Outras informacións e conflitos xerais

O xoves 13 de abril comeza o período de Alto Risco - no que a loita contra incendios forestais se refire - declarado pola Consellería do Medio Rural.

Como ven a ser costume, ao mesmo tempo que se declara a situación de alto risco por razóns de vento e previsións para os vindeiros días, non se activa ao persoal propio da Administración destinado pola mesma para o período de Alto Risco.

Estes motivos meteorolóxicos levaron á Xunta a suspender todo tipo de queimas de restos agrícolas e forestais, xustificando a toma da decisión logo de analizar os diferentes indicadores técnicos que inciden no risco do lume.

Ó mesmo tempo piden á cidadanía que extreme as precaucións, é dicir que a situación está catalogada pola propia Xunta a todos os niveis de alto risco de incendio forestal.

Achegamos as adscripcións, comisións e prórrogas (non hai revogacións) deste pasado mes de marzo.

Así a bote pronto a máquinaria comisional xa está a pleno rendemento e as prórrogas (107) xa voltan a superar ás novas comisións (73).

No tema de datas xa temos de novo algunhas escándalosas (unha en Lugo de máis de 4 anos e algunha en Pontevedra que tamén se pasa bastante).

Tamén temos estas carreiras meteóricas na Administración, de xente que pasa dun 14 a un 25 ou dun 20 a un 28; afortunados eles por crer no Sistema.

Cadro con prazas a cubrir mediante adscrición temporal no SPDCIF de Pontevedra:

Nº orde Distrito Forestal Comarca / Localidade Código posto Categoría Observacións
1 XVII. Condado-A Paradanta O Condado MR.C99.50.171.36420.048 Bombeiro forestal 12 meses, vacante
2 XVIII. Vigo-Baixo Miño Base distrito MR.C99.50.180.36380.038 Emisorista 12 meses, vacante
3 XVIII. Vigo-Baixo Miño Vigo / Redondela MR.C99.50.181.36440.049 Bombeiro forestal 12 meses, vacante

Solicitudes a presentar ata o 12 de abril de 2017, dirixidas á Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Medio Rural, facendo constar tódos os méritos, dacordo co disposto no artigo 7.5 do V Convenio Colectivo Único.

Podes contactar coa CIG.

Queremos denunciar, unha vez mais o abandono administrativo e de servizos públicos por parte da Xunta de Galiza na nosa comarca.

Unha comarca tan castigada económica e socialmente como é Ferrolterra, necesita unha verdadeira e profunda atención sociocomunitaria, e uns servizos públicos que faciliten sáidas á profunda crise social que padecen numerosos colectivos; ou cando menos que non empeoren a súa situación con voltas e reviravoltas administrativas, que crean expectativas que non van a ser satisfeitas na realidade.

A Dirección Xeral de Función Pública retoma a súa intención de reordenar/refundir categorías do persoal laboral da Xunta de Galiza, nesta ocasión relativa aos grupos IV e V.

Temos prazo ata o día 12 de abril para presentar alegacións. Convidámosche a que se queres dicir algo ao respecto contactes coa CIG antes dese día. Contactar coa CIG.

Para que non quede no esquecemento, lembramos que este asunto ven de vello: a última proposta relativa a todos os grupos fora do 30/12/2016, e a última relativa só aos grupos IV e V fora o 04/07/2016.

No DOG de hoxe, 3/04/2017, publícanse as bases para a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos, así como a convocatoria destas axudas para o ano 2017.

Estas axudas van dirixidas á cidadanía en xeral (non se trata de axudas de acción social para persoal da Xunta de Galiza).

O prazo de presentación das solicitudes ábrese o martes 4 de abril e remata o 26 de maio

O martes 4 de abril, ábrese o prazo para solicitar a prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos, correspondente a 2017. Novamente, quedan excluídas destas axudas as persoas que o pasado ano presentaran a declaración da renda, aínda sen ter a obriga de facelo.

Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2017 (nados entre o 02-01-2014 e o 01-01-2017, in-cluídos) e que, durante o ano 2015, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentaran de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a facelo.

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos, na seguinte contía:

  • Cando sexa a primeira crianza: 360 euros.
  • Cando sexa a segunda crianza: 1.200 euros.
  • Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

O prazo de presentación das solicitudes será de 35 días hábiles, contados a partir do día 4 de abril. Dado que a nova normativa non contabiliza os sábados como hábiles, o último día para presentar a solicitude será o 26 de maio.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñíbel na sede electrónica da Xunta de Galiza (https://sede.xunta.gal).

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros estabelecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

A Xunta de Galiza está a incumprir o mandato da Lei galega 7/2014 de arquivos e documentos impulsada polo goberno do PP e aprobada polo Parlamento de Galiza.

Cando en 1990 Galiza asumiu competencias en Cultura, basicamente asumiu persoal vinculado aos arquivos históricos. Trala ampliación de competencias e co desenvolvemento da estrutura administrativa fíxose necesario crear arquivos nas consellerías. Así creáronse no ano 2005 tres arquivos centrais para as áreas de cultura e turismo, política social e industria.

O resto nin se sabe nin quere nin cota, e xa non é unha obriga moral ou instrumental, é unha obriga legal. A maiores compre dicir que os arquivos centrais xa se converteron nun instrumento transversal da propia Administración ao igual que a asesoría xurídica ou a intervención pois cobren as demandas de todas as consellerías, pois todas necesitan de xestión documental; tanto en papel como electrónica.

Coas brigadas helitransportadas da Xunta en activo dende o 1 de Marzo, a falta de helicóptero déixaas inactivas namentres si contan con el nas bases de xestión privada.

Ao igual que rematou a campaña do ano 2016 -denunciado tamén daquela pola CIG- nas bases de helicóptero contra incendios de xestión pública da Xunta de Galicia, comezou a do 2017, co persoal das brigadas helitransportadas pero sen helicóptero.

Trátase das bases de Marroxo en Lugo, Campiño en Pontevedra e Vilamaior en Ourense, que contan co persoal da Xunta fixo-descontinuo de 9 meses -contratad@s dende o 1 de Marzo- que agora están a prestar servizo como brigadas helitransportadas sen helicóptero.

E mentres intencionadamente se limita a operatividade do servizo público, mantéñense bases como a de Toén (Ourense), xestionada pola empresa privada NATUTECNIA, con todo o persoal de terra e helicóptero.

O mércores 8 de marzo xuntámonos co Director Xeral da Función Pública, principalmente para ver a posibilidade de chegarmos a un pacto para desenlear toda a maraña de asuntos que manteñen cronicamente paralizada a xestión de persoal.

O obxectivo final é que para o ano 2020 teñamos: concursos permanentes en todos os corpos/escalas/categorías, porcentaxes de temporalidade significativamente inferiores aos valores actuais e simplificación da clasificación do persoal mediante uns procesos de funcionarización e redución de categorías laborais. A esto hai que sumarlle outro obxectivo inmediato: retirar da primeira liña do lume ao persoal de incendios con máis de 60 anos de idade. A CIG comparte estes obxectivos e a pesares de que a experiencia nos di que moito do falado vai quedar en nada, estamos dispostos a sentarnos e negociar aínda que sabemos que non compartiremos moitas das solucións parciais que van ir saíndo ao longo do tempo. Pero en todo caso, o bloqueo permanente actual non é aceptábel de ningunha maneira.

Para a CIG a Oferta de Emprego do 2017 debería incluir a totalidade das vacantes. Caso de que non fose posíbel, queremos primar aqueles corpos/escalas/categorías con maior taxa de temporalidade, sempre tendo en conta a infradotación de persoal consecuencia de moitos anos de destrución de emprego público.

O acordo de integración do persoal do Consorcio no Convenio Único beneficia ao persoal da Xunta e ao do Consorcio.

Buscar agora excusas entorno á creación de dúas categorías, para votar en contra só demostra un afán desmedido por provocar un enfrontamento entre colectivos enleando a Lei de medidas coas modificacións do convenio.

Cando en setembro CCOO, CIG, UGT e CSIF asinamos o primeiro acordo para a integración do persoal do Consorcio no V Convenio todos dixemos que era mellorábel pero que era un avance para o persoal laboral da Xunta e do Consorcio, fundamentalmente porque se incorporaba emprego público dun ente na estrutura da Xunta para beneficio de todos/as os laborais, tanto da Xunta como do Consorcio, se tendía á homologación das prazas, dereitos e oportunidades para que todos/as puideran acceder, tanto fixos como temporais, e se pechaba a porta a privatización que se fai neste momento.

A privatización de emprego público, creando escolas infantís, centros de día e residencias privadas a través do Consorcio é unha realidade que prexudica aos traballadores da Xunta e do Consorcio que non van poder acceder a esas prazas de aí a urxencia de chegar a un acordo.