Outras informacións e conflitos xerais

O mércores, 8 de xuño, a CIG facía pública a denuncia que presentamos perante a Axencia Española de Protección de Datos por vulneración da normativa vixente en protección de datos que afecta ás persoas usuarias do certificado electrónico da tarxeta de empregada e empregado público da Xunta de Galiza.

Actualmente a empresa certificadora é AC CAMERFIRMA S.A., unha sociedade mercantil participada polo Consejo Superior de Cámaras de Comercio, varias cámaras de comercio españolas e o grupo bancario Banesto. Anteriormente, os certificados foran xerados pola entidade pública empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.

Pois ben, desde febreiro, nas condicións que aceptábamos obrigatoriamente ao solicitar ese certificado dixital, estábamos cedendo os nosos datos á dita empresa e á Camara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España para que "nos mantiveran informados das súas actividades propias".

A CIG ven de presentar denuncia ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra a Xunta de Galiza e a empresa certificadora AC CAMERFIRMA S.A., propiedade de Banesto, do Consejo Superior de Cámaras de Comercio e de varias cámaras de comercio españolas, que están autorizadas por ti mesmo a usar e tratar os teus datos persoais con fines comerciais ou publicitarios.

A Xunta de Galiza exixe á maioría dos empregados e empregadas do sector público autonómico (DOG 27/05/2011) á obtención e uso da tarxeta criptográfica acreditativa da súa identidade a efectos de control do tempo de traballo, acceso a datos a máis. A negativa a "solicitar" a obtención da tarxeta supón unha sanción disciplinaria, como xa lle ocorreu a algún compañeiro.

As tarxetas conteñen un certificado dixital que, cunha vixencia de tres anos, están actualmente ou ben xa renovadas ou ben pendentes de renovación. A entidade que emite os certificados renovados é a empresa AC CAMERFIRMA S.A., unha sociedade mercantil participada polo Consejo Superior de Cámaras de Comercio, varias Cámaras de Comercio españolas e o grupo bancario Banesto. Anteriormente, os certificados foran xerados pola entidade pública empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.

Informamos dos chamamentos de postos que se van producir nos distintos distritos do SPDCIF para postos de Peón/oa e Peón condutor/a na provincia de Ourense ao abeiro do Decreto de Listas 37/2006.

DÍA:9 de Xuño 

HORA: 09:30 Peón condutor/a e ás 11:00 Peón/oa

LUGAR: Xefatura territorial medio rural (Rúa Florentino López  Cuevillas  4-6 Baixo. Ourense.)

 

Nº ORDE

DISTRITO FORESTAL

CATEGORÍA

CODIGO POSTO

DURACIÓN

1

Distrito XI - COMARCA: O Carballiño

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 111 32190 049

12 meses

2

Distrito XI - COMARCA: O Carballiño

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 111 32190 051

12 meses

3

Distrito XII - COMARCA: Ourense

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 121 32001 081

9 meses

4

Distrito XII - COMARCA: Allariz - Maceda

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 122 32430 073

9 meses

5

Distrito XII - COMARCA: Allariz - Maceda

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 122 32430 075

9 meses

6

Distrito XII - COMARCA: Celanova

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 123 32240 073

9 meses

7

Distrito XIII - COMARCA: Valdeorraas

PEÓN/OA CONDUTOR

MRC99 50 131 32090 082

9 meses

8

Distrito XIII - COMARCA: Trives - Castro Caldelas

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 132 32230 085

9 meses

9

Distrito XIV - COMARCA: Verín

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 141 32840 092

9 meses

10

Distrito XIV - COMARCA: Verín

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 141 32840 095

9 meses

11

Distrito XIV - COMARCA: Verín

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 141 32840 098

9 meses

12

Distrito XIV - COMARCA: Verín

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 141 32840 101

9 meses

13

Distrito XV - COMARCA: A Limia

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 152 32320 087

9 meses

14

Distrito XV - COMARCA: A Limia

PEÓN/OA DO SPDCIF

MRC99 50 152 32320 088

9 meses

 

A CIG consegue o apoio da oposición no Parlamento Galego para modificar a RPT que permita reforzar e aumentar o tempo de traballo do persoal de tres meses do SPDCIF.

O PP deixa a decisión en mans de Función Pública.

O pasado  luns 30 de Maio, representantes da CIG entrevistàmonos cos catro grupos parlamentares con presenza no Hórreo (PP, BNG, AGE, PsdG)  para expoñer a PNL presentada por esta central sindical pedindo a modificación da RPT de medio rural no que á temporalidade dos contratos do persoal de reforzo de verán do spdcif se refire. A petición en sí esixe a modificación  da duración do tempo de traballo anual pasando dos actuais tres meses a un mínimo de nove.

Os funcionarios e funcionarias do corpo de farmacéuticos inspectores de saúde pública (FISP), concentraranse novamente o mércores 25 de maio diante da Consellería de Sanidade ante a falta de resposta ás súas lexítimas demandas

Denuncian diante da Inspección der Traballo as ordes “ilegais” que están remitindo os Xefes de Servizo para intentar presionar, coaccionar e ameazar aos FISP, nun claro intento de desnaturalizar o exercicio constitucional do dereito de folga.

Os sindicatos CIG, CCOO, CSIF e UGT veñen de presentar denuncias diante das Inspeccións de Traballo das 4 provincias contra as ordes dos Xefes de Servizo, que pretenden impedir o exercicio constitucional do dereito de folga. Non lles chegou con poñer servizos mínimos abusivos para boicotear a folga senón que ademais están “obrigando” aos FISP a realizar traballos que os días ordinarios non son nin urxentes nin imprescindibles para garantir a saúde ambiental da cidadanía.

O DOG núm. 97 de 24/05/2016 publica o acordo entre a Administración e as organizacións sindicais CC.OO, UGT e CSIF sobre o incremento de prazas para a OPE de 2016 na promoción interna para o persoal laboral da Xunta de Galiza; acordo que racha, ainda máis, o V convenio colectivo ao substituírse o punto 4 do art. 9 “As vacantes non cubertas por esta quenda (promoción interna) acumularanse á quenda de acceso libre” polo restritivo “Para a OPE de 2016 as vacantes non cubertas pola quenda de promoción interna non se acumularán ás de acceso libre”.

Dos 266 postos de traballo ofertados para a promoción interna, só 126 teñen posibilidade de cubrirse xa que se refiren a postos do grupo IV, auxiliares de clínica e condutores autobomba, que ofrecen unha mellora profesional e retributiva de promocionarse dende o grupo V inferior.

Na xuntanza do día 19 de maio da comisión de seguimento da Orde de 2/05/2006, de persoal Gardacostas, acordouse que a partir desta xuntanza a comisión estará formada por 4 representantes da Administración e 4 da parte Social, un por sindicato.

Acórdase tamén convocar a comisión semestralmente, nos meses de abril e novembro, antes da comunicación do horario semestral os traballadores e traballadoras.

As centrais sindicais expoñemos que para resolver os problemas de operatividade no servizo non teñen que cambiar a Orde, senón solicitar mais efectivos Humanos e rematar coa incapacidade dalgúns membros das Xefaturas.

A administración mostrase disposta a non tocar a Orde ante a nosa petición.

Ao remate acórdase xuntarse nas vindeiras semanas para chegarmos a un acordo sobre os casos en que se podería mudar a quenda.

Nós defendemos que só en caso de acordo voluntario entre subdirección e os traballadores e traballadoras.

Os Farmacéuticos Inspectores de Saúde Pública (FISP), iniciaron este mércores 18 de maio a folga indefinida, que foi secundada polo 97% do colectivo

A Consellería de Sanidade está intentando boicotear o dereito de folga dos Farmacéuticos Inspectores, impoñendo unos servizos mínimos claramente abusivos e desproporcionados, así como reprogamando servizos que non son nin urxentes nin esenciais.

Trala comunicación do inicio de folga, o día 4 de maio, desde a Xunta de Galicia non se fixo ningún esforzo para atender as reivindicacións do colectivo do FISP, nin para dar resposta as graves carencias que ten o servizo de saúde ambiental.

Pola contra a Consellería de Sanidade, decidiu boicotear a convocatoria de folga, impoñendo servizos mínimos abusivos cos que pretendeu, primeiro amedrentar ao colectivo, e como non lle funcionou esa estratexia está recorrendo ao “esquilorismo empresarial” consistente en, reprogramar mais carga de traballo, os días de folga, que o resto dos días ordinarios do ano.

O Consorcio Galego de Igualdade e Benestar fai un desleixo absoluto dos seus centros de maiores e deteriora, a mantenta, a atención as persoas usuarias dos mesmos.

No centro de día residencial de Taboadela non se cobren as baixas do persoal e, cando se fai, sempre é tras varias semanas de falta de persoal.

O centro acumula ao día de hoxe numerosas baixas médicas e moitas delas non se cubren o que prexudica claramente a atención aos residentes e sobrecarga notablemente ao persoal que os atende polo que, a pesar do esforzo do persoal, o servizo vese claramente afectado.

Isto leva acontecendo meses e anos máis e a CIG cada vez que acontece reclama aos servizos de persoal do Consorcio a súa cobertura que, no mellor dos casos, sempre se demora varias semanas tal e como relatamos anteriormente.

Mais coidamos que é digna de mención a última “desculpa” que nos deron cando solicitamos a cobertura dunha traballadora nesta mesma semana: teñen prioridade as escolas porque se traballa con nenos. Esta foi a resposta  dunha técnica de persoal que coloca o resto dos servizos por diante da atención ás persoas maiores.

Parécenos moi grave que se unha empresa que leva no seu nome a palabra igualdade faga discriminación grave e evidente entre o seu persoal usuario. Ademais parécenos gravísimo que esas palabra fosen pronunciadas por unha responsábel de persoal que é ademais delegada sindical da central CSIF.

Dende a CIG esiximos que o Consorcio cese inmediatamente na discriminación dos seus usuarios e proceda a realizar unha política de persoal negociada, eficiente e que permita atender o servizo coas garantías debidas.

A CIG apoia á Xunta de Galicia no seu esforzo por reducir a menos de 678 incendios para a campaña de 2016 pero veno francamente difícil conseguir ese obxetivo, cando non se molestan en dotar de novos medios nin renovar os existentes, dos profesionais encargados de dirixir o 99 % dos lumes Galegos.

Afirmamos que dispoñemos de menos medios humanos que nos anos 80 posto que o cadro de persoal de Axentes veuse reducido a pesar de ter unha carga de traballo que se multiplicou por 40 a través da normativa autonómica do sector e ao incremento que houbo nos últimos 35 anos no número de incendios forestais, un parque móbil obsoleto, con vehículos de máis de 300.000 Km e máis de 10 anos de idade, a carencia de elementos básicos coma son os rotativos prioritarios azuis tipo V1, algo fundamental para un servizo de emerxencias, ou que coa tecnoloxía existente se podería axudar e moito, na loita contra os incendios.