Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120209.Vigo.3.jpg
  • 20120214.Lugo.1.jpg
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Martes, 06 Agosto 2019

Compensacións de domingos ou como darlle a razón á CIG

Nestes días aparece un informa de un sindicato da vergoña, de eses que asinaron un acordo de traballo coa Xunta do PP para eliminar calquera dereito do persoal laboral, eliminando o concurso de traslados, as oposicións por concurso-oposición, a promoción interna, etc... onde se fai unha proposta de compensación dos hararios para o persoal a quendas.

A proposta, en resumo é:

  • 75% compensación por traballo en domingos e festivos
  • Traballar como máximo a metade dos domingos e festivos
  • O ...

Martes, 30 Xullo 2019

Novo pau á Xunta pola concesión arbitraria das comisións de servizo

Nas comisións de servizo non abonda con que a persoa adxudicataria cumpra os requisitos de idoneidade, senón que, cando sexan varias as persoas solicitantes, é necesario que se exterioricen as razóns polas que se elixe a unha das persoas peticionarias e se lles notifique a todas elas a decisión final para darlle posibilidade de impugnación. Iso vén a decirlle á Xunta de Galiza, por segunda vez, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

A nova sentenza do TSXG 341/2019, do 3 de xullo, ...


Martes, 30 Xullo 2019

A CIG solicítalle ao director territorial da Inspección que faga cumprir á Xunta os requirimentos en materia de seguridade

Medio Rural acumula varios incumprimentos polas eivas no servizo de incendios forestais.

A CIG-Autonómica reuniuse o martes 30 de xullo na Coruña co director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social (INTSS) de Galiza para solicitarlle que a Xunta de Galiza cumpra cos requirimentos realizados pola propia Inspección en materia de seguridade laboral. 

Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza acumula incumprimentos dos requirimentos da Inspección de Traballo en materia de ...


Martes, 30 Xullo 2019

Promoción interna ao C2: xa van 3 convocatorias deixando prazas desertas

56 aprobados para 97 prazas ofertadas. Dos dous procesos anteriores, no convocado no 2009 só se cubriron 89 das 158 prazas ofertadas e no do 2015 131 das 139.

Está claro que a Xunta non quere promoción interna: tres procesos en 10 anos e a metade das prazas sen cubrir. Unha promoción concebida como se fosen exames de acceso libre fronte á que fan outras Administracións onde se valora e forma ao seu persoal funcionario. Vergoña


Luns, 22 Xullo 2019

Carreira profesional: o 29 de xullo remata o prazo de solicitude

O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a ...


A CIG valora o acordo acadado positivamente pero como todo acordo, imaxinamos que non contentará a todo o colectivo, aínda así detallaremos o que ven a recoller o texto que foi aprobado na Comisión de Persoal do 5 de Setembro, acordo baixo o noso parecer como histórico para todo o colectivo do SPDCIF:

Primeiro.- Establece para o colectivo a realidade da súa auténtica profesión. A CIG dende o principio apostou por un servizo profesional público é único e con este acordo entendemos que se apuntala de forma clara a profesionalización do dispositivo, polo tanto somos partidarios de que a consecución da categoría de bombeiro forestal é fundamental.

Dende este sindicato iniciáronse os procedementos do recoñecemento da categoría de bombeiro forestal coa sinatura do V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galiza, onde dende o ano 2008 se fixaban dous puntos fundamentais; o cambio de denominación da categoría a bombeiro forestal e a consideración do SPDCIF como un Servizo de Emerxencias.

No ano 2014 iníciase o estudo da elaboración de Proposicións Non de Leis (PNL`s) para acadar o apoio parlamentar para o cambio da denominación da categoría e os correspondentes dereitos que conleva. Este traballo elabórase non só dende a Galiza senón que tamén se leva o traballo conxunto coa plataforma PASBF para presentar o mesmo tipo de PNL no conxunto do estado.

A CIG leva a primeira PNL en Febreiro de 2015 ao Parlamento Galego, obtendo o apoio da oposición e o voto contrario do PP. Volvemos levalo de novo en Outubro de 2015 e o PP volve a votar encontra. Como anécdota, dicer que o Partido Popular noutras comunidades autonómas votaron a favor do recoñecemento da categoría de bombeiro forestal, argumentando o recollido no R.D. 1591/2010, do 26 de Novembro, pola que se aproba a Clasificación Nacional de Ocupacións (CNO – 2011), mentres eiquí todo o contrario. Seica na nosa Galiza non coñecían o R.D. 1591/2010!!!

Ante a negativa do PP, seguímolo intentando polas vías que temos, denuncia a Inspeción de Traballo, a Seguridade Social, e a un larguísimo etc...

A CIG entende que se establece un diálogo diferente coa administración, cando se produce o troco de conselleira, iniciándose unha negociación con tódolos sindicatos dunha forma moito mais aberta, rematando o proceso despois dunha larga e dura negociación.

A obtención da categoría de bombeiro forestal entendemos que abre o camiño ao recoñecemento do traballo que desenvolvemos durante todo o ano, ás enfermidades profesionais e a aplicación dos coeficientes redutores de xubilación aos traballadores que actúan directamente na extinción do lume. Temos que facer un engadido, xa que quedan fóra, de momento, do recoñecemento da categoría os Técnicos de brigadas helitransportadas. Aínda que tódalas OOSS solicitamos a súa inclusión non foi posíbel. A CIG requeriuno por escrito ata o derradeiro momento.

Tamen existe un colectivo concreto que pode non interpretar este acordo como unha mellora, o persoal de traballadores de 3 meses, que sen ningunha dúbida é o colectivo coas peores condicións laborais. Dende a CIG, baseándonos nas novas competencias do SPDCIF, que veñen recollidas na nova Lei de Proteción Civil do Estado Español, levamos ao Parlamento Galego o 30 de Maio de 2016 unha PNL para o incremento de traballo de 3 a 9 meses, baseándonos nas novas unidades de competencia do dispositivo. Obtendo o apoio de novo de toda a oposición e a promesa de estudalo polo PP.

Segundo.- Establécese unha segunda actividade recollida no V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galiza, a cal afectará a traballadores que teñan cumpridos os  60 anos, os cales poderán acollerse a ela de forma voluntaria. Éste punto do acordo é fundamental para reducir o risco potencial que estes traballadores poden sufrir ao estar en primeira liña de lume, estendéndose a segunda actividade á totalidade do ano para o 2018.

Este punto ten unha vantaxe adicional, e moi importante, xa que non só diminúe as situacións de risco para a saúde dos compañeiros de 60 anos, senón que serán sustituidos por compañeiros que se atopan no Decreto de lista 37/2006, fixando de novo, novos postos de traballo no SPDCIF.

Terceiro.- Funcionarización. Aínda que non foi unha cuestión plantexada polo conxunto das organizacións sindicais mediante os diferentes comunicados, Función Pública recolleuna nas súas propostas. O proceso de funcionarización deberá comenzar, dacordo co texto aprobado na Comisión de Persoal a partires do 2017, afectando a todas as categorías do SPDCIF. Deberá aprobarse unha Lei no Parlamento Galego, onde se recolla tal funcionarización, e a creación das diferentes escalas do persoal (categorias), coa súa denominación, especialidades e funcións. Somos conscientes que esta negociación vai ser un proceso no tempo, aínda que pola CIG faremos o posíbel para que se materialize canto antes. O persoal laboral fixo discontínuo de 9 meses, dacordo coas manifestacións realizadas pola Secretaría Xeral Técnica verá incrementado o tempo de traballo ata chegar aos 12 meses para a súa incorporación ao corpo de funcionarios.

Cuarto.- Redución taxa temporalidade. Conqueriuse, con moito esforzo, que a Consellería de Facenda oferte da totalidade da Oferta de Emprego Público (OEP) dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020, un 20 % como mínimo (prazas vacantes) para o SPDCIF, desta volta, para paliar a brutal temporalidade existente no noso servizo. Dado a eventualidade no emprego público coa que contan tódalas consellerías da Xunta de Galicia, entendemos dende a CIG un importantísimo avance para rematar coa precariedade no SPDCIF.

En definitiva, co acordo que se asinará nuns días, a CIG recoñece a mellora nas condicións laborais do persoal do SPDCIF, melloras que se foron reivindicando no tempo. Sabemos que quedaron eivas, e algunhas delas importantes de cara á estabilidade laboral do persoal. Isto non remata eiquí, continúa a negociación, ésta vai ser longa no tempo; non cesaremos nas nosas pretensións de que todo o persoal do SPDCIF poida desfrutar das mellores condicións laborais.