Outras informacións e conflitos xerais

OFERTA DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓNS TEMPORAIS DE PERSOAL LABORAL NO SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (SPDCIF) DE OURENSE, (OEP 01 / 07 / 09).

OFERTA DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓNS TEMPORAIS DE PERSOAL LABORAL NO SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (SPDCIF) DE A CORUÑA.

OFERTA DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓNS TEMPORAIS DE PERSOAL LABORAL NO SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (SPDCIF) DE LUGO.

RESUMO DO XUIZO POLO CONFLICTO COLECTIVO PRESENTADO POLA UGT SOBOR DO COMPLEMENTO SALARIAL DE NOCTURNIDADE PARA O PERSOAL DO SPDCIF.

O pasado día 2 de Xullo, celebrouse a vista do xuizo polo conflicto colectivo presentado pola UGT en relación ao complemento de nocturnidade para o persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galiza. As intervencións foron as seguintes:

Na zona de descargas tendes á vosa disposición o boletín da Cig-Autonómica de Servizos Centrais do mes de xullo. Ligazón.

Oferta de emprego para contratacións temporais de persoal laboral no servizo de prevención e defensa contra incendios forestais (SPDCIF) de Pontevedra. 

Postos a cubrir:

Oferta de Emprego para contratación temporal de persoal laboral no Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF) de Ourense.

Postos a cubrir:

A CIG-Autonómica de Ourense anuncia que vai recorrer a decisión por improcedente

A Xunta de Galiza vén de despedir a unha traballadora do servizo de limpeza da Consellaría de Presidencia en Ourense por ausentarse do seu traballo para levar a urxencias a súa filla enferma. Dende a CIG-Autonómica denunciaron uns feitos “inauditos” que vulneran os dereitos dos traballadores/as recollidos no Estatuto do empregado público, na Lei da Función Pública e no convenio colectivo de aplicación. Así mesmo, xa adiantaron que recorrerán a decisión por considerala improcedente.

Conferencia de Prensa nos locais da CIG de OurenseO pasado 23 de xuño a Xunta de Galiza comunicaba o despedimento á traballadora María Paio alegando que “non superara o período de proba”. Non obstante, a comunicación viña logo de que a traballadora se vise na obriga de ausentarse do seu posto para acudir á urxencias coa súa filla de 18 meses, ausencias comunicadas e debidamente xustificadas, segundo consta no propio expediente da administración.

“A proba que non superou é que non podes ir coa túa filla a urxencias”, criticou o responsábel da CIG-Autonómica en Ourense, Alfonso Diz, quen compareceu en rolda de prensa para denunciar publicamente estes feitos. Diz, que estivo acompañado pola traballadora despedida, o secretario do Comité Intercentros da Xunta, Xosé Lois Veloso, e o responsábel da sección sindical da central de laborais, Alfonso Diéguez, explicou que “é a primeira vez que nos atopamos cun grao tan elevado de represión dos dereitos dos traballadores e traballadoras”.

O pasado 23 de xuño, celebrouse unha segunda reunión co Secretario Xeral da Consellería do Mar para intentar achegar posturas de cara a continuar coas negociacións que quedaran pendientes co anterior goberno.

Os asuntos tratados foron os seguintes:

Fíxose público no DOG, a xornada de traballo de verán do persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galiza.

Establécese unha xornada de 6 horas continuadas de traballo, que se desenvolverá entre ás 08:30 horas e ás 14:30 horas, de luns a venres, durante o período abranguido entre o 23 de Xuño e o 23 de Setembro de 2009, ámbos inclusive.

Nas oficinas de rexistro e información, o horario establecido é de 08:30 horas a 14:30 horas de luns a sábados.