Outras informacións e conflitos xerais

Despois das asembleas de febreiro, e de que o novo goberno tomase posesión, imponse outravolta retomar o camiño andado para pór sobre a mesa as reivindicacións pendentes do colectivo de centros de ensino.

O xoves 4 de abril a CIG reuniuse coas outras tres centrais sindicais para tratar de elaborar unha táboa reivindicativa coas propostas do colectivo e retomar as negociacións as que con anterioridade se comprometera a consellaría.

CCOO convocou unha asembleia de traballadores/as de do SPDCIF e PLADIGA (incendios) para o xoves 4 de xuño en Silleda. A CIG non ten nada que dicir pois CCOO é libre de facer cantas asembleias considere. Pero o que non pode facer CCOO é convidar a asistir aos demais sindicatos, cunha data, lugar e orde do dia xa fixadas, e con 48 horas por medio. Está a actuar CCOO igualiño como cando nos convoca a Xunta ás Mesas (e que CCOO critica).

Se CCOO busca a unidade sindical, primeiro, non pode fixar unilateralmente a convocatoria, e segundo, non poden enviala con tempo non abondo para que a CIG adapte a sua axenda.

A CIG- Autonómica preto de ti.

Dende mediados de maio na CIG-Autonómica dispoñemos dun novo local sindical para atender aos empregados e empregadas públicas no Complexo Administrativo de San Lázaro (Santiago de Compostela). A súa localización atópase na planta baixa do edificio da antiga Consellería de Traballo, ao lado do Rexistro. Nestes primeiros pasos da súa andaina, o local estará aberto todos os martes e xoves en horario de 9h a 14h e contará coa presenza dun delegado ou delegada para atendervos. Se desexades contactar por teléfono, podedes chamar ao 97290.

Españoles todos.

Con viento de levante y cubiertos por el plúmbeo manto del cielo de nuestra querida región gallega, el día 22 de mayo del año del señor de 2009, onomástica de Santa Rita de Casia, bajo cuya divina protección y designios nos hallamos, septuagésimo tercero aniversario de la Victoria en nuestra Cruzada Nacional, las gloriosas fuerzas nacionales guiadas por nuestro caudillo Alberto Feijoo, capitaneadas por el Director General de Función Pública José María Barreiro Díaz, y apoyadas fervorosamente por el frente sindical CSIF, ejecutaron el primer paso del plan cuidadosamente elaborado por nuestros aliados bilingües de Rosa Diaz y Falange Auténtica, adalides de la sacrosanta unidad de la Nación Española, por la gracia de Dios.

O pasado venres houbo unha rolda de prensa sobre as intoxicacións produciidas na Consellaría de Cultura polo uso de praguicidas e insecticidas en diversas instalacións dependentes desta Consellaría.

Xa está colgada na páxina da Xunta a previsión dos meses en que se realizarán os examenes da OEP 2008.

A CIG acudiu a esta xuntanza coa vontade clara de lembrarlle á Administración os compromisos adquiridos e a necesidade de respetar os acordos acadados. Tamén acudimos cunha proposta de urxencia de pór en marcha a maquinaria administrativa mediante unha decisión política para restituir a Función Pública galega ao seu estado de normalidade.

O martes, día 12 de maio, saiu publicado no DOG unha Orde para compensar os gastos derivados dos danos causados no vehículo particular como consecuencia de accidentes de ciculación producidos nos desprazamentos por razón de servizo entre o 1 de setembro de 2008 ata o 31 de agosto de 2009. Compensa os danos no propio coche, que non sexan cubertos adecuadamente por outro sistema compensatorio, nen de avarías mecánicas, nen os que se produzan dende o domicilio ata o centro de traballo e viceversa. O persoal que poderá solicita-lo son os docentes da Lei 2/2006, inspectores, funcionarios das unidades técnicas e o persoal non docente dependente da Consellería de Educación que para o desempeño do seu traballoprecise o desprazamento por estrada; pero ademáis inclue expresamente unha serie de persoal entre o que están: delegados sindicais, persoal de prevención de riscos no exercicio das súas funcións, etc. Máis información no dog 12 de maio en outras disposicións.

O mércores 29 de abril tiveron lugar en Santiago e Ribeira as votacións para a elección de delegado/as para o V Congreso Confederal da CIG por parte da afiliación da Federación da Administración Pública da comarca de Compostela. Polo sector da autonómica correspondía elixir a 3 delegados/as. Presentáronse as seguintes candidaturas que obtiveron os seguintes resultados:

Candidatura ACandidatura B
 1. Pablo Suárez Huertas 1. Cristina Terrón Pérez
 2. Manuel Díaz López 2. Xosé Lois Ventoso Sieiro
 3. Marta Castro Lama 
 3. Xan Fernández Bello
 4. Antón Vidal Sánchez  4. Mª Asunción García Cao
 5. Cristina Amor Faya 5. Xosé Mª Magariños Rodríguez
 6. Maria Mato Vilar  6. Mar Aldrey Delgado
 7. Mª José Suárez Suárez  7. Fco. Xabier Salvado Cibes
 8. Xosé Manuel López Viqueira  8. Marisa Savoini Sierra
  9. Alfonso Tato Vieiro
 58 votos en Santiago 96 votos en Santiago
 3 votos en Ribeira 16 en Ribeira
 Total 61 votos Total  112 votos
 1 delegado/a 2 delegados/as

 

No día de hoxe, 28 de abril, a CIG tivo unha xuntanza co Director Xeral da Función Pública na que se trataron diversas cuestións, das que destacamos que se compromete a respetar todos os acordos acadados sobre os diferentes procesos selectivos negociados (por exemplo a promoción interna de funcionarios/as, da que informa que vai ir ao Consello da Xunta a vindeira semá), e confirmanos que a Asociación de Letrados da Xunta desistiu no recurso presentado respecto dos procesos de consolidación. Para rematar quedaron en achegarnos máis información a semá vindeira.

Manuel Gallardo Canitrot, secretario nacional da CIG-Autonómica, ven de solicitar unha entrevista coa nova conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, á maior brevidade posible. Segundo a nova estrutura da Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Función Pública depende agora desta consellería, co que no diálogo sobre o emprego público autonómico é esta a máxima responsable por parte da Administración. A necesidade desta reunión nace da prolongada paralización de diferentes procesos selectivos (algúns xa convocados) e de diferentes acordos xa acadados.