OPE, procesos selectivos

Como xa comentamos a través dos mailings, despois de advertir erros nas bases dos procesos selectivos convocados e de informar a Función Pública, comentaronnos que farían varias correccións de erros.

Hoxe fan efectiva a corrección relativa aos Anexos I e II coas normas e temas da promoción interna ao corpo superior (subgrupo A1), xa que na convocatoria figuraban os do A2.

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Esperemos que nos próximos días publiquen no DOG as seguintes correccións:

  • Eliminación dun tema duplicado do corpo auxiliar (subgrupo C2) de promoción interna (Normativa discapacidade).
  • Corrección das titulacións nos corpos auxiliar (subgrupo C2) e administrativo (subgrupo C1) de libre e Promoción nterna: engadernse as equivalencias reguladas por unha Orde da Consellería de Educación, segundo o falado na Comisión de Persoal.