OPE, procesos selectivos

Un mes despois de que se publicasen as listas definitivas de persoas admitidas e excluidas nos procesos selectivos de promoción interna de corpos xerais, publicouse no DOG do 15/03/2016 a relación de persoas admitidas e excluidas para acceso libre.

Función Pública mantén que os exames de promoción interna serían en maio, e que os de libre quedarían para xuño.

No DOG do 7 de marzo publica a Orde pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V do persoal laboral fixo da Xunta de Galiza, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

As bases da convocatoria foron aprobadas na Comisión de Persoal coa abstención de CIG e CSIF, voto en contra de CCOO e favorable de UGT.

A CIG está conforme coa integración na Administración das persoas con discapacidade, pero rexeitamos que se salten o artigo 9 do Convenio Colectivo, ou que concentren toda a oferta de discapacitados intelectuais nunha única categoría profesional, algo que entra en conflito cos intereses das persoas que non van poder presentarse ás oposicións por non ter nin titulación nin discapacidade.

No DOG do 7/3/2016 publican a Oferta de Emprego Público da Xuntan de Galiza para o ano 2016.

Esta Oferta fora aprobada na Comisión de Persoal co voto en contra das catro organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral de Empregados Públicos (CIG, CCOO, UGT e CSIF), e implicou o acordo de suspensión do artigo 9.4 do V Convenio Colectivo (acordo rexeitado por CIG e co voto favorable de CCOO, UGT e CSIF).

Para a CIG, estamos ante unha oferta insuficiente, que non chega para cubrir as vacantes, cunha promoción interna insatisfactoria (e nula nalgúns casos).

No mesmo DOG publicaron tamén a oferta de emprego correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes e de persoal estatutario do SERGAS.

A Comisión de Persoal aprobou, co voto en contra das catro organizacións sindicais, o Decreto polo que se aproba a OEP correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración Xeral de Galiza para o ano 2016.

Aprobado tamén un acordo da Administración cos sindicatos (co voto favorable de CCOO, UGT e CSIF, e co voto en contra da CIG), que suspende no ano 2016 a acumulación das prazas que non se ocupen de promoción interna á oferta libre, pactado no artigo 9.4 do Convenio Colectivo.

A CIG rexeita a OEP por: 

  • Non contempla todas as vacantes existentes, tan só as vacantes xeradas no ano 2015, nunha porcentaxe do 100% para uns colectivos e do 50% para outros. Nalgúns colectivos non vai solucionar a alta temporalidade.
  • A promoción interna de funcionarios está limitada para os informáticos entre eles, e os corpos xerais entre eles, impedíndose a promoción entre diferentes corpos/escalas, como si ocorreu outros anos.
  • A promoción interna para persoal laboral é de pouco interese en canto ofrece básicamente postos dos grupos inferiores.
  • Quen aprobe a promoción interna terá que escoller destino (agás que ocupe actualmente un posto aberto ao grupo superior).
  • Non existe promoción interna en administración especial.
  • Toda a oferta de persoal subalterno está reservada para persoas con discapacidade intelectual, impedíndoselle por tanto, acceder a quen non teña esta condición. 

No DOG do 16/02/2016 publicáronse as listas definitivas de persoas admitidas e excluídas nos procesos selectivos de promoción interna de corpos xerais convocados no DOG do 18/06/2015.

Pasaron así sete meses dende a convocatoria que recolle prazas acumuladas de diferentes ofertas de emprego público (2009, 2011 e 2012).

Respecto dos tamarios, na Mesa Xeral do xoves 11 a CIG queixouse polos prazos. A resposta do Director Xeral de Función Pública foi que están pendentes de adaptación aos cambios lexislativos 22 temas e posto que a EGAP non o da resolto, acordaron que será a propia Función Pública quen se responsabilice de coordinalo. A maioría estarán publicados en febreiro, e todos en marzo.

Na data do día 11 de Febreiro ás 18:00 horas celebrouse unha xuntanza coa Conselleira de Medio Rural, María Angeles Vázquez Mejuto e asesores cos representantes das seguintes organizacións sindicais:CIG, CCOO, UGT e CSIF.

RELATORIO DE FEITOS:

Comezou falando a Conselleira sobre o posicionamento da propia conselleira ante o cambio da denominación da categoría a Bombeiro Forestal. Indica que tras recibir múltiples informes entende  razoábel e lóxico a petición de cambio de denominación de categoría a Bombeiro Forestal e que por parte da  consellería fará o informe favorábel necesario para a súa consecución, aínda que fai constar que a petición debe ser dirixida polos sindicatos a Función Pública.

O luns 8 de febreiro tivemos unha xuntanza co director xeral de función pública para tratar diversos asuntos. Referente á OEP-2016 subliñamos:

Criticamos que na xuntanza da semana pasada (mércores 3) nos negase a información cando ao día seguinte (xoves 4) xa estaban a soltalo na prensa. Di o DXFP que convocan o máximo que lles permite a lei de orzamentos do estado. Xa que logo, non van cubrir as necesidades mínimas (algúns colectivos, como incendios, teñen unha porcentaxe do 42% de temporais).

Despois de anos de destrución de emprego público e a substitución por empresas privadas nas que prima a procura de beneficio económico, a CIG demanda unha oferta coa totalidade das vacantes. Queremos promoción interna tamén para persoal laboral, e que estes procesos sexan separados dos procesos libres (temarios, probas e notas de corte diferenciados). Criticamos que concentren todas as prazas de discapacidade intelectual nun único colectivo.

Estes son os datos que nos facilitan:

Acabamos de coñecer, pola prensa, a OEP (Oferta de Emprego Público) para o ano 2016. O Partido Popular, fiel aos seus principios de utilizar as institucións en beneficio propio, volve a utilizar a Xunta de Galiza para os seus fins electorais.

A promesa electoral consta de 448 prazas para a súa OEP e faina, alí onde da réditos electorais: na prensa. Esa prensa hipersubencionada para vendernos como marabillosa a desastrosa xestión do executivo de Feijoo, esa prensa que utiliza os cartos públicos para impoñer unha visión neoliberalista dun mundo onde non se subsidien os servizos públicos, sanitarios ou sociais pero si os medios de comunicación, a banca ou a igrexa.

Esta Oferta de Emprego supón unha nova labazada para os empregados públicos que viron que durante os gobernos do Partido Popular se dilapidaban miles de postos de traballo na Administración.
Agora, en vésperas electorais, queren lavar a cara de cara a opinión pública. Pero as empregadas e empregados públicos sabemos ben que se se lle presentou a prensa antes que ás traballadoras e traballadores da Xunta é precisamente para obviar a opinión subxectiva e de servizo público que saben que lle iamos dar as empregadas/os da Xunta de Galiza.

Estes son os datos que mandaron publicar á prensa antes que ao DOG e antes da negociación coas organizacións sindicais:

Os sindicatos CIG, CCOO, UGT e CSIF diriximos escrito á EGAP o xoves 28 de xaneiro para que rematen e poñan a disposición de inmediato os temarios actualizados para os procesos selectivos de corpos xerais.

As estimacións de Función Pública para a realización dos primeiros exames correspondentes aos procesos selectivos pendentes de corpos xerais, tanto de acceso libre como de promoción interna, sitúase entre os meses de maio e xullo.

Do compromiso adquirido pola EGAP para a elaboración dos temarios que rexerán os distintos procesos, as organizacións sindicais entendemos que tanto a elaboración dos temarios como a actualización dos xa elaborados son de vital importancia para o conxunto de persoas interesadas en participar en ditos procesos selectivos.

Tendo en conta que estamos a tres meses do posíbel inicio dos primeiros exames, demandamos que por parte da EGAP rematen inmediatamente os traballos de elaboración e actualización dos temarios e se poñan a dispor do persoal interesado.

No DOG do luns 18/01/2016 publicouse a Resolución da Dirección Xeral da Función Pública pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos/as e excluidos/as aos procesos selectivos para o ingreso nos corpos superior (A1), de xestión (A2), administrativo (C1) e auxiliar (C2) de corpos xerais.

As persoas excluidas así como aquelas que non figuren en ningunha listaxe, poderás emendar no prazo de dez días hábiles a partir do martes 19.