OPE, procesos selectivos

Achéganos Función Pública a relación de prazas que se ofertarán para a elección de destino definitivo dos e das aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galiza, C1, escala de axentes facultativos ambientais, convocado pola Orde do 11 de outubro de 2013. Temos de prazo para enviar alegacións ata o venres 11 de setembro.

Descargar listado.

Atendendo o escrito da CIG remitido o 30 de xuño de 2015, Facenda publicou no DOG do 22/07/2015 correccións de erros para as convocatorias de C2-libre e C2-promoción interna, aclarando que a versión de LibreOffice esixida nas probas selectivas será a 4.2.4.2.

Tal e como a CIG sinalaba no dito escrito, o cambio realizouse porque non existe a versión de LibreOffice 4.2.4 que aparecía orixinalmente nas convocatorias, podendo dar lugar a equívocos nos aspirantes que participan neses procesos selectivos.

No apartado de temarios para o C2, a EGAP puxo para descarga esta versión 4.2.4.2 do LibreOffice.

 

Descargar o escrito dirixido pola CIG a Función Pública o 30/06/2015

Descargar o LibreOffice 4.2.4.2 para Windows do web da EGAP

Descargar o LibreOffice 4.2.4.2 para Mac e Linux do web de LibreOffice

A Dirección Xeral da Función Pública achéganos borrador do temario para o proceso selectivo do corpo de veterinarios e veterinarias, dándonos un prazo ata o xoves 2 de xullo para que presentemos as nosas alegacións. Podes enviarnos as túas consideracións ao correo institucional da CIG-Autonómica, en autonomica@cigadmon.gal.

A comunicación de Función Pública non especifica se o temario corresponde coa oferta do 2014 (6 prazas), do 2015 (47+1 de consolidación), ou ambas ofertas. Tampouco temos mais información que a manifestada polo Director de Función Pública fai un mes, que se limitaba a afirmar que "a programación" se aprobaría en xuño (algo xa incumprido), e que o primeiro exame non sería antes de abril do 2016. En canto haxa novas, informaremos.

Descargar borrador dos temarios.

No DOG do día 18/06/2015 publícanse as convocatorias dos procesos de promoción interna e acceso libre:

Ir ás convocatorias

O luns 15 aprobáronse na Comisión de Persoal as bases das convocatorias dos procesos selectivos dos grupos A1 e A2 da Oferta de Emprego Público (OEP) do ano 2013, e C1 e C2 da OEP do 2015, co voto en contra de todas as organizacións sindicais. Das alegacións presentadas só admitiron cambiar o tempo de realización das probas. Non admiten nin a exención de taxas, nin a acumulación con outras OEP's, nin a eliminación dos temas, nin a acumulación da promoción interna coas seguintes convocatorias, nin que os tribunais sexan por sorteo, nin a eliminación de probas, nin a participación das escalas, etc.

  OEP Prazas Acceso libre Promoción interna
A1 2013 15 11 4
A2 2013 10 7 3
C1 2015 20 20  
C2 2015 44 44  

Descargar bases aprobadas.

O martes 16 aprobáronse na Comisión de persoal as bases das convocatorias dos procesos selectivos dos grupos A1, A2, C1 e C2 co voto en contra de todas as organizacións sindicais.

A CIG denunciou o por qué do endurecemento das bases, e o papel que xoga un grupo de subdirectores/as xerais e xefes/as de servizo, constituídos en asociación e que velan por manter o seu status de casta e bloquear o acceso do resto dos empregados/as públicos/as, influíndo directamente nas políticas de persoal, por ser parte deles á vez os representantes da Administración nas negociacións.

O Director Xeral de Función Pública, despois de asumir persoalmente o actuar dos seus subordinados, ameazou ás organizacións sindicais presentes con emprender accións contra nós pola vía penal. Nun discurso lamentable falando de que nos anos 30 tamén houbo persecución de funcionarios (esquecemos lembralle a Alexandre Bóveda, funcionario de Facenda asasinado en Poio), trata de facer ver que isto é acoso aos "seus" funcionarios, cando do que se trata realmente é de denunciar que el e o conselleiro son os responsables de asumir unha política de persoal deseñada pola casta dos/as subdirectores/as "pata negra" e que perxudica a todos/as os funcionarios.

E que non é moralmente compatible ser Administración e ser á vez parte implicada en alegar procesos selectivos.

Por outra banda, as alegacións "secretas" deste lobby, non se van facer públicas, porque segundo informa o Director Xeral, "non forman parte do expediente".

Xuntamos os arquivos coas bases. As únicas modificacións que non se recollen no texto son as seguintes:

Proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1:

- Base II.1.2 Primeiro exercicio

O cuestionario recaerá sobre normas legais en lugar de sobre temas. A relación de normas será coincidente coa que constitúe o obxecto do segundo exercicio (caso práctico).

A Xunta pretende blindar os postos máis altos de persoal funcionario con xente de confianza ante un hipotético cambio de goberno. Tras a denuncia destas manobras por parte dos sindicatos, o Director Xeral de Función Pública ameazounos co exercicio de accións penais

As organizacións sindicais con representación na Administración Autonómica (CIG, CCOO, UGT e CSIF), alertamos das manobras que está a desenvolver a Xunta de Galicia nos procesos de Promoción Interna, para intentar blindar os postos máis altos do persoal funcionario, con xente da súa confianza, ante un hipotético cambio de Goberno.

Parece que detrás destas manobras da Xunta, está a Asociación de Funcionarios do Corpo Superior (AGRUPA), un “lobby” que naceu para defender os intereses dos seus membros e que conta cunha importante capacidade de influencia sobre Función Pública. Pero, lonxe de dedicarse só á defensa dos temas que lle competen como asociación, intenta suplantar, mediante contactos ou alegacións non oficiais, a representación lexítima dos sindicatos, condicionando un novo modelo de Promoción Interna en prexuízo dos dereitos á carreira administrativa dos funcionarios.

Esta actuación é especialmente grave, xa que, temos sospeitas fundadas de que integran este colectivo xefes de servizo e subdirectores da Dirección Xeral de Función Pública con capacidade de decisión en materia de provisión, selección de postos de traballo, o que compromete a imparcialidade e a independencia de actuación que debe caracterizar aos funcionarios públicos, así como a boa fe negocial. Función Pública pode estar incorrendo deste xeito nunha ilegalidade ao manter negociacións cunha asociación profesional e non coa lexítima representación dos traballadores da Xunta de Galicia (vulneración do dereito a negociación colectiva).

1. Existe unha asociación, a Asociación de Funcionarios do Corpo Superior (AgrupA), cuxo fin é a defensa dos intereses corporativos das persoas asociadas, cunha importante capacidade de influencia sobre función pública que estaría condicionando os procesos de promoción interna e outros que afectan a todo o persoal funcionario.

2. É un feito obxectivo tamén, porque está publicado no blog desta asociación, que esta ten presentado alegacións ao proceso de promoción interna e de acceso libre. Non publican o contido destas alegacións e descoñécese cales foron asumidas por Función Pública ao respecto ou en que medida están freando a asunción das demandas sindicais e da xente.

3. Existe a sospeita fundada de que cargos directivos de función pública, son membros desta asociación. Isto implicaría que:

- Sen prexuízo do dereito á libre asociación estaríase incumprindo de forma escandalosa a obriga do persoal directivo de función pública de ser imparcial nos asuntos que trata, pois actuaría condicionado polas demandas dos intereses da asociación á que pertencen e que non son precisamente a defensa de todo o persoal por igual.

Despois de que a Administración retirase as bases de promoción interna de corpos xerais (A1/A2/C1/C2) da votación na Comisión de Persoal do 5/6/2015, entregáronos uns novos textos, de data 9/6/2015. Temos de prazo ata o venres 12 para presentar novas alegacións.

A primeira vista (pendente de estudalo a fondo):

  • Quitan dun lado e meten no outro.
  • Pasar a data de "antes do 2 de novembro" a "antes do 2 de xaneiro" é dilatar máis o parto da burra.
  • No C2 non cambian nada.
  • No A1 cambian o primeiro exame e en vez de ser tipo test sobre leis e tipo test sobre temas.
  • O segundo en vez dun suposto práctico sobre temas e sobre leis.
  • E segue existindo un terceiro de desenvolver temas.

Descargar novos textos.

O luns 8 de xuño mantivemos unha reunión coa Administración sobre as bases das convocatorias de acceso libre de corpos xerais (A1 e A2 da OEP 2013, e C1 e C2 da OEP 2015). O martes 9 de xuño tivemos a Mesa Xeral de Negociación sobre este asunto. A Administración apenas moveu ficha e case non aceptan ningunha das nosas alegacións.

A quenda de promoción interna (subgrupos A1 e A2) desaparece de facto ao ser similar á de libre, e ademais as prazas que non se cubran, que supoñemos que serán todas, se acumularán as de libre. Tampouco deixan participar ao persoal das escalas. Non admiten reducción do temario nin de probas, nin que estas sexan obxectivas. Contámosche brevemente o que admiten e non admiten das nosas alegacións.

Non admiten: