OPE, procesos selectivos

O venres 16 recibimos convocatoria e documentación para unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, que vai ser o mércores 21/02/2018. Poñemos a túa disposición os novos borradores de diversos procesos selectivos. Para que queden definitivamente aprobados faltaría que o enviasen á Comisión de Persoal.

Tamén vai á Mesa Xeral unha proposta de modificación da RPT do AGADIC.

Segundo a información que envían dende algún dos sindicatos asinantes do Acordo de Estabilización, estes tiveron unha xuntanza con Función Pública, da que só CSIF da información, e na que se comezou a determinar que postos de traballo entran dentro dos requisitos do Acordo de Estabilización.

Dende a CIG denunciamos este tipo de reunións “segredas” e xa puxemos en mans da nosa Asesoría Xurídica esta cuestión.

Se asine ou non un acordo, o sindicato maioritario no ámbito da Función Pública galega ten que estar presente para que estas non sexan reunións ocultas e para que non se vulnere o establecido no Título III do EBEP, e VII da LEPG, así como o V Convenio Colectivo e toda a normativa laboral.

Con meses de retraso (pois estaba previsto que a negociación e convocatoria sería entre outubro e decembro do 2017), achéganos a Dirección Xeral de Función Pública os borradores dos procesos selectivos para o ingreso nos corpos:

  • Facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes. Descargar.
  • Facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal. Descargar.

Os dous procesos corresponden á Oferta de Emprego Público do 2016, con 8 prazas en cada un deles, distribuidas en 2 para promoción interna e 6 para acceso libre, das que unha delas é para persoal con minusvalía.

Temos ata o día 20 de febreiro para entregar alegacións escritas, polo que se tes algo que dicir achéganolo antes desa data. Contactar coa CIG.

O prazo para presentar solicitudes é de 20 días hábiles e remata o 26 de febreiro.

No BOE do 29/01/2018 publícanse varias convocatorias de emprego público da Administración Xeral do Estado (AXE). No caso da convocatoria para diversos corpos xerais e de informática o número de prazas ascende a un total de 4.725 prazas; destas 2.180 son para acceso libre e o 2.545 para promoción interna.

Estas convocatorias derivan da OPE 2017 publicada no BOE do 08/07/2017 e a súa realización encárgase á Comisión Permanente de Selección. Dúas diferenzas vemos coa Xunta: a execución en tempo dos procesos e a existencia dunha comisión permanente de selección que axiliza estes.

 

E CSIF, CCOO e UGT mirando para outro lado

Despois de asinar estes sindicatos un Acordo de Estabilidade, que non de mellora do Emprego Público, a Xunta saca unha microoferta de emprego, onde non hai nin estabilización nin practicamente promoción interna.

Esta OEP é produto deste Acordo de Estabilidade que asinaron CCOO, UGT e CSIF, aínda que pretendan agora desvincularse, votando en contra desta OEP na Comisión de Persoal, xa que o acordo abrangue as ofertas de emprego ordinarias e extraordinarias, tanto de estabilización como de promoción interna no período 2017-2020.

Aínda é máis grave o asunto porque a Administración ten paralizadas as Ofertas de Emprego dos anos 2015 e 2016, as dúas practicamente sen executar, polo que a do 2017 é un fascículo máis das OEP's coleccionabeis.

O pasado 4 de agosto foron aprobadas na Comisión de Persoal as bases das convocatorias dos procesos selectivos de persoal laboral por promoción interna e cambio de categoría derivados da Oferta de Emprego do ano 2016.

Os procesos selectivos aprobados foron:

  • Para o grupo IV: Auxiliar de enfermaría (IV-003) e Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba (IV-003). As bases destes procesos contaron co voto favorable da CIG.
  • Para o grupo V: Camareiro/a-limpador, Axudante/a cociña (V-001), Bombeiro/a forestal (V-14), Bombeiro/a forestal condutor (V-14A), Vixiante fixo/a de defensa contra incendios forestais (V-10B) e Emisorista de defensa contra incendios forestais (V-10C). Para estes procesos a CIG votou en contra.

A promoción interna ven condicionada pola Oferta de Emprego do 2016 que chegamos a recorrer xudicialmente polo pacto ao que chegaron a Administración e os sindicatos CCOO, CSIF e UGT.

Achéganos Función Pública o listado de prazas a ofertar en destino definitivo aos funcionarios e funcionarias de promoción interna ao corpo superior de corpos xerais, A1.

Segundo nos comunican, os criterios seguidos para a selección das prazas foron os mesmos que os utilizados para os grupos A2, C1 e C2 de promoción interna e que a CIG criticou: 

Función Pública subtrae postos do futuro concurso xeral e da elección de destino

Comunícanos a Administración que o vindeiro día 5 de xullo de 2017 se realizará a elección de destino definitivo por parte das persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos de promoción interna dos corpos xerais, subgrupos A2, C1 e C2 correspondentes á OEP de 2012.

O acto de elección de destino se celebrará no salón de actos número 1 (grande) no Edificio dos Servizos Centrais en San Caetano ás seguintes horas:

  • CORPO DE XESTIÓN (subgrupo A2): 10:00 horas.
  • CORPO ADMINISTRATIVO (subgrupo C1): 11:00 horas.
  • CORPO AUXILIAR (subgrupo C2): 12:00 horas.

Ofertarán prazas que non pasaron polo concurso en localidades con alta demanda de postos (como Vigo ou Ourense). E retirarán da oferta prazas que resultaron vacantes do concurso por estar ocupadas por persoal temporal ou en comisión de servizos.

Os procesos selectivos de corpos xerais de promoción interna (correspondentes á Oferta do ano 2012) e acceso libre POR FIN ESTÁN A PIQUES DE REMATAR. A elección de destino está prevista para a primeira semana de xullo aos de promoción interna de A2, C1 e C2; entre a terceira semana de xullo e a primeira de agosto os de libre (con C2 pendente dun informe xurídico); os de promoción interna de A1 poderían ir no medio.

Mentres chega o día, a Dirección Xeral de Función Pública enviounos a súa proposta de criterios de selección das prazas a ofertar atendendo as peticións dos outros sindicatos. A CIG non está conforme:

  • Retiran da oferta aquelas prazas vacantes tras o concurso que estean ocupadas por persoal temporal ou en comisión de servizo. 
  • Como non lles chegan as prazas, botan man de prazas de servizos centrais que non pasaron polo concurso.
  • Engaden prazas doutras localidades e que tampouco pasaron polo concurso e das que aseguran son de difícil cobertura.