Outras informacións e conflitos xerais

A primeiros do 2008, a CIG comezou os primeiros movementos para a posta en marcha dun novo web. Eses primeiros movementos consistiron en solicitar dos responsabeis políticos a apertura do noso dominio á rede corporativa da administración galega, de xeito que todos os traballadores e traballadoras con acceso á intranet, tivesen tamén a posibilidade de acceder aos contidos sindicais que lles ofrecía a CIG. Porén, petamos coa cobardía do secretario xeral da Consellaría de Presidencia quen non aceptou a nosa pretensión excusandose en que non ían abrir a porta a un sitio no que os íamos poñer a parir.

Manuel Gallardo Canitrot, Secretario Nacional da CIG-Autonómica, con enderezo a efectos de notificacións no local sindical da CIG-Autonómica en San Caetano, soto da Consellaría de Educación, comunica o seguinte:

Ante a noticia aparecida hoxe no seu xornal nas que se acusa de acoso por parte da CIG a un representante do noso sindicato na Xunta de Persoal por mor das suas declaracións en relación co proceso selectivo do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar , quero aclarar o seguinte:

Un diario con tiraxe para todo o Estado advirte de que en Galiza hai nenos que “ya no saben contar de 1 a 10 en castellano” debido ás políticas de “inmersión lingüística” da Xunta. Di tamén que “el español recibe peor trato que el inglés en Cataluña, País Vasco y Galicia” e non teñen dúbida en afirmar que “estos alumnos tendrán más dificultades para expresarse en español que en inglés, catalán, vascuence o gallego”.

Remata o 2008, e a estas alturas xa é imposibel que a Directora Xeral de Función Pública dea cumprimento a algúns dos seus compromisos:

  • Concurso de traslados de corpos escalas e especiais: era para despois do concurso de traslados de xerais.
  • Concurso de traslados de persoal laboral.
  • Promoción interna de corpos xerais.
  • Novo concurso de traslados de corpos xerais.
A ver se no 2009 mudan as cousas.

Na, probablemente, derradeira Mesa Xeral de Empregados Públicos que se celebrará o vindeiro día 18, a Consellaría da Presidencia na súa proposta de modificación de relación de postos de traballo remitida hoxe ás centrais sindicais con representación na mesma, presenta a amortización de 83 postos de traballo, 55 deles con traballadores/as en activo que pasarán a engordar as listas de desemprego deste país.

A Xunta de Persoal dos servizos periféricos da Xunta de Galiza en Pontevedra xuntase en pleno o mercores 10 de decembro en Vigo, co seguinte orde do día:

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
2.- Situación legal dos edificios admvos. de Vigo e Pontevedra.
3.- Xubilación anticipada na Xunta de Galicia.
4.- Asuntos pendentes: xuntanza con Vicepresidencia, queixas sobre mantenemento no edificio admvo. dentro dos horarios de traballo.
5.- Servizo médico no edificio admvo. de Vigo.
6.- Varios.