Outras informacións e conflitos xerais

O acordo polo que se rexen as condicións de traballo do persoal técnico vinculado ao Servizo de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais entrou en vigor fai dez anos e aínda que está prorrogado tacitamente, non se actualizou desde a súa sinatura, o que provoca un desfase considerable entre as condicións de traballo e as circunstancias legais e económicas do momento actual. Ante esta situación, o pasado 03/05/2018 as catro organizacións sindicais presentamos conxuntamente ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural unha solicitude para abrir a mesa de negociación e actualizar o acordo do ano 2008. Ante o silencio da Administración, o 19/07/2018 reiteramos a solicitude inicial.

Finalmente, a Consellería do Medio Rural decidiu atender a solicitude e convocou oficialmente unha reunión para o 07/09/2018. Nesta reunión asistimos representantes dos catro sindicatos e o subdirector xeral de persoal da Consellería do Medio Rural. Ante a sorpresa de todos os asistentes da parte social, o representante de Medio Rural manifestou que a reunión non era a apertura da mesa de negociación, senón que o enviaran para recoller as nosas demandas e que nos chamarían para abrir a mesa con posterioridade. A protesta foi unánime porque non comprendemos que demoren tanto para xuntarnos (4 meses) e que aínda non a consideren oficialmente como a apertura da mesa de negociación.

O goberno galego anunciou que deixará de asignar mediante libre designación 591 postos que ata agora eran cubertos “a dedo”. Venden deste xeito o cambio de forma de provisión de numerosas xefaturas de servizo (e outros postos), que pasarían da seren cubertas mediante libre designación ao futuro concurso específico, unha forma de provisión menos discrecional, segundo publicitan nunha comunicación enviada aos medios o domingo 9 de setembro, antes de negocialo cos representantes sindicais.

A lectura polo miúdo do que é un “concurso específico” agocha outra realidade que pon en dúbida a cacarexada intención de mellorar a independencia dos traballadores e traballadoras da Administración Autonómica:

A CIG ven de rexistrar escritos dirixidos á Secretaría xeral técnica do Medio Rural, esixindo que se aplique a normativa vixente e se instalen as luces prioritarias aos vehículos do SPDCIF.

Matizamos especialmente o caso das “pickup” das Brigadas, xa que derivada dunha instrución do ministerio do interior de Xuño de 2017, a velocidade destas víase limitada a 90 km/h.

A empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock) /Consultoría Natutecnia, SL foi contratada pola Xunta de Galicia Consellería de Medio Rural  para o servizo dun helicóptero e brigada, con destino ao S.P.D.I.F. durante os anos 2015, 2016 e 2017 (con prorrogas ate 2019) destinado a base Ourensán de Toén no distrito forestal XII Miño-Arnoia (Expediente 15/2015).

A  citada empresa  concesionaria leva dende outubro de xullo do 2017 sen o helicóptero Puma  con matrícula EC-JYP e substituído dende xullo deste ano co helicóptero Bell 412 con matrícula EC-KUV e co helicóptero Bell212 con matrícula EC-IYP substituíndo ao anterior.

Que  a empresa está incumprindo dende o artigo 7 do Prego de prescricións técnicas que rexen a contratación dun servizo integrado dun helicóptero e brigada, con destino á prevención e defensa Contra incendios forestais durante os anos 2015, 2016 e 2017 (Expediente 94/14-I) "As empresas licitadoras deberán presentar unha ou un conxunto de aeronaves de substitución de características similares ou superiores ás ofertadas na licitación, sendo preferible que sexan do mesmo modelo que estas".

O lume no Parque Natural do Invernadeiro pon en evidencia a falta de seguridade e coordinación que a CIG leva anos denunciando

A CIG presentou hoxe unha nova denuncia contra a Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio diante da Inspección de Traballo por incumprimentos en materia de prevención de riscos laborais tras o acontecido no incendio forestal declarado no Parque Natural do Invernadeiro, en Vilariño de Conso, Ourense, onde se evidenciou a falta de seguridade e coordinación que a central leva anos denunciando.

Comunicado do comité de folga dos axentes forestais e ambientais da Xunta ante o acontecido no incendio forestal provocado pola caída de dous raios este mércores 22 de agosto no Parque Natural do Invernadoiro, en Vilariño de Conso, Ourense:

Aconteceu que durante un lume a tripulación do helicóptoro atopábase aloxada nun hotel a 30 minutos da base o que pode ocasionar problemas de resposta ante perigos para persoas e bens durante os lumes forestais.

A empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock) /Consultoría Natutecnia ,SL foi contratada pola Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Rural para o servizo dun helicóptero e brigada, con destino ao SPDCIF durante os anos 2015, 2016 e 2017 (con prorrogas ate 2019) destinado a base Ourensán de Toén no distrito forestal XII Miño-Arnoia.

A  citada empresa  concesionaria leva dende outubro de xullo do 2017 sen o helicóptero Puma  con matrícula EC-JYP e substituído dende xullo deste ano co helicóptero Bell 412 con matrícula EC-KUV e co helicóptero Bell212 con matrícula EC-IYP que substituíu ao anterior.

Estase a incumprir o artigo 10.1 do Prego de prescricións técnicas que rexen a contratación dun servizo integrado do helicóptero e brigadaxa que as cláusulas obrigan a que ”O horario habitual de presenza física na base para cada tripulación será de (11) horas e corenta e cinco (45) minutos diarios “

Máis de 1500 persoas percorreron este mércores as principais rúas de Vigo na manifestación convocada polo comité de folga dos axentes ambientais e forestais (CIG e UGT) para reclamar a dignificación laboral deste colectivo mediante un acordo que regule as súas condicións de traballo e denunciar que “a Xunta de Galiza, sen unha política forestal clara, dálle as costas ao noso monte e ao patrimonio natural galego”.

A marcha, que arrincou da Praza dos Cabalos pasadas as 19:00 horas e rematou na rúa As Avenidas case hora e media despois, contou co apoio de numerosos e colectivos ecoloxistas, sociais, políticos e profesionais, entre eles a Organización Galega de Comunidades de Montes, Adega ou Fruga, que xunto á CIG conforman a Alianza por un Medio Rural Galego Vivo, así como o Sindicato Labrego Galego. Tamén se sumaron ás reivindicacións dos axentes os comités de empresa de Seaga das catro provincias galegas (presididos pola CIG), a Plataforma Galega de Bombeiros Forestais ou a Plataforma de Bombeiros Públicos de Galiza.

Despois de que a CIG puxera enriba da mesa que non se poden negociar incrementos ridículos como os derivados dos acordos de Madrid e obviar a necesidade de establecer unha carreira profesional, Función Pública ponnos un borrador enriba da mesa. Isto, que nun principio pode parecer razoábel, deixou de selo en canto Función Pública amosou a súa intención de negociar e pechar o asunto en poucos días, en pleno mes de agosto, coa maior parte dos/as empregados/as públicos/as de vacacións. Función Pública teima en ligar o acordo de mellora do emprego público e o acordo da carreira profesional, sen negociación real e cunhas condicións inaceptábeis. Pola súa importancia e transcendencia para o conxunto de empregadas e empregados públicos, a carreira profesional precisa dunha negociación propia e exclusiva á marxe de calquera outra materia.

Varios sindicatos xa estaban dispostos a asinar hai semanas o acordo de mellora de emprego e condicións de traballo tal e como estaba redactado, mais despois de que lles afearamos a conduta tan pouco reivindicativa e de que deixaramos en evidencia á Función Pública lembrándolles que no Estado xa recuperaron o 100% do complemento no caso de IT, a Administración acepta comprometerse a restaurar o complemento do 100% asumindo así a nosa reivindicación. Pasamos así duns textos iniciais aceptados por outros sindicatos nos que a Xunta simplemente se comprometía a negociar no futuro os casos en que se pagaría o 100% por Incapacidade Temporal, a termos enriba da mesa unha proposta de compensar o 100% para todos os casos de IT.

Reclámanlle á Xunta un acordo que mellore as súas condicións laborais

Os axentes forestais e ambientais da Xunta que están en folga indefinida dende o pasado día 1 de agosto para reclamar un acordo laboral que permita mellorar as súas condicións de traballo continúan a desenvolver accións reivindicativas, de reparto de información e de solicitude de apoio dos grupos parlamentarios da oposición para visibilizar un paro marcado por uns servizos mínimos do 100%.

O seu obxectivo é que a sociedade coñeza tanto as súas reivindicacións como o importante labor que desenvolven na defensa e protección do patrimonio natural galego, xa que cos servizos mínimos “desiguais e abusivos” decretados pola Administración “resulta difícil exercer o dereito constitucional de folga”.

De feito, o persoal do Servizo de Conservación da Natureza, adscrito á Consellaría de Medio Ambiente -uns 150 traballadores/as- decidiu adiar o inicio do paro co fin de garantir a súa seguridade até ter resposta do Xulgado perante a denuncia presentada contra uns servizos mínimos do 20%, xa que supón que unha soa persoa se teña que encargar de cada zona, cando normalmente se traballa en parella para evitar os riscos derivados do seu labor.