Outras informacións e conflitos xerais

CIG, CCOO, UGT e CSIF da Administración Autonómica teñen convocada unha concentración en solidariedade coas traballadoras e traballadores de Xustiza, en folga desde hai máis de dous meses e que tamén participarán na mesma, para demandar da Xunta que sente a negociar e exixir que se solucione o conflito. A mobilización terá lugar o xoves, día 12 de abril, entre as 11:00 e as 11:30 horas na parte superior do edificio administrativo da Xunta de Galiza en San Caetano, pola zona da capela de San Caetano.

As organizacións sindicais entenden que esta non é unha loita illada, senón que debe ser entendida como unha loita propia do conxunto das empregadas/os das administracións contra os recortes laborais, salariais e sociais aplicados nestes últimos anos; pois na área pública foi onde os gobernos ensaiaron as políticas antiobreiras que despois estenderían a todo o mundo do traballo a través das reformas laborais.

Por iso, acompañar o persoal de Xustiza na súa batalla non supón só un xesto de solidariedade, significa plantarlle cara ás políticas de desmantelamento e privatización dos servizos públicos, á precarización do emprego, ás amortizacións, ás rebaixas dos salarios, ás penalizacións por enfermar, á vulneración do dereito á negociación colectiva e, ademais, enfrontar a prepotencia e as mentiras do PP.

Este xoves de 11:00 a 11:30 horas, diante do edificio administrativo da Xunta Galiza en San Caetano.

Dende a CIG levamos anos poñendo en alerta á Consellaría de Medio Rural do novo escenario que presenta a actual tipoloxía dos incendios forestais, cunha evolución máis complexa e con maior capacidade destrutiva. Os lumes de interface son cada vez máis habituais e todo indica que van ir en aumento dado que os condicionantes que os orixinan non son atallados e tamén van en aumento.

Os índices FWI (Fire Weahter Index) que se producen en moitas zonas do país, sitúanse con frecuencia por riba do 39% o que quere dicir que sobrepasan (ou poñen ao límite) a capacidade de calquera dispositivo de prevención e extinción.

O actual mapa dos incendios forestais condúcenos a megaincendios con potencias caloríficas que superan os 15 000 kv/hora.

A CIG rexeita a proposta do secretario provincial do Psdg-Psoe de Ourense de militarizar a loita contra incendios ao solicitar unha base da UME para Ourense.

Con esta proposta, achaira o camiño privatizador co que o Partido Popular pretende apartar das emerxencias aos servizos – civís- públicos.

So dende o descoñecemento técnico, por non nomear o atemporal e casposo da proposta política, se pode plantexar unha petición deste tipo nunha provincia, como é a de  Ourense,  arrasada nas últimas décadas como un dos epicentros dos incendios forestais.

Vaia por diante a férrea defensa que dende esta central facemos dos servizos públicos de emerxencias, tanto no eido forestal como no urbano, e no caso concreto da loita contra os incendios forestais, da necesidade dun servizo único – público- e profesional, tantas veces esgrimido e coreado dende as filas do seu partido.

A ninguén se lle escapa que os paros e as mobilizacións que vimos de facer, son dunha dimensión nunca antes vista, onde milleiros de galegas, ao igual que no resto do Estado e do mundo, saímos á rúa a defender os nosos dereitos.

E entre todas as que saímos á rúa estábamos as empregadas públicas da Xunta de Galiza e das demais administracións, que participamos nos paros reivindicando a igualdade de oportunidades ou o dereito a vivir sen violencia.

Vendo o éxito masivo das mobilizacións, de xeito vergonzante o Partido Popular e Ciudadanos, foron facendo declaracións demagóxicas nos medios para non quedar fora de xogo intentando sumarse ao carro e cambiando o discurso rancio de horas antes.

Pero xustamente antes onde estaban as mulleres do PP e Ciudadanos? E as nosas compañeiras de CSIF? onde estaban cando o clamor popular a prol da igualdade enchía as nosas prazas e rúas?

Que pena e que tristura que estas compañeiras non se sumasen aos paros e mobilizacións e preferisen refuxiarse na caverna xunto co Partido Popular e Ciudadanos, os mesmos que nos negan os dereitos, que negan a brecha salarial, que negan a igualdade de homes e mulleres, que nos restrinxen nas Administracións os dereitos de conciliación, que financian con cartos públicos ás mafias antiabortistas... que pena compañeiras, que elixades eses compañeiros de viaxe.

Coa mesma ética de caverna que destila unha política cínica en materia de igualdade, o Partido Popular, non só tenta boicotear a folga de mulleres publicando os servizos mínimos o día anterior para que non poidan ser impugnados, impoñendoos excesivos en centros de traballo onde prestan servizos maioritariamente mulleres e facendo campaña aberta contra a folga, senón que agora, adícanse á contraprogramar as concentracións coincidentes cos períodos de paro e concentracións.

Convídannos a concentrarnos a todas as empregadas públicas á mesma hora que se inician os paros e xusto cando a CIG e outras organizacións temos convocadas concentracións.

A mentalidade totalitaria desta xente non concibe que a folga é un dereito e que unha administración ten que facilitar o exercicio de dereitos, ou cando menos non obstaculizalos conscientemente.

Por desgraza para eles a folga e as concentracións foron un éxito.

A folga de mulleres é unha realidade imparábel!!

A base de helicópteros de Queimadelos está situada no concello de Mondariz no Distrito XVIII e nela atópanse dous helicópteros B3 coas matrículas EC-KZL e EC-LBV.

O helicóptero que ten a matrícula EC-KZL desprazárono dende a base de San Xoán de Río onde se atopaba facendo Helimulching, logo de remtar este traballo.

Parece ser que este helicóptero non presta ningún servizo actualmente no Servizo de prevención e extinción de incendios foretais polo que entendemos que a súa ubicación na base de Queimadelos non está autorizada xa que tería que estar nun hangar da empresa Babcock.

Dende a CIG-Autonómica solicitamos aclaracións á Consellaría de Medio Rural e do Mar sobre se este helicóptero está prestando os seus servizos neste momento e, de non ser así e non estar contratado, se se autorizou á empresa a utilizar esta base para aparcar nela este helicóptero.

O Estatuto Básico do Empregado Publico, introducía, xa hai máis de 10 anos, unha nova estrutura de grupos de clasificación para os corpos e escalas de funcionarios. En lugar dos cinco grupos existentes, a nova estrutura introducía dentro dos grupos (A e C) dous subgrupos en cada un (subgrupos A1 e A2 e subgrupos C1 e C2). E deixaba foga o antigo grupo E onde estaba encadrado, no caso da Comunidade Autónoma de Galiza o corpo subalterno da Administración xeral da Xunta de Galiza.

Agora ben, xa no ano 2008, tanto a Administración como nós percibimos que estes cambios, ao quedar a nova agrupación profesional descolgada da estrutura de grupos, sen posibilidade de carreira profesional dentro da propia agrupación ao non existir niveis, e cun detrimento grave para o persoal en relación á promoción profesional, debían de implicar que se abrira un espazo de negociación sobre este asunto, igual que se fixo noutras administracións,  e iso formalizouse a través do apartado B.1.3 do Acordo para a ordenación e mellora do emprego público no ámbito da Administración da Xunta de Galiza do 21 de abril de 2008.

A CIG-Autonómica en Lugo, a teor da situación vivida hai poucos días por unha cidadá que se sentiu indefensa para exercer o seu dereito ao emprego do uso da lingua propia de Galiza no seu trato coa Administración así como en calquera ámbito da súa vida, quere manifestar o seguinte:

  • Que é máis que evidente a desprotección da lingua galega no noso territorio. Diso dan boa conta as estatísticas dos últimos anos nas que se aprecia unha alarmante perda do número de falantes especialmente na nosa xuventude.
  • Que a Administración galega non ten o máis mínimo interese en potenciar e en defender o uso normal e cotián da lingua propia deste País, e que non toma ningunha medida para frear a sangría do número de falantes.
  • Que os cidadáns e as cidadás teñen o dereito ao emprego do galego, oralmente e por escrito, nas súas relacións coas administracións públicas.
  • Que a situación vivida hai uns días no edificio administrativo da Xunta de Galiza en Lugo vén a demostrar a situación de menosprezo que soporta o galego por parte da Administración Autonómica e as poucas intencións que ten de que sexa corrixida.
  • Que é evidente que se está a incumprir sistematicamente a Lei 3/1983 do 15 de xuño, de normalización lingüística, que foi aprobada por unanimidade e cun consenso total, no Parlamento de Galiza pero que a día de hoxe non se pon en práctica para defender e potenciar o emprego do idioma galego.

Dende a CIG Administración Publica, facemos un chamamento a participación na Folga de Mulleres que tera lugar o 8 de Marzo , no marco dunha xornada internacional de paros e mobilizacións para reivindicar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nas condicións de traballo, na esfera social e o dereito a vivir sen violencia

Chamamos a secundar este paro de mulleres para seguir reivindicando neste 8 de Marzo que queda moito por facer pola igualdade e por visualizar a contribución de todas as mulleres do mundo . unha folga que permita visibilizar a situación que padecen as mulleres ,para esixir a mellora das súas condicións sociolaborais e a fin das discriminacións laborais (fenda salarial, atrancos nos dereitos de conciliación, acoso laboral , sexual e por razón de sexo e identidade , xornadas parciais , dobre xornada ,etc) mais tamen para que se adopten medidas inmediatas para rematar coa violencia machista(sexual, agresions,feminicidios)

A empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock) /Consultoría Natutecnia, SL, foi contratada pola Xunta de Galiza Consellería de Medio Rural  para o servizo dun helicóptero e unha brigada, con destino ao SPDCIF durante os anos 2015, 2016 e 2017 (con prorrogas ate 2019) destinado na base Ourensán de Toén no distrito forestal XII Miño-Arnoia (Expediente 15/2015).

Esta empresa  concesionaria leva dende outubro do 2017 sen o helicóptero Puma con matrícula EC-JYE, e co helicóptero Bell 412 con matrícula EC-MKS substituíndo ao anterior.

A concesionaria está incumprindo dende outubro o artigo 7 do Prego de prescricións técnicas que rexen a contratación dun servizo integrado dun helicóptero e brigada, con destino á prevención e defensa Contra incendios forestais durante os anos 2015, 2016 e 2017 (Expediente 94/14-I) 'As empresas licitadoras deberán presentar unha ou un conxunto de aeronaves de substitución de características similares ou superiores ás ofertadas na licitación, sendo preferible que sexan do mesmo modelo que estas'.