Mesas de negociación

O pasado 5 de febreiro mantívose unha nova xuntanza con Medio Rural para a negociación das quendas do dispositivo de prevención e extinción de incendios. Asistentiron á reunión  representantes da administración (Miguel A. Cela, Joaquin Macho , Asunción Labella) e pola parte sindical CCOO, CSIF, CIG e UXT.

Desde a CIG propuxemos, partindo como base dos cadrante das distintas provincias, un cadrante rotativo con libranzas semanais (dous días libres), fin de semáns alternos en baixo risco e un como mínimo en alto risco. Ademais, un máximo de 5 días consecutivos de traballo, 16 festivos anuais (dos cales a metade teñen que coincidir co propio festivo), 30 días de vacacións fóra de campaña e quendas rotativas semanais de mañáns, tarde e noite.

O goberno do PP pretende, vía disposición adicional décimo setima da lei de orzamentos do 2013, a suspensión do art. 19.1 do vixente V convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galiza, polo que o descanso semanal de dous días continuados pasaría a ser de día e medio como se recolle no Estatuto dos Traballadores.

O Comité Intercentros na súa xuntanza do martes 15 de xaneiro cos grupos parlamentares PP, PSOE, AGE e BNG, veu a denunciar que a decisión do goberno do PP é propia dunha república bananeira xa que, bordeando a legalidade, muda o pactado libremente na negociación colectiva, a pesares de que o art. 37.1 da Constitución española establece a forza vinculante dos convenios colectivos. Manifestamos o malestar  por esa doble faciana do goberno galego, cando actuando como poder executivo é quen de asinar un convenio e, de seguido ser quen de mudalo empregando a  súa maioría absoluta na cámara galega. Denunciamos que esta actuación ven precedida  da "suspensión sine díe" de varios artigos do mesmo convenio coa Lei de medidas do emprego público de galiza.

Na Comisión de Persoal do 20 de decembro de 2012 a Administración volveu a pasar o rodelo e no canto de negociar, impuxo a súa maioría. A CIG votou a favor do único punto do día que foi negociado, e en contra de todas as propostas da Administración nas que non quixo negociar, incluídos os criterios da Oferta de Emprego Público 2012, que é unha mera refundición das OEP pendentes de execución.

Hai que salientar que na rolda de intervencións demandóuselle á Dirección Xeral da Función Pública pola veracidade das informacións sobre un novo recorte do 7% aos empregados públicos recollida na prensa, sobre o que a Administración limitouse a afirmar que non se presentaría a concreción do recorte até a mesa xeral do venres 21 de decembro na EGAP. Paradoxalmente, o director xeral da Función Pública afirmara na mesa xeral do luns 17 que non tiña coñecemento de que se fosen producir recorte inminentes.

O luns 17 de decembro a nosa "patronal" volveu pasar o rodillo na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, impoñendo á representación sindical o seu parecer en dous asuntos de importancia para o persoal: os criterios xerais para a Oferta de Emprego Público do 2012, e a Relación de Postos de Traballo da Axencia Tributaria Galega.

Foi unha Mesa tensa, bronca, na que o Director Xeral da Función Pública ameazou por dúas ocasións á representación da CIG con expulsalos da sala de manter estes a súa actitude. Comezou a CIG interrumpindo o comezo da Mesa e lendo un escrito, en pé, para que os representantes da "patronal" nos mirasen á cara (estamos fartos de verlles ao cogote nunha "aula" de formación co profesor no taboleiro). Ante a nosa negativa a sentarnos e a deixar de ler fomos ameazados coa expulsión que, chegados a este punto, non é algo que nos preocupe.

Fundamentalmente tratouse a RPT da Consellaría de Traballo e Benestar, pero tamén se falou de asuntos como os diversos concursos de traslados en marcha e pendentes ou a proposta do candidato Feijóo de funcionarizar a 6.000 laborais da Xunta.

Respecto da RPT de Traballo e Benestar, a CIG rexeita que a consellaría quera manter o requisito imprescindíbel dun curso de formación para optar aos postos de inspector/a de centros por tratarse dunha formación restrinxida so ofertada a determinadas persoas, o que vai impedir a igualdade de oportunidades para optar a ditos postos de traballo.

Rexeitamos tamén as condicións laborais de dous postos de limpador/a que crean que non serán de xornada completa, senon de xornada partida e de pouco máis que de media xornada. So a necesidade de traballar xustificará que haxa unha persoa que poida ter interese en traballar menos de xornada completa e por riba partida. A CIG demanda a xornada completa.

Na mesa xeral que tivo lugar hoxe 01/08/2012 en Compostela, a Dirección Xeral da Función Pública trasladou aos representantes das organizacións sindicais no ámbito da Xunta que está en tramite por parte do Goberno central un novo real decreto para regular o despedimento colectivo de empregados públicos nas Administracións de todo o Estado.

Por parte da Administración só houbo información verbal ao respecto, non estando dispoñible para as organizacións sindicais o texto desta norma que xa está en trámite, e que vai supoñer na práctica un auténtico golpe constitucional, abrindo a porta non só para o despedimento de persoal laboral fixo, senón tamén previsiblemente no futuro para o persoal funcionario de carreira.

Como xa vén sendo habitual, coas 48h de antelación de rigor, achéganos a Administración unha convocatoria de Mesa Xeral para o vindeiro mércores, 1 de agosto.  Desta volta van as ordes de integración do persoal laboral fixo da Fundación Galicia Emigración e da Axencia Humanitaria de Galicia, o Decreto de adaptación da actual Axencia Galega de Emerxencias e as instrucións da produtividade dos árbitros das reclamacións das participacións preferentes.

Descargar documentación

A Dirección Xeral da Función Pública vén de achegar a convocatoria e a documentación para a vindeira Comisión de Persoal, que terá lugar o venres 27 de xullo de 2012.

O punto único da orde do día é o proxecto de decreto de creación da Axencia de Turismo de Galicia e aprobación dos seus estatutos.

Poden achegarse consideracións a través do noso correo autonomica@cigadmon.gal .

Descargar a documentación para a Comisión de Persoal

Na Comisión de Persoal do martes, 3 de xullo, ía un único punto do día para votar: a modificación da RPT de Medio Rural con relación ás contratacións de verán do persoal de incendios. Ao remate, o director xeral de Función Pública deu información sobre:

  • o concurso de persoal laboral grupo I-IV

  • o cambio de categoría do persoal laboral grupo V

  • as listas de contratacións de incendios.

O vernes, 29 de xuño, tivo lugar unha Mesa Xeral Extraordinaria na que ía como punto único da orde do día:

  • A proposta modificación da RPT da Conselleria do Medio Rural e do Mar relativa ao persoal laboral dependente do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF).

Deixan de crear 302 postos dos previstos no Plan prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 2012, o que supón un 41% menos respecto ao ano 2011. Pola contra, obsérvase que se abre camiño o "negocio do lume", no que gañan terreo con forza empresas como TRAGSA, que está previsto que achegue 1100 traballadores para campaña de verán, e Natutecnia, que se leva a xestión das brigadas Helitransportadas.