OPE, procesos selectivos

O prazo para presentar solicitudes é de 20 días hábiles e remata o 26 de febreiro.

No BOE do 29/01/2018 publícanse varias convocatorias de emprego público da Administración Xeral do Estado (AXE). No caso da convocatoria para diversos corpos xerais e de informática o número de prazas ascende a un total de 4.725 prazas; destas 2.180 son para acceso libre e o 2.545 para promoción interna.

Estas convocatorias derivan da OPE 2017 publicada no BOE do 08/07/2017 e a súa realización encárgase á Comisión Permanente de Selección. Dúas diferenzas vemos coa Xunta: a execución en tempo dos procesos e a existencia dunha comisión permanente de selección que axiliza estes.