Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120511.gaias.18.jpg
 • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
 • 20120501.Vigo.1.jpg
 • 20120501.Pontevedra.2.jpg
 • 20120511.gaias.13.jpg
Domingo, 01 Setembro 2019

A CIG leva ao parlamento a escaseza de persoal nos centros de maiores da Xunta

A CIG-Autonómica vimos de tramitar, no Parlamento de Galiza, unha solicitude aos grupos parlamentarios para que demanden a comparecencia urxente da conselleira de Política Social pola situación das Residencias de Maiores da Xunta de Galiza.

Alertamos da situación de deterioro xeral nas prestacións que están a recibir as persoas maiores usuarios de residencias da terceira idade e centros de día xestionadas directamente pola Xunta de Galiza, fundamentalmente polas condicións laborais dos ...


Luns, 26 Agosto 2019

En vigor a Lei de Administración dixital de Galiza

No DOG núm. 141 do venres 26 de xullo de 2019 publicouse a LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia (LEDIXGA).

Esta lei ten por obxecto regular o modelo de administración dixital no sector público autonómico, procedendo a desenvolver a normativa básica estatal en materia de administración electrónica, a implementar e a fomentar a adopción das medidas precisas para incorporar o potencial das tecnoloxías dixitais no deseño das políticas públicas, na modernización do ...


Mércores, 28 Agosto 2019

A CIG esixe á Xunta a cotización requirida para os coeficientes redutores no SPIF

Dende a CIG vimos de rexistrar escrito para que a Xunta de Galiza execute as recomendacións técnicas do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais, que suporía o pago pola súa parte da cotización adicional regulamentada para que se apliquen os coeficientes redutores aos bombeiros forestais do SPIF.

Nos últimos anos adicamos moito esforzo á consecución do recoñecemento da categoría profesional 5932 Bombeiro forestal. Isto non foi casualidade, ...


Mércores, 28 Agosto 2019

A CIG esixe a Medio Rural que complete a formación específica para o persoal de incendios

A CIG-Autonómica solicitamos nun escrito dirixido á Consellería de Medio Rural que incorpore ao sistema formativo a cualificación profesional SEA 596_3 de grao superior xa que unha porcentaxe elevada do persoal superou o grao medio.

Con esta solicitude continuamos o traballo para a imprantación do nivel medio de formación que esta avalado polas recomendacións técnicas do "Grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais".

Así a CIG aposta pola ...


Venres, 23 Agosto 2019

A excelencia na mala fe negocial: o modus operandi con selo propio da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza ten obriga por lei de negociar cos sindicatos as condicións laborais do persoal empregado público, e sen sentar coa representación legal dos e das traballadores e traballadoras non pode aprobar cuestións que repercutan nesas condicións. Agora ben, parella a esta obriga, a Xunta pode adoptar unha boa fe negocial, ou pode facer que fai unha negociación, fixando xuntanzas para poder afirmar simplemente que as houbo.Si, efectivamente... Trátase desa segunda opción: as ...


Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Función Pública avisara de que este sería o modelo a seguir por todos os demais concursos. E discrepamos en maior ou menos medida, entre outros, na valoración da antigüidade, dos méritos específicos, do grao, do traballo desenvolvido, da exclusión das escolas oficiais de idiomas como entidades formativas, da exclusión da titulación superior, etc. En definitiva, que Función Pública non recolleu nin unha soa das nosas alegacións.

Neste concurso non vai caducar a formación. Seguramente vai ser así nos seguintes concursos. Pero Función Pública mantén a súa intención de que dentro de un par de anos, os cursos caduquen aos dez anos. A CIG non está conforme.

As bases foron aprobadas co voto en contra de CIG, CCOO e UGT, e voto favorable de CSIF.

Descargar bases aprobadas na Comisión de Persoal.

PROCESO SELECTIVO A1, ESCALA SUPERIOR ESTATÍSTICOS

O único cambio que se produciu durante toda a negociación foi que pasamos de 4 prazas de libre e 1 de promoción interna, a 3 de libre e 2 de promoción interna. O resto non mudou.

As nosas discrepancias con Función Pública son, en grandes liñas: non é concurso-oposición; a promoción interna non é separada do acceso libre; dos catro exercicios puntuables só o primeiro é obxectivo (tipo test); todos os exercicios puntúan igual e non aceptan darlle máis peso ao único exercicio obxectivo; non aceptan substituir temas por normas de dereito positivo ou polo menos comprometerse a que a EGAP elabore manuais cos contidos ou referencias bibliográficas, etc.

As bases foron aprobadas co voto en contra de todos os sindicatos.

Descargar bases aprobadas na Comisión de Persoal.

MODIFICACIÓN DO DECRETO DE LISTAS

No artigo 4.3 engaden un novo apartado co seguinte contido:

e) Ser informada sobre a incorporación de novos entes instrumentais do sector público autonómico ao sistema de Xestión de listas regulado polo presente decreto.

O DXFP dixo que en marzo abrirían as categorías de Xerocultor/a e PSX para comezar a ir integrando ao persoal do Consorcio nas listas da Xunta.

Todos os sindicatos votamos en contra.

Descargar documento enviado para a Comisión de Persoal.

MODIFICACIÓN DA RPT DE POLÍTICA SOCIAL

Trátase da modificación dun único posto de traballo que figuraría inadecuadamente configurado na RPT como de corpos xerais. É o posto de subdirector/a xeral de proxectos e accesibilidade, vacante na actualidade, e que polas súas funcións, debería ser de corpos xerais e especiais. Polo visto é un erro que leva dous anos así e do que se acaban de dar conta.

CIG, CSIF e UGT abstivémonos. CCOO votou en contra.

PREGUNTAS E INFORMACIÓN DO DIRECTOR XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

A GAIN publicará nas vindeiras semanas o I Premio de Empregados Públicos Innovadores.

Procesos selectivos

 • Opos. Admón. Xeral libre A1, A2, C2 e camareiro/limpador: primeiro exame en abril.
 • Promoción interna A1,A2,C1,C2: exame a principios de maio. Concretarán datas o antes posible.
 • Da escala de finanzas, tanto de libre como de PI, non concreta nada.
 • Promoción interna de bombeiros forestais: farase o antes posible, fala entre abril e maio.
 • Das convocatorias feitas, na semana que vén publicarán as listas definitivas de admitidos que están pendentes de publicación. O primeiro dos exames sería antes de agosto.
 • Neste mes de febreiro aprobarán as convocatorias das oposicións das escalas de Seguridade e Saúde no Traballo, Auxiliares de Enfermería, escalas do SPDCIF (Bombeiro Forestal, condutor de Motobomba e Emisorista/vixiante fixo), ordenanzas, estatísticos (A2) e letrados.
 • En marzo e abril, negociarán e aprobarán a convocatoria do resto de opos pendentes (veterinarios, escalas de Política Social e algunhas máis que non concreta). En virtude do acordo de simplificación de procesos selectivos, todos os postos da consolidación 2ª parte que coincidan con escalas e categorías existentes serán negociados e convocados tamén entre marzo e abril para ser convocados xunto coas prazas de estabilización e acceso libre.

Concursos de traslados

 • Administración Xeral: falta a RPT de Medio Rural, pero xa se poden ir “tramitando” as bases”. Para a semana que vén virá a negociación bases e baremos. Queren ter rematada a negociación de aquí a tres semanas.
 • Concurso traslados lei 17 (escalas sanitarias): vai con retraso. O DXFP non sabe a razón, preguntará a Sanidade. Posteriormente (mércores 13), recibimos correo da Dirección Xeral de Recursos Humanos no que nos informan de que o venres 15 publicarán no DOG a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as.
 • Dos demáis concursos, nin unha palabra.

Outros asuntos

 • Promoción interna ao C1 do 2012: unha persoa aprobou o proceso por unha sentenza. A esta persoa adxudicouselle un posto de nivel 18 en Pontevedra, habendo 6 persoas que teñen posto en Pontevedra cunha nota superior a quenes se lles ofreceu postos de nivel 14. A CIG pregunta por que non se fixo un acto de elección de destino público, por que non se nos facilitou aos sindicatos os postos que se ían ofrecer, por que habendo un posto de nivel 18 non se lle ofreceu primeiro a quenes tiñan unha puntuación superior, porque non resolveron os recursos presentados polos afectados?. A resposta do DXFP foi que é unha praza “moi sensible” porque hai moita contratación e non se dá cuberto, quedou deserta nos anteriores concursos. A resolución foi feita de acordo coa demandante e non se podía anular a toma de posesión das outras persoas que aprobaron. Pero esta resposta do DXFP non é satisfactoria. Unha trapallada.
 • Elección de destino da escala de axentes do servizo de gardacostas (C1): queixámonos porque aos 20 aspirantes se lle ofertaran únicamente 20 postos. Sendo este un destino provisional non ten sentido que mentres non se resolva o concurso non se ofrezan todos os postos vacantes á espera de que se faga a adxudicación de destino definitivo simultaneamente coa resolución do concurso de traslados.
 • Consorcio:
  • Haberá comisión de seguimento nos vindeiros días. A RPT téñena lista, falan de 1.755 postos de traballo. Entre esta semana e a que vén podería vir a negociación.
  • Abrirán as listas de xerocultor/a e PSX en abril-maio.