se non asinamos, quedaremos excluídos das futuras negociacións).
 • Afirma que o concurso de laborais está condicionado polo concurso horizontal (cambio de categoría) recoñecido en convenio. Presentarán unha proposta. Céntrase no concurso dos grupos IV e V, e afirma que tras o acordo de estabilidade que asinaron con CCOO, CSIF e UGT, teñen problemas para convocar moitas prazas en concurso, polo que queren ou ben suprimir este concurso horizontal, ou ben unificar categorías antes de convocalo. Esta cuestión van levala á comisión negociadora do convenio.

A día de hoxe, nada sabemos de prazos para a convocatoria dos concursos.

RPT de Economía

Despois de dúas xuntanzas nun ano dende que comezou a negociación desta RPT, convócannos a una mesa entregando o día anterior unha mísera documentación (o novo listado de equivalencias e o anexo de como quedaría para publicar). Dende a CIG deixamos constancia do noso enfado e repulsa tanto polas formas como polo fondo de como se estivo a levar esta negociación.

Dende a Consellería pediron desculpas e indicaron que aceptaran o 80% do solicitado nas alegación achegadas polos sindicatos (agora toca revisar esta afirmación na documentación entregada a véspera). Esta sería a situación actual:

 • Quedan pendentes para outra mesa de negociación os pluses de Gain e Metroloxía.
 • Queda pendente de negociación, pero que irá con esta RPT, o PLAN POLO QUE SE ESTABLECEN AS CONDICIÓNS LABORAIS DO PERSOAL QUE REALICE VISITAS DE SEGUIMENTO E SUPERVISIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS PARA O EMPREGO NA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.
 • Aínda que manteñen a súa proposta de estrutura das direccións de emprego en catro categorías diferentes, indican que ninguén coa praza en propiedade vai ser cesado no posto e que só causará efecto a modificación cando o titular deixe de selo.
 • Indican que as amortizacións e creacións quedan nun número similar pero con maior nivel nas creacións, para facer mais atractivos os postos e que así os poidan cubrir.
 • De 53 xefaturas de servizo, só 8 quedan como LD, pasando todas as demais a concurso específico.
 • Consideran que o CIFP de Coia non precisan máis postos en RPT, pero que si precisan cubrir os postos que están libres. Aínda así, van crear un posto de Administrador.
 • Créase o posto de Técnico/a Superior de Arquivos, na Secretaría Xeral de Emprego.
 • Créanse novos postos por sentenzas xudiciais.
 • Modifican un posto de funcionario ocupado por unha persoa indefinida non fixa que pasaría a ser de persoal laboral debido a que así o esixe unha sentenza.
 • Indican que os novos postos de “Axudante de Administración” van facer mais funcións que un/ha secretario/a de subdirector/a. Segundo comentan farán traballos similares aos xefes de grupo. Neste punto preguntamos a Función Pública se este tipo de posto vaise a xeneralizar nas rpts, non recibindo resposta (xa non estaba o director de función pública na reunión).
 • Abríronse prazas a grupos A1, A2 e C1 e como merito “293 EXPERIENCIA EN FORMACIÓN OCUPACIONAL (MÉRITO).”
 • Para eles a Oficina de Monelos non ten falta de persoal pero recoñecen que ten poucos postos cubertos. Créanlle unha Xefatura de Negociado.

A CIG solicitou unha refundición das memorias funcionais para poder continuar a negociación.

Bases dos procesos selectivos de Enx. de Montes e Enx. Tec. Forestal

Para estes procesos, correspondentes á OEP do 2016, a CIG mantén a defensa da promoción interna no 50% das prazas e o acceso mediante concurso-oposición. Respecto das probas, queremos fuxir do desenvolvemento de temas (terceiro exercicio). E substituir os temas por normas de dereito positivo ou, cando menos, indicar en cada epígrafe algunha referencia normativa.

Función Pública limítase a comprometerse a revisar os temarios, especialmente en forestais.

Outros asuntos

RPT da AXI e acordo de legoeiros: o xoves 19 convocarán para unha xuntanza o luns 23. Dan por case rematada a negociación.

Concurso escalas sanitarias: seguen a dar escusas. Di o DXFP que van remitir algunhas prazas máis, pero que antes teñen que pechar con sanidade criterios comúns sobre as prazas a ofertar. A CIG reclama ter un listado de todas as prazas vacantes, coa xustificación individualizada dos motivos polos que calquera praza non vai ser ofertada. Aseguran que desta vez si que xa o teñen enriba da mesa e vai saír, pero levan xa moitos meses contando o mesmo, incumprindo o compromiso asinado cando no ano 2013 pecharon os laboratorios de Coruña, Ourense e Pontevedra.

Comisión de seguimento de vacacións, permisos e licenzas: nos últimos meses solicitamos en varias ocasións a convocatoria desta comisión. Reiteramos a urxencia desta convocatoria.

Xubilacións parciais en Amtega:  Expuxemos os obstáculos que Amtega está a por ao seu persoal laboral para o acceso á xubilación parcial e esiximos unha solución por parte de FP, como garante dese dereito do persoal laboral.

17 de maio: Solicitamos a FP unhas instrucións ao respecto do 17 de maio na súa condición de “festivo recuperable”, primeiro festivo destas características dende a implantación do novo sistema sistema horario no 2013.

Temarios da EGAP: a CIG insiste en que a EGAP, como Escola de Administración Pública que é, debe publicar uns temarios orientativos para os procesos selectivos convocados.