Outras informacións e conflitos xerais

Facendo unha declaración de intencións en toda regra, a recentemente nomeada conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez quixo homenaxear o Día Internacional dos Maiores e non tivo mellor ocorrencia que facelo visitando o luns 1 de outubro a residencia de maiores privada DomusVi, en Ribeira.

DomusVi é unha das 163 residencias de anciáns e de atención diúrna pertencentes a un grupo internacional, segundo din no seu web, “a maior rede de centros e servizos de atención ás persoas”.

A conselleira ten todo o dereito a visitar o que considere, pero por se o esqueceu, lembrámoslle que a consellería que dirixe dispón dunha rede pública de residencias de maiores e ben puido comezar as súas visitas por facelo a un centro de xestión pública.

Así, de paso, podería coñecer de primeira man as carencias en materia de persoal e medios así como os excesos que se producen nos seus centros.

Ai Fabiola, Fabiola, que mal comezas..!

A Xunta de Galiza preséntanos unha nova proposta case sen variación respecto as anteriores, unicamente cun pequeno trasvase da masa salarial da produtividade ao complemento específico (60 €/mes en 3 anos), como consecuencia das medidas de presión exercidas polo persoal afectado, en folga indefinida convocada por CIG e UGT, dende o 1 de agosto. Porén a dirección xeral de Función Pública e as consellerías non atenden ás propostas de acción social e mellora do servizo e seguen intentando paliar a falla de persoal con “mobilidade funcional” entre consellerías.

Dende a CIG voltamos a esixir a negociación destas condicións de traballo con multitude de propostas no documento de alegacións, para o que compre:

  • Posibilitar a conciliación persoal, familiar e laboral coa flexibilización horaria.
  • Instar o estudo para a aplicación dos coeficientes redutores para a xubilación.
  • Limitar a mobilidade funcional que evite o desmantelamento efectivo do servizo de conservación e minimice a vinculación entre incendios e retribución extraordinaria (produtividade) coa creación de persoal mercenario ao servizo da extinción. Dignificar todas as tarefas que se realizan sen prexuízos, moitas cunha esixencia física ou estres equiparable a dirección técnica de extinción (DTE).
  • Atender as propostas organizativas nas adaptacións por razón de saúde.
  • Regular no acordo a segunda actividade.
  • Aumentar o cadro de persoal nas que como mínimo deben vir na RPT as prazas comprometidas polo Presidente da Xunta no Parlamento de Galiza e as BIIF.
  • Continuar co proceso acordado para o grupo B, axentes técnicos en xestión ambiental.
  • Revisar os protocolos de vixilancia da saúde aplicados e traballar nun catálogo de enfermidades profesionais.

CONTIGO E COA CIG, A LOITA CONTINÚA!!

Ante a falta de resposta por parte de Función Pública ao noso escrito do mes de xuño de convocatoria urxente da Comisión de Seguimento do Acordo de Integración para desbloquear os continuos incumprimentos ao respecto das listas de contratación e da implementación da RPT, a CIG solicitou a Mediación do AGA (Acordo sobre solución extraxudicial de conflitos colectivos de traballo) prevista no Acordo. A ver se neste caso son capaces de cumprir có que está escrito.

O acontecido neste verán coas substitucións das vacacións nos centros de maiores e a cobertura nos novos centros é un síntoma claro da extrema necesidade de contar cunhas listas de substitucións transparentes, abertas e áxiles; que o Director Xeral da Función Pública cumpra co seu compromiso de integración nas Listas de substitución da Xunta de Galiza xa.

O inmobilismo e a chapuza seguen a imperar no funcionamento diario do Consorcio; como traballadores/as necesitamos que dunha vez por todas se solucione a situación continua de precariedade e seguridade xurídica que levamos padecendo dende a creación do Consorcio e que a sinatura do Acordo pretendía solucionar.

Agardamos que unha persoa allea sexa capaz de arbitrar o cumprimento do Acordo asinado, e se isto non é así, daremos por roto o acordo por incumprimento da Administración e non permitiremos que Función Pública e o Xerente se burle das/os traballadoras/es do consorcio. Polo que pedimos o seu cese ou dimisión inmediata ante esta situación.

O acordo polo que se rexen as condicións de traballo do persoal técnico vinculado ao Servizo de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais entrou en vigor fai dez anos e aínda que está prorrogado tacitamente, non se actualizou desde a súa sinatura, o que provoca un desfase considerable entre as condicións de traballo e as circunstancias legais e económicas do momento actual. Ante esta situación, o pasado 03/05/2018 as catro organizacións sindicais presentamos conxuntamente ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural unha solicitude para abrir a mesa de negociación e actualizar o acordo do ano 2008. Ante o silencio da Administración, o 19/07/2018 reiteramos a solicitude inicial.

Finalmente, a Consellería do Medio Rural decidiu atender a solicitude e convocou oficialmente unha reunión para o 07/09/2018. Nesta reunión asistimos representantes dos catro sindicatos e o subdirector xeral de persoal da Consellería do Medio Rural. Ante a sorpresa de todos os asistentes da parte social, o representante de Medio Rural manifestou que a reunión non era a apertura da mesa de negociación, senón que o enviaran para recoller as nosas demandas e que nos chamarían para abrir a mesa con posterioridade. A protesta foi unánime porque non comprendemos que demoren tanto para xuntarnos (4 meses) e que aínda non a consideren oficialmente como a apertura da mesa de negociación.

O goberno galego anunciou que deixará de asignar mediante libre designación 591 postos que ata agora eran cubertos “a dedo”. Venden deste xeito o cambio de forma de provisión de numerosas xefaturas de servizo (e outros postos), que pasarían da seren cubertas mediante libre designación ao futuro concurso específico, unha forma de provisión menos discrecional, segundo publicitan nunha comunicación enviada aos medios o domingo 9 de setembro, antes de negocialo cos representantes sindicais.

A lectura polo miúdo do que é un “concurso específico” agocha outra realidade que pon en dúbida a cacarexada intención de mellorar a independencia dos traballadores e traballadoras da Administración Autonómica:

A CIG ven de rexistrar escritos dirixidos á Secretaría xeral técnica do Medio Rural, esixindo que se aplique a normativa vixente e se instalen as luces prioritarias aos vehículos do SPDCIF.

Matizamos especialmente o caso das “pickup” das Brigadas, xa que derivada dunha instrución do ministerio do interior de Xuño de 2017, a velocidade destas víase limitada a 90 km/h.

A empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock) /Consultoría Natutecnia, SL foi contratada pola Xunta de Galicia Consellería de Medio Rural  para o servizo dun helicóptero e brigada, con destino ao S.P.D.I.F. durante os anos 2015, 2016 e 2017 (con prorrogas ate 2019) destinado a base Ourensán de Toén no distrito forestal XII Miño-Arnoia (Expediente 15/2015).

A  citada empresa  concesionaria leva dende outubro de xullo do 2017 sen o helicóptero Puma  con matrícula EC-JYP e substituído dende xullo deste ano co helicóptero Bell 412 con matrícula EC-KUV e co helicóptero Bell212 con matrícula EC-IYP substituíndo ao anterior.

Que  a empresa está incumprindo dende o artigo 7 do Prego de prescricións técnicas que rexen a contratación dun servizo integrado dun helicóptero e brigada, con destino á prevención e defensa Contra incendios forestais durante os anos 2015, 2016 e 2017 (Expediente 94/14-I) "As empresas licitadoras deberán presentar unha ou un conxunto de aeronaves de substitución de características similares ou superiores ás ofertadas na licitación, sendo preferible que sexan do mesmo modelo que estas".

O lume no Parque Natural do Invernadeiro pon en evidencia a falta de seguridade e coordinación que a CIG leva anos denunciando

A CIG presentou hoxe unha nova denuncia contra a Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio diante da Inspección de Traballo por incumprimentos en materia de prevención de riscos laborais tras o acontecido no incendio forestal declarado no Parque Natural do Invernadeiro, en Vilariño de Conso, Ourense, onde se evidenciou a falta de seguridade e coordinación que a central leva anos denunciando.

Comunicado do comité de folga dos axentes forestais e ambientais da Xunta ante o acontecido no incendio forestal provocado pola caída de dous raios este mércores 22 de agosto no Parque Natural do Invernadoiro, en Vilariño de Conso, Ourense:

Aconteceu que durante un lume a tripulación do helicóptoro atopábase aloxada nun hotel a 30 minutos da base o que pode ocasionar problemas de resposta ante perigos para persoas e bens durante os lumes forestais.

A empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock) /Consultoría Natutecnia ,SL foi contratada pola Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Rural para o servizo dun helicóptero e brigada, con destino ao SPDCIF durante os anos 2015, 2016 e 2017 (con prorrogas ate 2019) destinado a base Ourensán de Toén no distrito forestal XII Miño-Arnoia.

A  citada empresa  concesionaria leva dende outubro de xullo do 2017 sen o helicóptero Puma  con matrícula EC-JYP e substituído dende xullo deste ano co helicóptero Bell 412 con matrícula EC-KUV e co helicóptero Bell212 con matrícula EC-IYP que substituíu ao anterior.

Estase a incumprir o artigo 10.1 do Prego de prescricións técnicas que rexen a contratación dun servizo integrado do helicóptero e brigadaxa que as cláusulas obrigan a que ”O horario habitual de presenza física na base para cada tripulación será de (11) horas e corenta e cinco (45) minutos diarios “