OPE, procesos selectivos

O martes 9 estamos convocados a unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, na que se vai tratar as bases dos procesos selectivos de funcionarios/as de corpos xerais, acceso libre, A1 e A2 da OEP 2013, e C1 e C2 da OEP 2015.

Descargar.

O día 21 de maio as catro organizacións sindicais CIG, CCOO, UGT e CSIF, presentes na Mesa Xeral de Empregados Públicos e na Mesa Sectorial de Funcionarios/as da Xunta de Galicia manifestaron publicamente o seu rexeitamento ao novo modelo de promoción interna proposto pola Dirección Xeral de Función Pública, remitiron un escrito á Consellería de Facenda solicitando unha volta ao modelo utilizado nas últimas convocatorias e propuxeron a apertura dun proceso de negociación dun sistema de promoción interna real.

Así mesmo, as Xuntas de Persoal dos servizos periféricos e centrais da Xunta de Galicia, enviaron comunicados de apoio, expresando o seu rexeitamento co documento proposto pola Administración e requirindo a súa reformulación. 

O día 4 de xuño, despois da celebración do Consello da Xunta, os representantes das organizacións sindicais CIG, CCOO, UGT e CSIF, interpelaron ao Presidente a Xunta de Galicia para que atendera as propostas sindicais de negociar unha promoción interna real, partindo do modelo do ano 2008.

As Organizacións Sindicais CIG, CCOO, UGT e CSIF, presentes na Mesa Xeral de Empregados Públicos e na Mesa Sectorial de Funcionarios/as da Xunta de Galiza,

MANIFESTAN que,
Despois de cinco anos sen promoción interna do persoal funcionario da Xunta de Galiza, a Administración pretende convocar os procesos de promoción interna sen negociación previa.

Achegan uns borradores de convocatorias que se asimilan ás probas de acceso libre, cun número de prazas moi reducido.

Despois de cinco anos sen procesos de promoción interna, sumado isto a todos os recortes laborais e retributivos realizados polos gobernos galego e español, a carreira profesional e a promoción profesional dos empregados/as públicos/as vese gravemente danada.

A proposta deste goberno dun novo modelo de promoción interna, atenta gravemente contra o dereito dos empregados/as públicos/as á promoción profesional.

Ante a parálise nestes procesos e o enrocamento da Administración ao non querer admitir case nengunha das alegacións presentadas polas organizacións sindicais, o xoves 21 de maio, as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Empregados/as Públicos/as e na Mesa Sectorial de Funcionarios/as (CIG, CCOO, UGT e CSIF), presentamos un escrito por rexistro dirixido ao Conselleiro de Facenda e ao Presidente da Xunta para adopten medidas ao respecto.

No escrito salientamos que despois de cinco anos sen procesos de promoción interna, sumado isto a todos os recortes laborais e retributivos realizados polos gobernos galego e español, a carreira profesional e a promoción profesional dos empregados/as públicos/as vese gravemente danada.

Aprobadas na Comisión de Persoal do 18/05/2015 as bases dos procesos selectivos da Escala Superior de Finanzas (A1), correspondente á OEP do 2012, e da Escala Técnica de Finanzas (A2), correspondente á OEP do 2013.

O afán negociador das persoas responsábeis da Administración demóstranolo que convocaron a Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, e a Comisión de Persoal, cun intervalo de media hora para tratar por dúas veces os mesmos documentos, sen cambios, sen mediar tempo para reconsiderar as alegacións.

A CIG alegou que as convocatorias dos proceso selectivos de Finanzas contemplasen un aumento do 50% das prazas de promoción interna, que se establecese unha nota de corte na convocatoria, para que non ocorra como en convocatorias anteriores onde deixaron desertas prazas, que a convocatoria contemple o sistema de concurso-oposición para as prazas de libre, que a EGAP elabore a totalidade do temario, que polo menos unha das probas se realice integramente en galego, que non se nomeen tribunais politizados, que se contemple unha reducción do temario, que se fixe tamén unha data orientativa para o primeiro exame, entre outras.

O único que acepta a Administración e fixar unha data orientativa pero aberta, que fixa en que o primeiro exame non se realizará antes do 1 de novembro.

Descargar bases aprobadas.

Segundo o Director Xeral da Función Pública, teñen intención de convocar entre maio e xuño os procesos selectivos seguintes: promoción interna de corpos xerais, libre de corpos xerais A1/A2/C1/C2, e escala superior e técnica de finanzas.

Promoción interna corpos xerais

Achéganos Función Pública uns borradores, posteriores á Mesa Xeral (21/11/2014), e previos á Comisión de Persoal. Afirman que esta proposta contén cambios (redución de temas, aumento de tempos para informática, non hababerá lectura pública). Aseguran que non é unha proposta pechada e aceptan novas alegacións, pero sempre e cando esas alegacións versen sobre o modelo que ofrecen, que é innegociable. Descargar borredores.

Libre de corpos xerais

Segundo Función Pública, o luns 11 achegaranos o primeiro borrador das bases dos procesos selectivos de acceso libre para corpos xerais, A1 e A2 da OEP do 2014, e C1 e C2 da OEP do 2015.

Descargar borradores.

Finanzas

Tan só sabemos que teñen interese en sacalo xa. Descargar borradores.

"Cumprimos o compromiso de trasladar a incipiente mellora económica ao ámbito do emprego público". "Por tanto, comezamos a devolver o esforzo que os empregados públicos teñen feito ao longo destos últimos anos"

Desfachatez, cinismo, hipocresía. Calquera destes adxectivos é acaído para calificar o esperpento de declaracións que o presidente Feijóo fixo na rolda de prensa posterior á aprobación no Consello da Xunta do xoves 5 de marzo da Oferta Pública de Emprego 2015. Segundo se desprende da súa nota, ao presidente Feijoo só lle faltaron os gaiteiros e botar uns foguetes para celebrar por todo o alto a aprobación de 373 prazas da oferta de emprego para o ano 2015.

Enchéuselle a boca para gabarse de que estas 373 prazas son sete veces máis que as do ano anterior pero as súas contas non dan coas nosas e aos datos nos remitimos. Por poñer un exemplo, no ano 2014 a consellería de Vicepresidencia amortizou 133 postos de traballo e actualmente temos enriba da mesa dúas propostas de amortizacións de postos de traballo nas consellarías de Medio Rural e do Mar (130 postos) e na CMATI (91 postos), o que fan un total de 354 postos amortizados só nestas tres consellerías. Se a estes números lle engadimos o resto de prazas amortizadas no ano pasado sobrepasamos por moito as prazas desta OPE 2015.

O balance é negativo para os servizos públicos e para o conxunto das empregadas e empregados públicos. A CIG no seu momento votou en contra de todas estas amortizacións e tamén votou en contra desta oferta de emprego na Comisión de Persoal porque non tiñamos nin tan sequera os números das prazas de cada corpo/escala/categoría nin se nos permite formar parte dos tribunais para vixiar os procesos selectivos, nin aceptan discutir a forma de acceso, nin nada.

Despois de sair nos medios anunciando unha Oferta de Emprego para reforzar os órganos especializados da Administración e da Axencia Tributaria de Galiza, atopámonos cunha anoréxica OEP onde só ofertan 53 prazas.

Hai que lembrar que a OEP 2013 foi de 47 prazas, co que anunciar a do 2014 a bombo e platillo como unha "OEP para reforzar",  é unha tomadura de cabelo.

Tendo en conta ademais, que o continxente de empregados/as públicos (excluídos docentes e persoal sanitario) somos ao redor de 20.000 persoas, a OEP 2014 representa un 0.25% do total de prazas da Xunta, o que nos da mostra da dimensión descomunal desta macrooferta. En definitiva, que aínda que permanecésemos todos/as vivos/as e sen xubilarnos/as, necesitaríamos uns 400 anos para repoñer o total de prazas da Xunta.

Non temos a seguridade tampouco de que vaia a executarse. Sabemos das mentiras deste goberno e da Dirección Xeral de Función Pública. Temos prazas sen convocar, especialmente de Promoción Interna, dende a OEP do 2008. É o caso da Escala de Veterinarios onde se "esqueceron" das 47 prazas de dita escala que figuraban nesa Oferta e agora convocan só 7 novas.

Xa está ben de xogar coas expectativas dos/as empregados/as públicos/as e de milleiros de persoas paradas que preparamos oposicións que logo nunca se executan.

Cando o venres 21 de novembro discutimos na Mesa Xeral os borradores das bases de promoción interna de funcionarios de corpos xerais, produciuse unha situación curiosa protagonizada polo director xeral de función pública: reprendeunos por abandonar a negociación, pola falta de concreción das nosas alegacións e vendeunos a xenerosidade que teñen por negociar sen ter obriga de facelo.

Reprendendo aos sindicatos

O máximo responsábel de estarmos cinco anos sen promoción interna, quere atribuirlle o retraso ás organizacións sindicais. Cinco anos facendo o don Tancredo e agora córrelle presa e abronca aos representantes dos funcionarios e funcionarias por levantarnos da xuntanza anterior (1/8/2014).

A primeira xuntanza fora o 4/7/2014, cuns textos inaceptábeis; a CIG presentou as súas alegacións escritas dez días despois, con data 14/7/2014; a segunda xuntanza fora o 1/8/2014, cuns textos non menos inaceptábeis que os primeiros e con Función Pública disposta a falar de pouco máis que de onde escribir os puntos e as comas nas bases, sen entrar a discutir o fondo, o que motivou que nesa xuntanza, o 1 de agosto, nos negásemos a ser monicreques e marchamos.