OPE, procesos selectivos

Achega Función Pública os borradores a varios procesos selectivos. Se queres podes enviarnos as túas alegacións á seguinte ligazón: contactar coa CIG.

Recibimos o primeiro borrador das bases de convocatorias dos procesos selectivos das escalas superior e técnica de seguridade e saúde no traballo, correspondentes ás OEPs dos anos 2016 e 2017.

Curiosidade: na Comisión de Persoal do 4/8/2017, o director xeral de función pública anunciara que estas convocatorias estarían listas no 2018. Así que xa vamos con algo de retraso sobre o cronograma da propia Administración.

Vamos presentar alegacións escritas, así que se queres aportar algo, contacta coa CIG ata o luns 4.

Aprobadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 do grupo V (camareiro/a-limpador/a//axudante/a de cociña), convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018.

A listaxe definitiva pode consultarse dende o web de Función Pública: https://i.gal/oSGrJ

Ver resolución do DOG

Na Comisión de Persoal do martes 11 de decembro foron aprobadas as Ofertas de Emprego Público de persoal funcionario e laboral dependente de Función Pública e a OEP de escalas sanitarias. A Oferta de emprego de Función Pública foi aprobada co voto en contra de CIG e CSIF e favorable de CCOO e UGT. A OEP de escalas sanitarias foi aprobada co voto en contra dos catro sindicatos.

A finais de novembro, a Xunta anunciou publicamente que a OEP do 2018 sería de 5.686 prazas (algo mais de 2.100 para Administración). Certamente un número importante coas miras postas no 26 de maio do ano que ven, cando os cidadáns e cidadás vamos votar nas eleccións municipais e europeas. Así que tocaba darlle alegría ao corpo. Pero hai máis fume do que parece. O conxunto da oferta ten cousas positivas, pero tamén presenta problemas e incógnitas que dende Función Pública non quixeron resolver, contando neste caso co aval e complicidade de CCOO e UGT.

Función Pública achegounos o borrador do Decreto da Oferta de Emprego Público do ano 2018, así como documentación de prazas de persoal laboral fixo que van ao proceso de funcionarización e prazas do proceso de consolidación. Temos prazo para presentar alegacións ata o xoves 29 de novembro. Se é do teu interese, podes contactar coa CIG.

- Borrador de Decreto de OEP 2018. Descargar.
- Postos do proceso de consolidación. Descargar.
- Prazas de persoal laboral a funcionarizar. Descargar.

Despois do Consello da Xunta do xoves día 22 de novembro, Feijoo anuncia unha “macrooferta” de emprego público. No que se refire á Administración Xeral anuncia que haberá 1.448 prazas de acceso libre, entre as que se atopan as de estabilización. E tamén 577 prazas para a funcionarización e 150 de promoción interna.

Tendo en conta que tanto a funcionarización como a promoción interna non contan para a taxa de reposición de efectivos, podemos dicir que esta oferta é insuficiente.

No DOG de hoxe día 21 de setembro publícanse varias resolucións coas listaxes de persoas admitidas e excluídas de diversos procesos selectivos para o ingreso, polo turno libre e promoción interna, na Xunta de Galiza.

As listaxes de persoas admitidas pódense consultar no web de Función Pública.

As persoas excluídas aparecen na respectiva resolución do DOG. Disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do 21/09/2018, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión. Na web de Función pública achegan unha nota informativa sobre as listas de admitidos e excuídos:

Por Orde do 4/7/2018, DOG do 13/07/2018, a Consellería de Facenda declara inhábil o mes de agosto para os efectos do cómputo de prazos de diversos procesos selectivos da Xunta de Galiza.

Acompañan a Orde dunha relación dos procesos selectivos afectados.

A Consellaría de Facenda ven de publicar hoxe unha orde no DOG para ampliar o prazo de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de veterinarios, en vinte días hábiles.

A Xunta de Galiza fai referencia a que "Diversas cuestións de carácter organizativo impiden o cumprimento do prazo". Esas cuestións non son outras que a ilegalidade cometida no nomeamento do anterior tribunal cualificador e que tivo que ser recorrido pola CIG para evitar que todo o proceso selectivo puidera quedar viciado dende o principio polas chapuzas deste goberno trapalleiro.

A cousa é dunha chapuza tal que Función Pública xa anunciara a data probábel de exame o pasado venres fixándoa para o día 20 de maio unha semana antes de que se publicara esta ampliación de prazo que agora fai. Isto é, a Xunta previu facer o exame un día que superaba o prazo establecido nas bases de convocatoria e, agora, fai a ampriación de prazo para que ese día cumpra os prazos establecidos pero unha semana despois de que se anunciara.

Agardemos que os continuos parches, chapuzas e remendos que acumula un proceso selectivo que aínda non realizou ningunha proba non remate como outros procesos selectivos da mesma escala no pasado. Fartámonos de avisalo e xa levan varias cafradas. A ver como continúa todo este culebrón...

A Xunta de Galiza ven de modificar a data de presentación de solitudes que quedará do seguinte xeito.

Para os procesos selectivos publicados en data 7 de marzo de 2018, corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1; corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2; corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2; corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos; corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas; corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística; corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información; corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica; corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola; e na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia; o prazo de presentación de solicitudes de participación abranguerá desde o día 8 de marzo ata o día 6 de abril de 2018, ambos incluídos.