Informa o DXFP:

 • Que en paralelo á negociación deste decreto irá un proxecto de lei de creación/modificación de escalas. Polos prazos que se moven, ben podería tratarse da Lei de acompañamento aos orzamentos que todos os anos se aproba a finais de ano, e que utilizan habitualmente para este tipo de modificacións.
 • Aceptaron gran parte das alegacións que recibiron á batería de preguntas. A semana que ven publicarán algún grupo, e a seguinte o resto.
 • Publicarán no web as dúbidas máis xerais que está a formu o persoal laboral sobre a funcionarización.
 • Foron á funcionarización máis ampla posíbel. Aínda queda algunha categoría que podería incluírse.
 • Como norma xeral, non van facer elevación de grupo, agás casos en que xa estea pactado ou haxa norma que lles obrigue.
 • Sen titulación non se entra na escala. Dispostos a abrir procesos de formación.
 • Están a traballar xa en dúas RPTs. Tentarán ter rematada a de Política Social entre este mes e o seguinte coa funcionarización dos postos, cos niveis e complementos de cada un deles.
 • Nas vindeiras semanas terán preparada a negociación das convocatorias da oferta do ano 2018. E nesas negociacións irán tamén os complementos e niveis.
 • O Decreto non fala de máis convocatorias de funcionarización, porque non o contemplan as leis como si o permite o estatuto do persoal sanitario no caso do Sergas. Segundo evolucione o asunto, verán como actuar no futuro.
 • Cuestión de inconstitucionalidade presentada polo Estado: di que teñen que facerlle entender ao goberno do Estado que se trata de retribucións complementarias e non básicas (refírese ao complemento de funcionarización, de carreira, de segunda actividade dos axentes e dos funcionarios en prácticas). Xa comezaron os contactos preliminares, e dánse un prazo de 6 meses para resolvelo.
 • A funcionarización do persoal do artigo 45.b) da LOFAXGA (entes instrumentais) producirase logo da súa integración como persoal laboral fixo da Xunta (para tal efecto engadiron unha disposición adicional segunda no decreto).