Outras informacións e conflitos xerais

O centro de atención a persoas maiores de Taboadela xestionado pola Administración Pública, tivo que pechar o centro de día, na tarde do xoves 26 de Xullo, debido a falta de persoal. En concreto, adiantou o horario de peche en catro horas, facéndoo de xeito drástico ás 15:00 por non ter persoal, cando o horario de peche é das 19:00 horas. Esta situación acontece por non substituir de xeito sistemático ao persoal que está a desfrutar das súas vacacións ou permisos.

Despois de levar dende o inicio do verán cunha sobrecarga de traballo importante debido á ausencia da cobertura tanto de vacacións como doutro tipo de permisos, os traballadores e traballadoras co apoio da dirección do centro decidiron esta drástica medida xa que é inviable unha boa atención os usuarios con semellante mingua do persoal.

Dende a CIG levamos esixindo o Consorcio Galego da Igualdade e Benestar dende fai tempo a apertura das listas de contratación para a cobertura temporal de postos e así poder subsanar esta situación anómala, tanto para o persoal no correcto desempeño das súas funcións, como para que as persoas usuarias teñan a axeitada atención. Non se entende como se poden dar estas circunstancias xa que este persoal ten pedidas as súas vacacións en tempo e forma dende finais de marzo.

A CIG e os traballadores esiximos que de forma inmediata se cubra esta falta de persoal pra que o centro poida abrir as súas portas como de costume e poder disfrutar os usuarios/as a atención que merecen.

Denuncian os mínimos no Xulgado e interpelan a organizacións políticas e sociais para sumar forzas

Axentes forestais e medio ambientais secundaron masivamente as dúas primeiras xornadas de paro convocadas por CIG e UGT para o 25 e 26 de xullo en toda Galiza. O xoves 26 manifestábanse ademais polas rúas de Compostela, desde a Dirección Xeral de Montes (San Lázaro) até San Caetano, para demandar unha negociación real. Xunto a isto os sindicatos presentamos denuncia pola imposición duns servizos mínimos abusivos e remitimos un escrito ás organizacións políticas e sociais en demanda do seu apoio. A Administración –á que as e os manifestantes pedían a viva voz “sentidiño”- non deu sinais de vida nestes días polo que, de momento, todo parece indicar que a folga se converterá en indefinida a partir do día 1 de agosto.

No escrito, as organizacións convocantes dos paros, CIG e UGT, explicamos que a consellaría de Medio Rural xunto coa de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Dirección Xeral de Función Pública presentaron unha proposta abusiva para a reordenación das condicións de traballo do persoal funcionario das escalas de axentes ambientais e forestais da Galiza.

O luns 23 ás 13:11 h, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio convocou unha xuntanza para o vindeiro xoves día 26 ás 10:00hs, mediante correo electrónico do xefe de Servizo de Xestión de Recursos Humanos da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio con motivo de análise dos cadros de quendas do persoal da Escala de Axentes Facultativos Medioambientais, de dita Consellería.

As organizacións sindicais CIG e UGT respondemos a dita convocatoria ás 11:00 h da mañá do martes 24, considerando que unha vez convocada a folga de Axentes Facultativos Medioambientais e Forestais na que entre outros puntos se reivindica o uso abusivo de quendas que impiden a conciliación familiar e laboral do colectivo, carece de sentido a reunión tal e como está programada, debendo ser convocado o Comité de Folga para a dita negociación.

No novo texto do acordo de mellora, tal e como vimos contando, a Administración e os sindicatos que asinaron o anterior vense obrigados a introducir melloras estéticas de cara a vendelo ao persoal despois de que dende a CIG destaparamos que se estaba a argallar un novo acordo onde non se recollía ningunha mellora máis que a ridícula suba pactada en Madrid (outra vez por debaixo do IPC).

XORNADA DE TRABALLO

Se no acordo de Madrid perdeuse a oportunidade de establecer a xornada universal de 35 horas semanais, quedando simplemente nunha remisión a que cada Administración puidese facelo, no novo texto do acordo galego en vez de establecela con carácter xeral, a Xunta dedícase a marear a perdiz: “presentarán propostas...”, “reuniran á comisión de seguimento...”, “oirán aos membros da comisión...”, “elevarán á Mesa Xeral...”; en definitiva ... a parte contratante da primeira parte non resolve e simplemente anuncia a posibilidade de xornadas anuais inferiores para persoal con quendas ou xornadas nocturnas, que si ben é algo necesario isto é rirse na cara dos asinantes do Acordo de Madrid. Pero as consecuencias pagámolas todas as persoas empregadas públicas.

O texto do Acordo di:

CIG e UGT veñen de denunciar os servizos mínimos abusivos decretados pola Xunta de cara á folga de Axentes Forestais e Medio Ambientais convocada para os vindeiros días 25 e 26 de xullo, que será indefinida a partir do 1 de agosto se non se avanza nas negociacións. Así se lle comunicou este xoves na xuntanza celebrada con Función Pública e as Consellerías de Medio Rural e Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, para “negociar” estes servizos mínimos.

CIG e UGT aseguran que a postura da Administración “é inamovible, sen valorar as propostas da parte social, marcando uns servizos mínimos abusivos, do 100% do cadro de persoal en Medio Rural, sen ter en conta as previsións metereolóxicas benignas, que fan prever unha xornada libre de incendios pola situación climatolóxica”.

Pola contra subliñamos que os servizos mínimos que fixan para Medio Ambiente, son inferiores ao 20% o que, ao noso entender, pon de manifesto a diferenza de trato entre as dúas Consellerías para co traballo dos axentes forestais e medio ambientais. A Administración amosa unha actitude claramente discriminatoria, pretendendo que se realicen as mesmas funcións que con todo o cadro de persoal en activo, poñendo en risco a integridade e seguridade dos traballadores e traballadoras na realización das súas funcións, ao quedar un só axente por distrito.

Esta folga está convocada pola pretensión da Administración de empeorar as condicións laborais e salariais dos Axentes, en canto a quendas de traballo, descansos e as súas compensacións.

Xa se poden consultar os resultados das probas físicas e de agudeza visual 2018 para o persoal do Spdcif.

Pódese consultar na páxina web da Consellería do Medio Rural: http://mediorural.xunta.gal/ (NO APARTADO DE AVISOS-FORESTAL) ou na seguinte ligazón

Mediante escrito ao efecto CIG e UGT vimos de preavisar no día de hoxe a convocatoria dunha folga coas seguintes características:

1. A convocatoria da folga realízase por acordo de dúas organizacións sindicais, logo de varias asambleas e mobilizacións dos axentes medioambientais e forestais, CIG e UGT, con ámbito na Mesa Xeral de Empregados Públicos da Administración Autonómica de Galiza.

2. A folga comezará o día 25 ata o 27 de xullo, ás 08 horas, e, a partir do 1 de agosto, ás 00hs terá unha duración indefinida, afectando á escala de axentes forestais/facultativos medioambientais, funcionarios e funcionarias ao servizo da Administración Autonómica galega.

Convocadas as organizacións sindicais pola subdirección coa seguinte convocatoria na orde do día: "Configuración das escalas do Spdcif e desenvolvemento dos procesos de adaptación necesarios para a provisión dos postos mediante persoal funcionario".

DE TODO O QUE PROPOÑÍA NA ORDE DO DÍA, DENDE A SUBDIRECCIÓN SO SE LEVABA PREPARADO ISO, O TÍTULO DA ORDE DO DÍA.

Abre a reunión o subdirector de persoal presentando esta a modo de declaración de intencións, onde logo de non aportar ningunha novidade sobre o proceso convida as organizacións a que expoñan o seu parecer sobre o proceso. Dende a CIG amosamos a nosa queixa polo sinsentido desta maneira de facer.

O CIG presentou por rexistro escrito dirixido a Función Pública solicitando a convocatoria urxente da Comisión de seguimento do Acordo de Integración. O motivo son os reiterados incumprimentos por parte da Administración na aplicación do Acordo asinado no mes de febreiro de 2017, especialmente no referido a Listas de substitución e RPT.

O propio Acordo prevía expresamente que no prazo de 3 meses se procedería a incorporación no Rexistro Central de Función Pública da Relación de postos de Traballo do Consorcio así como que se procedería a abrir un prazo extraordinario para a apertura de listas e realizar as contratacións a través do Decreto 37/2006.

Estes incumprimentos reiterados, e a distorsión continua na aplicación dos beneficios do Convenio en canto a horarios, permisos e cursos leváronnos a considerar que se en 15 días non se convoca a Comisión daremos por morto o Acordo e solicitaremos a mediación/arbitraxe prevista na Lei 2/2015 do Emprego Público de Galiza.

  • A CIG presenta unha proposta alternativa e pide sentar a negociar melloras reais.
  • Considera que se debe superar o dito acordo (ver anexo) e falar dunha modernización da Administración galega que sitúe á mesma e ás súas persoas empregadas públicas no século XXI.

A Xunta de Galiza vén de presentar un borrador de acordo de mellora de emprego para impor a suba pactada por CCOO, UGT e CSIF en Madrid do 1,5% + 0,25 a partires de xullo.

Isto a pesares de que o IPC interanual está no mes de xuño no 2,3%, e de que os sindicatos asinantes acaban de acordar co goberno e a patronal que no sector privado a suba mínima sexa de entre o 2%.