OPE, procesos selectivos

Función Pública achegounos o borrador do Decreto da Oferta de Emprego Público do ano 2018, así como documentación de prazas de persoal laboral fixo que van ao proceso de funcionarización e prazas do proceso de consolidación. Temos prazo para presentar alegacións ata o xoves 29 de novembro. Se é do teu interese, podes contactar coa CIG.

- Borrador de Decreto de OEP 2018. Descargar.
- Postos do proceso de consolidación. Descargar.
- Prazas de persoal laboral a funcionarizar. Descargar.

Despois do Consello da Xunta do xoves día 22 de novembro, Feijoo anuncia unha “macrooferta” de emprego público. No que se refire á Administración Xeral anuncia que haberá 1.448 prazas de acceso libre, entre as que se atopan as de estabilización. E tamén 577 prazas para a funcionarización e 150 de promoción interna.

Tendo en conta que tanto a funcionarización como a promoción interna non contan para a taxa de reposición de efectivos, podemos dicir que esta oferta é insuficiente.

No DOG de hoxe día 21 de setembro publícanse varias resolucións coas listaxes de persoas admitidas e excluídas de diversos procesos selectivos para o ingreso, polo turno libre e promoción interna, na Xunta de Galiza.

As listaxes de persoas admitidas pódense consultar no web de Función Pública.

As persoas excluídas aparecen na respectiva resolución do DOG. Disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do 21/09/2018, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión. Na web de Función pública achegan unha nota informativa sobre as listas de admitidos e excuídos:

Por Orde do 4/7/2018, DOG do 13/07/2018, a Consellería de Facenda declara inhábil o mes de agosto para os efectos do cómputo de prazos de diversos procesos selectivos da Xunta de Galiza.

Acompañan a Orde dunha relación dos procesos selectivos afectados.

A Consellaría de Facenda ven de publicar hoxe unha orde no DOG para ampliar o prazo de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de veterinarios, en vinte días hábiles.

A Xunta de Galiza fai referencia a que "Diversas cuestións de carácter organizativo impiden o cumprimento do prazo". Esas cuestións non son outras que a ilegalidade cometida no nomeamento do anterior tribunal cualificador e que tivo que ser recorrido pola CIG para evitar que todo o proceso selectivo puidera quedar viciado dende o principio polas chapuzas deste goberno trapalleiro.

A cousa é dunha chapuza tal que Función Pública xa anunciara a data probábel de exame o pasado venres fixándoa para o día 20 de maio unha semana antes de que se publicara esta ampliación de prazo que agora fai. Isto é, a Xunta previu facer o exame un día que superaba o prazo establecido nas bases de convocatoria e, agora, fai a ampriación de prazo para que ese día cumpra os prazos establecidos pero unha semana despois de que se anunciara.

Agardemos que os continuos parches, chapuzas e remendos que acumula un proceso selectivo que aínda non realizou ningunha proba non remate como outros procesos selectivos da mesma escala no pasado. Fartámonos de avisalo e xa levan varias cafradas. A ver como continúa todo este culebrón...

A Xunta de Galiza ven de modificar a data de presentación de solitudes que quedará do seguinte xeito.

Para os procesos selectivos publicados en data 7 de marzo de 2018, corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1; corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2; corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2; corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos; corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas; corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística; corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información; corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica; corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola; e na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia; o prazo de presentación de solicitudes de participación abranguerá desde o día 8 de marzo ata o día 6 de abril de 2018, ambos incluídos.

Como xa comentamos a través dos mailings, despois de advertir erros nas bases dos procesos selectivos convocados e de informar a Función Pública, comentaronnos que farían varias correccións de erros.

Hoxe fan efectiva a corrección relativa aos Anexos I e II coas normas e temas da promoción interna ao corpo superior (subgrupo A1), xa que na convocatoria figuraban os do A2.

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Esperemos que nos próximos días publiquen no DOG as seguintes correccións:

  • Eliminación dun tema duplicado do corpo auxiliar (subgrupo C2) de promoción interna (Normativa discapacidade).
  • Corrección das titulacións nos corpos auxiliar (subgrupo C2) e administrativo (subgrupo C1) de libre e Promoción nterna: engadernse as equivalencias reguladas por unha Orde da Consellería de Educación, segundo o falado na Comisión de Persoal.

A Xunta de Galiza ven de modificar a composición do tribunal das oposición de veterinarias/os mediante unha orde no publicada no DOG do venres 9 de marzo.

A Xunta non recoñece que se equivoca nin cando lle plantexamos recursos ás súas chapuzas. Así podemos ver o cinismo que destila o executivo de Feijoo que fala de 'Por circunstancias sobrevidas modifícase a composición do dito tribunal cualificador' (sic).

O que oculta o Partido Popular é que esas 'circunstancias sobrevidas' non eran outras que a ilegalidade na composición do tribunal ao ter máis da metade dos seus membros pertencentes ao mesmo corpo ao que xulgan as probas, cousa que 'soamente' vulneraba cinco normas e algunha que outra xurisprudencia.

Tal cúmulo de irregularidades fixo que a CIG interpuxera un recurso de reposición o pasado 23 de febreiro e, casualidades da vida, cando se ía acabar o prazo de interposición de recurso, muda o tribunal e aduce esas 'circunstancias sobrevidas'.

Todo este proceso está a crear grande malestar entre o colectivo e opositores que miran con recelo o proceso selectivo polo que dende a CIG esiximos coñecer o estado e avances do tribunal (constituído o pasado 23 de febreiro) e que se fagan públicas as actas do mesmo xa que podería acontecer que se acometera xa a elaboración de preguntas do exame e estas estarían en coñecemento de persoas que non son membros do tribunal polo que terían que ser desbotadas por ser coñecidas por persoas que xa non están nel.

Do mesmo xeito esiximos tamén que Función Pública aclare se os cambios no tribunal van afectar á data prevista do proceso selectivo fixada para o día 22 de abril de 2018.