OPE, procesos selectivos

Na Comisión de Persoal do mércores 28 aprobáronse as ordes de convocatoria de varios procesos selectivos, tanto para acceso libre como para promoción interna. A publicación no DOG sería antes de mediados de marzo, data límite para que non caduque algún dos procesos por tratarse de Ofertas de Emprego Pública (OEP) de fai varios anos.

Facendo un resumo moi por riba, a CIG defendeu: fuxir das probas subxectivas (como desenvolvemento escrito de temas, lectura e exames orais) ou alternativamente puntuar con maior peso as probas obxectivas; concurso-oposición; substituír temas por normas legais; procesos áxiles; promoción interna vertical, horizontal e cruzada, do 50% e separada do acceso libre; etc. Se queres información polo miudo contacta coa CIG por internet ou en persoa na túa comarca.

O voto da CIG na Comisión de Persoal foi en contra de todos os procesos de libre e daqueles con exames de temas en promoción interna, e a favor dos de promoción interna con probas obxectivas. UGT votou en contra de todos e o CSIF a favor de todos; o voto de CCOO variou.

Finanzas

Informática

Corpos xerais

Tamén están pendentes de publicación no DOG os seguintes procesos aprobados na Comisión de Persoal do 22/12/2017:

Xa enviaron borrador e presentamos alegacións, pendentes de ser convocados para discutir os procesos de:

A CIG defende uns procesos áxiles, coa OEP publicada a comezos de cada ano e os procesos selectivos rematados nese mesmo ano. Lamentamos que Función Pública decidira, co beneplácito dalgún sindicato, que os primeiros exercicios non serán ata 10 meses despois da publicación da convocatoria. Xa que logo, en todos estes procesos os primeiros exercicios serán polo 2019 (eleccións municipais por maio), polo que nalgún caso veremos como as persoas que o superen comezarán a traballar no 2020 (ano de eleccións ao Parlamento de Galiza). Esto sempre que vaia todo ben.