Mesas de negociación

Medio Rural disculpouse polo feito de convocarnos o venres a derradeira hora da mañá para  esta xuntanza da Comisión de Seguimento do persoal do SPDCIF. Adxuntaron ao correo, borrador de cuadrante de traballo para a campaña 2010.

O primeiro punto foi aprobación da acta 3/2009 da Comisión de Seguimento celebrada en data 29 de Outubro. Pois ben, non ai por onde collela, polo que se lle fixo un montón de alegacións, quedando en enviarllas por correo electrónico para a súa modificación e posterior aprobación.

Aaaah!, chega o Nadal e estes pillabáns da CSIF, estes angelotes, aproveitan a indulxencia destas datas para cometer pecadiños e facer trastadas. Que golfetes son estes picaróns!! Que marabillosa inocencia!!

Como non foron agraciados co don da intelixencia no gordo de Nadal, teñen que recorrer ás argucias propias do doctor Goebbels, supoñemos que “pequeñas mentirijillas” para eles.

A CSIF ven de difundir estes días un libelo no que acusa á CIG de apoiar a proposta da Administración de converter os postos de subdirector xeral en postos de caracter directivo.

  • OEP 2009 de persoal laboral e funcionario da Xunta de Galiza.

  • OEP 2009 do persoal da Lei 17/1989 (persoal sanitario) da Xunta de Galiza.

  • Modificación da RPT da Academia Galega de Seguridade.

  • Modificación do decreto de creación do Consello Asesor para a Integración da Discapacidade.


O venres día 6/11/2009, tivemos a xuntanza da Comisión de seguimento do acordo.

1.    Fixéronnos entrega dunha copia do primeiro borrador do decreto de funcións. A semana que vén constituirase o Comité de Expertos do que fala o acordo e, posteriormente, a CIG fará as alegacións oportunas.

2.    No momento que se remita este decreto de funcións á asesoría xurídica comezaremos coas RPTs. Estanas acabando de elaborar.

Resumo da xuntanza da Comisión de Seguemento do Acordo de Condicións Especiais do Persoal Laboral do  SPDCIF  (29 de outubro do  2009).

Dende Medio Rural comentan que nesta xuntanza tomarían nota dos puntos que as organizacións sindicais lle achegáramos. Pois ben, dende a CIG fixémoslle mención aos seguintes:

Xa tedes dispoñibel na zona de descargas o resumo da sesion plenaria celebrada polo Comité Intercentros de persoal laboral da Xunta de Galicia do 20 de outubro de 2009. Ligazón ao documento.

Xa tedes dispoñibel na zona de descargas o resumo da sesion plenaria celebrada polo Comité Intercentros de persoal laboral da Xunta de Galicia do 6 de outubro de 2009. Ligazón ao documento.


Xa tedes dispoñibel na zona de descargas o resumo da sesion plenaria celebrada polo Comité Intercentros de persoal laboral da Xunta de Galicia do 6 de outubro de 2009. Ligazón ao documento.


O 30/09/09 tivo lugar en Compostela unha reunión co Director de Función Pública, unha reunión coas Consellerías de Facenda e Sanidade e unha Comisión de Persoal, que resumimos mais abaixo.

En data 13 de Xullo, voltamos formular solicitude de xuntanza da Comisión de Seguimento do Acordo de Condicións Especiais de Traballo do Persoal Laboral do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galiza, en aplicación do establecido no punto 3.16 do citado acordo, para tratar as seguintes cuestións, que están sendo incumpridas reiteradamente: