Mesas de negociación

O luns 17 de decembro a nosa "patronal" volveu pasar o rodillo na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, impoñendo á representación sindical o seu parecer en dous asuntos de importancia para o persoal: os criterios xerais para a Oferta de Emprego Público do 2012, e a Relación de Postos de Traballo da Axencia Tributaria Galega.

Foi unha Mesa tensa, bronca, na que o Director Xeral da Función Pública ameazou por dúas ocasións á representación da CIG con expulsalos da sala de manter estes a súa actitude. Comezou a CIG interrumpindo o comezo da Mesa e lendo un escrito, en pé, para que os representantes da "patronal" nos mirasen á cara (estamos fartos de verlles ao cogote nunha "aula" de formación co profesor no taboleiro). Ante a nosa negativa a sentarnos e a deixar de ler fomos ameazados coa expulsión que, chegados a este punto, non é algo que nos preocupe.

Fundamentalmente tratouse a RPT da Consellaría de Traballo e Benestar, pero tamén se falou de asuntos como os diversos concursos de traslados en marcha e pendentes ou a proposta do candidato Feijóo de funcionarizar a 6.000 laborais da Xunta.

Respecto da RPT de Traballo e Benestar, a CIG rexeita que a consellaría quera manter o requisito imprescindíbel dun curso de formación para optar aos postos de inspector/a de centros por tratarse dunha formación restrinxida so ofertada a determinadas persoas, o que vai impedir a igualdade de oportunidades para optar a ditos postos de traballo.

Rexeitamos tamén as condicións laborais de dous postos de limpador/a que crean que non serán de xornada completa, senon de xornada partida e de pouco máis que de media xornada. So a necesidade de traballar xustificará que haxa unha persoa que poida ter interese en traballar menos de xornada completa e por riba partida. A CIG demanda a xornada completa.

Na mesa xeral que tivo lugar hoxe 01/08/2012 en Compostela, a Dirección Xeral da Función Pública trasladou aos representantes das organizacións sindicais no ámbito da Xunta que está en tramite por parte do Goberno central un novo real decreto para regular o despedimento colectivo de empregados públicos nas Administracións de todo o Estado.

Por parte da Administración só houbo información verbal ao respecto, non estando dispoñible para as organizacións sindicais o texto desta norma que xa está en trámite, e que vai supoñer na práctica un auténtico golpe constitucional, abrindo a porta non só para o despedimento de persoal laboral fixo, senón tamén previsiblemente no futuro para o persoal funcionario de carreira.

Como xa vén sendo habitual, coas 48h de antelación de rigor, achéganos a Administración unha convocatoria de Mesa Xeral para o vindeiro mércores, 1 de agosto.  Desta volta van as ordes de integración do persoal laboral fixo da Fundación Galicia Emigración e da Axencia Humanitaria de Galicia, o Decreto de adaptación da actual Axencia Galega de Emerxencias e as instrucións da produtividade dos árbitros das reclamacións das participacións preferentes.

Descargar documentación

A Dirección Xeral da Función Pública vén de achegar a convocatoria e a documentación para a vindeira Comisión de Persoal, que terá lugar o venres 27 de xullo de 2012.

O punto único da orde do día é o proxecto de decreto de creación da Axencia de Turismo de Galicia e aprobación dos seus estatutos.

Poden achegarse consideracións a través do noso correo autonomica@cigadmon.gal .

Descargar a documentación para a Comisión de Persoal

Na Comisión de Persoal do martes, 3 de xullo, ía un único punto do día para votar: a modificación da RPT de Medio Rural con relación ás contratacións de verán do persoal de incendios. Ao remate, o director xeral de Función Pública deu información sobre:

  • o concurso de persoal laboral grupo I-IV

  • o cambio de categoría do persoal laboral grupo V

  • as listas de contratacións de incendios.

O vernes, 29 de xuño, tivo lugar unha Mesa Xeral Extraordinaria na que ía como punto único da orde do día:

  • A proposta modificación da RPT da Conselleria do Medio Rural e do Mar relativa ao persoal laboral dependente do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF).

Deixan de crear 302 postos dos previstos no Plan prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 2012, o que supón un 41% menos respecto ao ano 2011. Pola contra, obsérvase que se abre camiño o "negocio do lume", no que gañan terreo con forza empresas como TRAGSA, que está previsto que achegue 1100 traballadores para campaña de verán, e Natutecnia, que se leva a xestión das brigadas Helitransportadas.

Na Comisión de Persoal do 27 de xuño votábanse os seguintes temas: RPT do Instituto de estudos do territorio, bases do concurso de gardacostas, de estatística e de consumo. En varios, a CIG expuxo a súa queixa pola desastrosa entrada en funcionamento da Axencia de Modernización Tecnolóxica (AMTEGA) e se falou do tema dos/as promotores/as de emprego.

1º Proposta de modificación da RPT do Instituto de Estudos do Territorio

A CIG manifesta que non atenderon ningunha das alegacións presentadas na mesa xeral:

O venres 22 de xuño tivemos unha Mesa Xeral de Empregados Públicos nos que tratamos cos representantes da Administración a Relación de Postos de Traballo do Instituto de Estudos do Territorio, os concursos de traslados de gardacostas, estatística e consumo, e varios asuntos de interese no apartado de rogos e preguntas. Convocada Comisión de Persoal Extraordinaria

RPT do IET

A postura da CIG foi moi crítica coa proposta da Administración tanto polas formas como polo fondo. Non aceptamos que nos convoquen a unha xuntanza previa sen tempo por diante e cunha documentación extensa de xeito que resulta imposíbel estudala en profundidade. Así, a CIG non comparte as felicitacións que transmitiron CCOO, UGT e CSIF.

En canto ao fondo:

“A situación é complexa, por agora non é o momento idóneo para facer convocatorias”

Na xuntanza de hoxe coa Función Pública trasladáronnos bastantes novidades. A verdade é que, entre a escasa vontade negociadora e os continuos recortes en forma de menos dereitos laborais, non pinta moi ben a cousa. Pasamos a continuación a resumir, punto por punto, o máis importante do que se nos comunicou ás organizacións sindicais:

 - Cronograma: logo de agardar en períodos de 15 días durante meses, hoxe informáronnos de que non vai haber cronograma. Di Función Pública que podería sacar algunhas ofertas e outras non, sobre todo, bótanlle a culpa á coxuntura actual. O caso é que, de momento, non vai haber data para as ofertas de emprego público pendentes de convocar.

- Horario de verán. Non hai moito tempo para poder negociar nada, aínda así mandaremos alegacións pedindo que se amplíe a todo o horario escolar e que se recolla, dun xeito ou doutro, para todo o persoal da Xunta. A semana que vén prevén aprobalo. De momento está previsto para xullo e agosto.