Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Vigo.1.jpg
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20120511.gaias.15.jpg
  • 20120214.Lugo.1.jpg
  • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
Martes, 27 Outubro 2020

Xuntanza con Función Pública: teletraballo e procesos selectivos

O martes 27 de outubro, tivemos unha xuntanza coa DXFP para a constitución do grupo de traballo para o desenvolvemento normativo do teletraballo.

Como CIG remitímonos as alegacións presentadas e esiximos como premisa de inicio a instauración con carácter inminente do teletraballo COVID como a mellor ferramenta para a protección da saúde do persoal. Lembramos tamén que cumpre modificar os protocolos actuais para adaptalos á nova realidade que supón o contaxio por aerosois en lugares ...


Luns, 26 Outubro 2020

A CIG denunciou ante a Inspección de Traballo a situación na que están os centros de día do Consorcio

A CIG denunciou ante a Dirección Territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social a situación na que están os centros de día do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ao respecto da prevención de riscos laborais.

Entre as cuestións que se denunciaron están:

• Non se nos achegaron os Plans de Continxencia de todos os CAPM e os protocolos/plans de acción  adaptados de cada centro, aprobados por Sanidade, tal como esixe a RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2020.

• Carecemos ...


Luns, 26 Outubro 2020

A Consellería do Medio Rural non vai renovar adscricións temporais

Tralo novo ruxe ruxe que filtrou a CSIF, a CIG solicitou a semana pasada información por escrito de que ía facer a Consellería do Medio Rural coas adscricións temporais no SPIF.

A resposta foi clara:” non se renovan estas coberturas, ao non darse as circunstancias previstas na lexislación vixente, en aras da eficiencia da xestión dos recursos públicos”, o que significa na práctica....queremos reducir o gasto en persoal.

Non contentos con iso, expoñen o seguinte argumento:” Durante os ...


Luns, 26 Outubro 2020

A CIG solicita retomar as tarefas de desinfección pola COVID

Tendo en conta a situación sanitaria actual provocada pola COVID e vendo que a Xunta parece que non ten intención de activar ao SPIF para facer tarefas de desinfección, a semana pasada a CIG solicitou retomar o traballado realizado durante a pandemia nos meses de marzo a xuño polos traballadores/as do servizo de incendios.

Porén, tamén solicitamos que se prorrogue o tempo de actividade do persoal fixo descontinuo para poder realizar tanto os labores de desinfección coma os de prevención de ...


Luns, 26 Outubro 2020

O infectódromo do servizo de autobuses da Xunta

O servizo de autobuses que se presta para o desprazamento de persoas empregadas públicas da Xunta entre distintas localidades, fundamentalmente entre os servizos centrais e o resto das grandes cidades, así como entre estas, lonxe de ser un medio seguro para o desprazamento das persoas aos seus postos de traballo é un espazo de risco para as persoas debido ao uso masivo que se produce dos mesmos.

A responsábel do control sobre o cumprimento da normativa nestes servizos, independentemente de ...


Venres, 23 Outubro 2020

Primeiras alegacións da CIG ao borrador do Acordo sobre o teletraballo

A CIG presentou as súas primeiras alegacións ao borrador do teletraballo á espera da primeira xuntanza con Función Pública que terá lugar o martes.

PRIMEIRAS ALEGACIÓNS DA CIG AO BORRADOR DO ACORDO SOBRE A PRESTACIÓN DE SERVIZOS NA MODALIDADE DE TELETRABALLO NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALIZA

CONSIDERACIÓNS PREVIAS

Dende o pasado mes de marzo coa situación xerada pola pandemia o teletraballo e o traballo remoto realizado dende os nosos fogares conformouse como unha ferramenta chave ...


Mércores, 21 Outubro 2020

Aínda segue a Xunta para adiante cos procesos selectivos?

REALIDADE SOCIAL: 441 NOVOS POSITIVOS ACTIVOS, SATURACION DO SISTEMA SANITARIO, 21 CONCELLOS EN NIVEL 3, MOITOS DELES CONFINADOS, E UN POSIBLE CONFINAMENTO PERIMETRAL DA GALIZA…OUTRA REALIDADE: A DIRECCION XERAL DE FUNCION PUBLICA GARANTE A SEGURIDADE DO SEU FUTURO PERSOAL?

Mentres a situación sanitaria na Galiza alarma polos positivos que non deixan de medrar; achegándonos ao colapso dos servizos sanitarios, Sanidade regula limitacións e a Dirección Xeral de Función Pública fai mutis e  ...


Mércores, 21 Outubro 2020

Suspendida pola grave situación sanitaria a 17ª xornada de mobilizacións de Política Social

Loita e resistencia do persoal da consellería de Política Social

Suspéndense as mobilizacións previstas para esta semana pola grave situación sanitaria que provocou a implantación de novas restricións do dereito de reunión en toda a Galiza.

A de mañá, 22 de outubro, sería a 17ª xornada de loita e reivindicación do persoal de Política Social e aínda seguimos sen noticias da conselleira de Política Social, Fabiola García. Esta conselleira continúa actuando como a peor patronal e fai oídos ...


Mércores, 21 Outubro 2020

A consellería de Educación recoñece a evidente falta de persoal nos centros de ensino para atender a limpeza COVID

Tras os requerimentos da CIG, a consellería de Educación ultima a contratación de persoal de limpeza por acúmulo de tarefas e así atende parcialmente as nosas demandas

A CIG Autonómica celebra, que por fin, a consellería de Educación comprendera que o persoal de limpeza dos centros de ensino tiña unha sobrecarga de traballo inviable , xa que hoxe vén de autorizar unha serie de contratos na modalidade de acumulo de tarefas ata xuño do vindeiro ano. Era visto que sen mais persoal é imposible ...


Luns, 19 Outubro 2020

A Consellería de Emprego e Igualdade externaliza o seguimento das accións formativas, co compromiso de contratación, subvencionadas con fondos públicos

Marco teórico legal

A Orde do 13 de agosto de 2019, da Consellaría de Economía, Emprego e Industria, establece as bases reguladores para o período 2019/2020 onde se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.

O pasado 22/05/2018 a Consellería de Emprego e Igualdade e as organizacións sindicais CCOO, CSIF e UGT, asinaron un Acordo polo que se estableceron as condicións ...


Venres, 16 Outubro 2020

O novo teletraballo: camiño de rosas ou Vía Dolorosa?

A experiencia deste ano demostrou que o teletraballo é unha ferramenta fundamental para a prestación dos servizos públicos que evitou o peche dos mesmos e demostrou que os servizos de carácter administrativo puideron seguir funcionando con normalidade e con altos índices de eficiencia durante a crise do COVID.

Pero lonxe de aprender desta experiencia, a Xunta nos presenta un borrador de acordo sobre o teletraballo con algúns avances pero tamén con varias eivas e limitacións.

Como CIG ...


Luns, 12 Outubro 2020

Vai finalmente a Xunta a entregar máscaras ao seu persoal?

Dilátase a entrega das máscaras a espera dunha posible compra xeral. 

A negativa de proporcionar máscaras e outro material de protección, fixo que tivéramos que acudir á Inspección de Traballo a denunciar aos responsables das consellerías e dos centros administrativos.

Hai xa mais dunha semana que recibimos a resolución da Inspección de Traballo pola falla de dotación de máscaras, e como novidade a inspectora diríxese ao responsable da Xunta para Covid requirindolle que proporcione ...


Co acordo asinado por CCOO, UGT e CSIF en Madrid pasa o mesmo. Antes de negociar e asinar o acordo tanto o Goberno como estes “sindicatos” xa sabían cales eran as previsións institucionais sobre as cifras macroeconómicas. E decidiron poñer como condición para cobrar parte da suba salarial condicións máis agravadas que as previsións:

  • Onde se establece como variable o crecemento, por exemplo do PIB, eles establecen que para cobrar hai que estar por riba das previsións.

  • Cando se establece como variable a redución, neste caso do déficit, eles fixan que para cobrar hai que estar por baixo das previsións do Goberno.

Lembremos que dos tres conceptos que están implicados na suba salarial e que afectarían por igual a todo o persoal público, dous están condicionados.

Eses tres conceptos son:

  1. Incremento fixo
  2. Incremento variable ligado ao PIB
  3. Extra do 0,55% no 2021 ligado á estabilidade orzamentaria

(Non consideramos os fondos adicionais dentro dos conceptos de suba salarial, porque como xa explicamos poden ser destinados a fondos de accións social, melloras de diversos colectivos ou situacións, ou detraidas esas cantidades como fondo de pensións, polo que non van a repercutir sobre todo o persoal nin van ter carácter xeral)

O primeiro é o único elemento non condicionado.

En relación aos outros dous temos o seguinte:

INCREMENTO VARIABLE LIGADO AO PIB 

Está ligado ao incremento do PIB no ano anterior do seguinte xeito:

 

CONDICIÓN PARA COBRAR O TOTAL DO INCREMENTO VARIABLE

PREVISIÓN DO BANCO DE ESPAÑA

2019

Si PIB 2018 > 2,5%

2,4%

2020

Si PIB 2019 > 2,5%

2,1%No ano 2018 a condición é que o PIB tería que ter medrado un 3,1% no 2017. Como isto xa sucedeu é o único caso en que a parte variable se vai cobrar integra.

E canto medrará nos anos seguintes? Pois segundo as previsións do Banco de España a decembro de 2017:

Taxas de variación anual (%) 2016 Proxeccións de decembro de 2017
2017 2018 2019 2020
PIB 3,3 3,1 2,4 2,1 2,1
Emprego 3,0 2,9 2,3 1,7 1,6
IPC (inflación) -0,2 2,0 1,5 1,4 1,7

Data de peche das proxeccións: 30/11/2017
Banco de España - Eurosistema
Dirección General de Economía y Estadística

Tampouco o cadro macro do Goberno é moito máis esperanzador, establecendo un 2,3% de incremento do PIB para 2018, por debaixo incluso do Banco de España.

Por tanto, CONDICIÓN IMPROBABLE para cobrar o total do incremento variable.

 

EXTRA DO 0,55% NO 2021, ligado á estabilidade orzamentaria

Este é un incremento adicional condicionado a que se cumpran os obxectivos de estabilidade orzamentaria no ano 2020, en concreto o obxectivo de DÉFICIT CERO no 2020 tal e como establece o Goberno.

Pois ben, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, AIReF, organismo creado polo propio Goberno dinos que as previsións están lonxe de se cumprir e que o déficit vai estar en torno ao 2%.

 

Como vemos as dúas son CONDICIÓNS IMPROBABLES. Aínda así, ánimo, porque vai ser máis doado que unha equipa galega gañe a Liga!!