Mesas de negociación

Na Comisión de Persoal do 27 de xuño votábanse os seguintes temas: RPT do Instituto de estudos do territorio, bases do concurso de gardacostas, de estatística e de consumo. En varios, a CIG expuxo a súa queixa pola desastrosa entrada en funcionamento da Axencia de Modernización Tecnolóxica (AMTEGA) e se falou do tema dos/as promotores/as de emprego.

1º Proposta de modificación da RPT do Instituto de Estudos do Territorio

A CIG manifesta que non atenderon ningunha das alegacións presentadas na mesa xeral:

O venres 22 de xuño tivemos unha Mesa Xeral de Empregados Públicos nos que tratamos cos representantes da Administración a Relación de Postos de Traballo do Instituto de Estudos do Territorio, os concursos de traslados de gardacostas, estatística e consumo, e varios asuntos de interese no apartado de rogos e preguntas. Convocada Comisión de Persoal Extraordinaria

RPT do IET

A postura da CIG foi moi crítica coa proposta da Administración tanto polas formas como polo fondo. Non aceptamos que nos convoquen a unha xuntanza previa sen tempo por diante e cunha documentación extensa de xeito que resulta imposíbel estudala en profundidade. Así, a CIG non comparte as felicitacións que transmitiron CCOO, UGT e CSIF.

En canto ao fondo:

“A situación é complexa, por agora non é o momento idóneo para facer convocatorias”

Na xuntanza de hoxe coa Función Pública trasladáronnos bastantes novidades. A verdade é que, entre a escasa vontade negociadora e os continuos recortes en forma de menos dereitos laborais, non pinta moi ben a cousa. Pasamos a continuación a resumir, punto por punto, o máis importante do que se nos comunicou ás organizacións sindicais:

 - Cronograma: logo de agardar en períodos de 15 días durante meses, hoxe informáronnos de que non vai haber cronograma. Di Función Pública que podería sacar algunhas ofertas e outras non, sobre todo, bótanlle a culpa á coxuntura actual. O caso é que, de momento, non vai haber data para as ofertas de emprego público pendentes de convocar.

- Horario de verán. Non hai moito tempo para poder negociar nada, aínda así mandaremos alegacións pedindo que se amplíe a todo o horario escolar e que se recolla, dun xeito ou doutro, para todo o persoal da Xunta. A semana que vén prevén aprobalo. De momento está previsto para xullo e agosto.

O 5 de xuño tivo lugar en San Caetano unha  macroxuntanza do Comité intercentros cos comités e delegados/as de empresa das diversas consellarías.

O Comité Intercentros pediu aos comités que, dado as medidas que estar a tomar a Xunta coa Lei de medidas e aínda que xa houbo mobilizacións anteriormente, sería positivo afondar nas mobilizacións conxuntas para loitar de xeito global contra estas medidas. Ponse como exemplo diste tipo de accións a marcha desde a cidade da cultura.

Proponse para o día 21 de xuño, día do xuízo do conflito colectivo contra a Lei de medidas, xuntar un gran número de persoas para facer unha cadea humana que rodee todo San Caetano. Poríase unha faixa diante do edifico administrativo en contra das medidas e dos recortes aos servizos públicos e detrás cos favores que está a facer o PP, tanto desde Madrid como desde Galiza, á Banca, á amnistia fiscal...

No punto de varios das últimas Mesa Xeral e Comisión de Persoal tratáronse diferentes temas sobre asuntos de Función Pública: toma de posesión de persoal laboral, cronograma de procesos selectivos, horario de verán, PLADIGA, dispoñibilidade de condutores...

A CIG levou os seguintes temas:

- Cronograma de procesos pendentes. Queremos unha data concreta. DXFP: non hai data.

- Instrucións de permisos, vacación e licenzas. Vai haber algunha xuntanza próximamente? DXFP: están rematando de mirar todas as alegacións remitidas; en breve.

- Horario de verán. Teñen intención de mantelo, de negocialo e de publicalo? DXFP: “haberá horario de verán”.

- Criterios para ofertar as prazas en destino definitivo para o persoal laboral da OPE 2005 en destino provisional trala resolución do concurso de traslados do grupo V.

Na última Mesa Xeral e Comisión de Persoal debatéronse e votáronse os seguintes puntos:

 • estatutos do AGADIC

 • modificación da RPT de Medio Rural

 • modificación da RPT de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria

De novo, a documentación da Comisión volvérona a mandar cando aínda non tivera lugar a Mesa Xeral, o que di moito sobre a importancia que lle da a Administración á negociación colectiva.

O martes, 22 de maio, tivo lugar o pleno ordinario nº6 do ano 2012 no que se trataron os seguintes temas:

 • Problemática coas vacacións remitido polo comité de empresa de Medio Ambiente de Ourense

 • Mobilizacións polos recortes na consellaría de Traballo e Benestar

 • Uso das instalacións públicas da Xunta con fins particulares

A Dirección Xeral da Función Pública vén de convocar ás organizacións sindicais a unha mesa xeral que se realizará o venres 25 de maio de 2012 ás 13:45 h na aula nº 17 da EGAP, coa seguinte orde do día:

 • Lectura e aprobación das actas 5 e 6 de 2012

 • Proxecto de decreto de estatutos da Axencia de Industrias Culturais

 • Proposta de modificación da RPT da C. de Cultura, Educación e O.U., no sentido de abrir a categoría 10E postos de traballo do grupo V categoría 3 .

 • Proposta de modificación da RPT da C.de Medio Rural e Mar, no senso de abrir a categoría 2,8 e 12 postos de traballo do grupo V categoría 8. (punto engadido o 24/05/2012)
 • Rolda aberta de intervencións

Podedes achegar as vosas consideracións a través deste formulario de contacto web ou directamente ao enderezo de correo autonomica@cigadmon.gal

Descargar a documentación achegada pola Admón para a mesa xeral

Nesta comisión de persoal votábanse varios asuntos que se caracterizaron pola escasa ou nula vontade negociadora por parte da Administración. De novo, e velozmente, esta volveu a aprobar en solitario (sen apoio de ningunha central sindical) todos estes puntos:

 • Bases da convocatoria da escala técnica de finanzas

 • RPT de Institutos do Territorio

 • Decreto de creación do FOGGA

 • RPT do FOGGA

 • Traballo e Benestar: fusión de centros e modificación da RPT

Ao final da comisión, o director xeral de Función Pública facilitou información sobre procesos selectivos e as instrucións de permisos, vacacións e licenzas.

Na Comisión de Persoal do 4 de maio votáronse os seguintes temas:

 • Instruccións ITs

 • Modificación da RPT da Axencia Galega de Infraestruturas

 • Modificación da RPT de Educación

Antes da Comisión tivemos unha xuntanza previa sobre o borrador das instrucións das IT’s con FP simplemente para dar conta dos cambios raquíticos que introduciron. Retiran o punto dos Estatutos do FOGGA adaptados á LOFAXGA para ter unha reunión coas OOSS o luns, 7 de maio